stöd oss

Ung Cancers remissvar

I vårt arbete med att påverka, sprida kunskap och information om cancerdrabbade unga vuxna och närståendes behov och situation svarar vi på remisser. I våra remissvar lyfter vi unga vuxnas perspektiv, och frågor som är särskilt viktiga för dem. Vi lyfter också fram det som vi ser som positivt i förslagen som är på remiss. Förslagen eller utredningarna som vi svarar på kan exempelvis handla om cancervård, eller om stödet till närstående, och är ett viktigt sätt att påverka beslutsfattare och myndigheter. 

Här nedan hittar du aktuella remissvar från Ung Cancer.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering

Unga vuxna omnämns som en grupp med särskilda behov i det nya vårdprogrammet. Mycket bra, tycker Ung Cancer, men mycket kunde också bli tydligare. Läs vårt remissvar från 14 april 2023 här.

Min vårdplan

Min vårdplan ger patienter lättöverskådlig information och råd. I vårt remissvar fokuserade vi på att informationen skulle vara relevant och förståelig för just unga vuxna. s vårt remisssvar från 8 mars 2023 här.

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering för barn och unga

Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering för barn och unga har äntligen tagits fram. I vårt remissvar fokuserade vi bland annat på att synliggöra tonåringars särskilda behov. Läs vårt remissvar från 14 november 2023 här.Liknande inlägg

Kan naturvistelser förbättra unga canceröverlevares hälsa?

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till...

Läs mer
Få stöd

Stora behov hos unga vuxna, utan konkreta insatser – Ung Cancers medskick till nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention

Fler pratar om unga vuxna – men vi saknar fortfarande konkreta insatser. Det är medskicket från Therese Leijon, generalsekreterare på...

Läs mer
Påverkansarbete

Ung Cancer lyfter unga vuxnas psykiska hälsa i möte med socialministern

Idag den 15 februari bjuder statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed in fler aktörer från civilsamhället och näringslivet till...

Läs mer
Påverkansarbete

INSTAGRAM @UNGCANCER