stöd oss

Ung Cancers remissvar

I vårt arbete med att påverka, sprida kunskap och information om cancerdrabbade unga vuxna och närståendes behov och situation svarar vi på remisser. I våra remissvar lyfter vi unga vuxnas perspektiv, och frågor som är särskilt viktiga för dem. Vi lyfter också fram det som vi ser som positivt i förslagen som är på remiss. Förslagen eller utredningarna som vi svarar på kan exempelvis handla om cancervård, eller om stödet till närstående, och är ett viktigt sätt att påverka beslutsfattare och myndigheter. 

Här nedan hittar du aktuella remissvar från Ung Cancer.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Unga vuxna omnämns som en grupp med särskilda behov i det nya vårdprogrammet. Mycket bra, tycker Ung Cancer, men mycket kunde också bli tydligare. Läs vårt remissvar från 14 april 2023 här.

Min vårdplan

Min vårdplan ger patienter lättöverskådlig information och råd. I vårt remissvar fokuserade vi på att informationen skulle vara relevant och förståelig för just unga vuxna. s vårt remisssvar från 8 mars 2023 här.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering för barn och unga

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och unga har äntligen tagits fram. I vårt remissvar fokuserade vi bland annat på att synliggöra tonåringars särskilda behov. Läs vårt remissvar från 14 november 2023 här.Liknande inlägg

Ung Cancer deltog i US-Sweden Cancer Summit i Washington

Den 12-14 mars var Ung Cancer inbjudna av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att delta på US-Sweden Cancer Summit i Washington....

Läs mer
Ung Cancer

Svenska Bordtennisförbundet + Ung Cancer

Ung Cancer och Svenska Bordtennisförbundet har ingått ett samarbetsavtal med fokus på att nå fler unga vuxna, öka engagemanget för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer medverkar på KATARINA CUP tillsammans med Adam Taal

Adam Taal startar tillsammans STIGA och Svenska Bordtennisförbundet Sveriges allra första musik- och bordtennisfestival – KATARINA CUP lördagen den 15...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER