stöd oss

För företag

– Engagera ditt företag och stötta unga vuxna cancerdrabbade och närstående

Företag, organisationer och föreningar kan stötta unga vuxna cancerdrabbade och närstående på flera olika sätt. Tack vare gåvor och engagemang från företag kan Ung Cancer fortsätta ge ekonomiskt, rehabiliterande och personligt stöd till våra medlemmar. 

Genom att ge en företagsgåva, starta en insamling, anordna företagspärlningar, boka Ung Cancers föreläsare eller springa Fuck Cancer-loppet ser ni företag till att unga vuxna cancerdrabbade och närstående mellan 16-30 år får det stöd de är i behov av.