stöd oss

Ung Cancers remissvar

I vårt arbete med att påverka, sprida kunskap och information om cancerdrabbade unga vuxna och närståendes behov och situation svarar vi på remisser. I våra remissvar lyfter vi unga vuxnas perspektiv, och frågor som är särskilt viktiga för dem. Vi lyfter också fram det som vi ser som positivt i förslagen som är på remiss. Förslagen eller utredningarna som vi svarar på kan exempelvis handla om cancervård, eller om stödet till närstående, och är ett viktigt sätt att påverka beslutsfattare och myndigheter. 

Här nedan hittar du aktuella remissvar från Ung Cancer.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Unga vuxna omnämns som en grupp med särskilda behov i det nya vårdprogrammet. Mycket bra, tycker Ung Cancer, men mycket kunde också bli tydligare. Läs vårt remissvar från 14 april 2023 här.

Min vårdplan

Min vårdplan ger patienter lättöverskådlig information och råd. I vårt remissvar fokuserade vi på att informationen skulle vara relevant och förståelig för just unga vuxna. Läs vårt remisssvar från 8 mars 2023 här.Liknande inlägg

Närståendeläger i Hälsingland 

Välkommen till Ung Cancers rehabiliteringläger för närståendemedlemmar! I höst anordnar Ung Cancer en långhelg för dig som närstående, tillsammans med...

Läs mer
Få stöd

“Inte längre barn, men när är man vuxen?” – unga vuxna cancerdrabbade i fokus i höst

Unga vuxna har andra behov och förutsättningar än yngre barn och äldre vuxna. Men hur kan samhället och vården bättre...

Läs mer
Påverkansarbete

Ung Cancer satsar på påverkansarbete i höst

Sommaren går mot sitt slut, och Ung Cancer laddar inför en höst med stort fokus på påverkansarbete. Therese Leijon, generalsekreterare...

Läs mer
Påverkansarbete

INSTAGRAM @UNGCANCER