stöd oss

De unga bakom cancern 2023

“Kände mig ensam i situationen jag befann mig i. När jag fick min behandling så var jag instängd på sjukhuset med en massa gamlingar. Detta var bara för att jag precis fyllt 18 år. Jag kände mig så ensam som var så ung. Jag hade mått mycket bättre av att vara med fler i min ålder. Det blev att jag isolerade mig under behandlingen för att jag kände mig så ful och för att jag inte orkade träffa människor.”

Den 9 april lanserade Ung Cancer rapporten: De unga bakom cancern – en rapport om unga vuxna cancerdrabbade och närstående i Sverige 2023. Rapporten lyfter de unga som drabbas och som står bredvid och lyfter deras röster, behov och erfarenheter.

Att vara ung vuxen. En tid med många första upplevelser – första lägenheten, första jobbet, första kärleken, första resan. 840 unga vuxna får varje år sitt första cancerbesked och tusentals unga står bredvid någon som får cancer. I en tid när man ska fokusera på att bli vuxen vänds livet upp och ner.

– Rapporten visar på stora de behov som finns och som inte möts i stödet till unga vuxna som får cancer eller är nära någon med cancer. Framförallt stora brister som har att göra med att de är just unga vuxna, som möjlighet att få barn, ett jobb eller en ekonomi som går runt eller bara kunna få prata med någon för att komma tillbaka till att starta livet, säger Therese Leijon, generalsekreterare för Ung Cancer.
Bristen på stöd får konsekvenser på kort, men också på lång sikt – för hela livet framåt. Det är en väldigt tydlig bild som framkommer och som behöver tas på allvar, nu, säger Therese.

De unga bakom cancern baseras på en behovsanalys gjord bland unga vuxna cancerdrabbade och närstående, bland annat genom enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Målsättningen har varit att undersöka hur unga vuxna och våra medlemmar mår, vilket stöd de har behov av och vilket stöd de har tagit del av. Syftet är också att öka kunskapen om unga vuxnas behov – bland allmänheten, inom cancervården och hos de myndigheter som möter unga vuxna. I rapporten lyfts unga vuxnas erfarenheter, genom citat och berättelser, men också resultat från en enkätundersökning som visar att Ung Cancers medlemmar är långt ifrån ensamma i sina erfarenheter av stora behov och bristande stöd. 

– Både cancerfrågor såväl som frågor som rör sjukförsäkringen är just nu på den politiska agendan, fortsätter Therese. Vi kräver att unga vuxnas röster också får synas och höras.

I rapporten framkommer det bland annat att:

  • Stor ensamhet – 59 % av cancerdrabbade och 69% av närstående har upplevt ensamhet och isolering 
  • Stora brister vad gäller rehabilitering för cancerdrabbade unga vuxna – bara 1 av 2 har tagit del av samtalsstöd, och ännu färre, 1 av 3 har fått del av fysisk rehabilitering, båda exempel på insatser som hjälper unga vuxna att hantera en livshotande situation, och säkerställa återgång till vardag, arbete och studier 
  • Bristande stöd för unga vuxna närstående till någon med cancer – bara 1 av 3 har fått samtalsstöd 
  • Försämrad ekonomi – 38 % av cancerdrabbade och 46 % av närstående har fått försämrad ekonomi efter cancern. 

Läs rapporten i sin helhet här.Liknande inlägg

Caroline Ensér blir ny ordförande för Ung Cancer

Den 15 maj hade Ung Cancer årsmöte där en ny styrelse valdes. Caroline Ensér tar över rollen som ordförande för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer genomför en telefonkampanj!

Vi vill informera om att vi just nu genomför en telefonkampanj. En kommunikationsbyrå ringer till givare och armbandsköpare till Ung Cancer på uppdrag...

Läs mer
Jag vill bidra

Gör din praktik inom digital marknadsföring hos Ung Cancer och var med och påverka livet till det bättre för unga vuxna som lever med och nära cancer

Vi söker nu en praktikant inom insamling och kommunikation till höstterminen 2024. Du kommer att arbeta nära insamlare och kommunikatörer...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER