stöd oss

Ekonomiskt stöd

Om du har fått cancer och på grund av sjukdomen har svårt att få ihop vardagen ekonomiskt eller har svårt att ha råd med sjukvård och hjälpmedel så är du välkommen att söka Ung Cancers stipendium för ekonomiskt stöd. Maxbeloppet som kan bli beviljat är 10 000 kronor.

Stipendiet vänder sig till dig som är medlem i Ung Cancer, har eller har haft cancer och behöver ekonomiskt stöd för att klara av din vardag eller bekosta sjukvård och hjälpmedel som har med din cancer att göra och är minst 18 år gammal.

Logga in och ansök här.

OBS: Då vi fått in många inkompletta ansökningar, så vill vi påminna om att det är viktigt att du specificerar vilka utgifter du har månadsvis, såsom hyra, transport/bilkostnader, försäkringar, mat, läkarbesök och liknande. Ju utförligare du specificerar dessa, desto bättre förutsättningar har vi att kunna bedöma din ansökan rättvist. Vi kan också snabbare hantera din ansökan. 

Ung Cancers ekonomiska stöd

Ung Cancers ekonomiska stöd är till för att kunna stötta cancerdrabbade medlemmar ekonomiskt för kostnader som uppstått i samband med cancersjukdom när samhällets skyddsnät inte gör det. Det betyder att innan man ansöker om ekonomiskt stöd hos Ung Cancer ska man se till att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag eller a-kassa.

När jag fick min cancerdiagnos blev jag direkt väldigt orolig för hur jag skulle klara mig. Inte bara hur jag skulle klara själva sjukdomen, utan också hur jag skulle få ekonomin att gå ihop. Att kunna få ekonomiskt stöd har varit den största tryggheten för mig. Tack vare stipendierna har jag mått psykiskt bättre än jag hade gjort annars. / medlem i Ung Cancer.

Vad kan jag söka stipendium för?

Stipendiet går att använda för att betala hyra, mat, mediciner, hjälpmedel eller andra livsnödvändiga utgifter. Stipendiet ska gå till dig som behöver ekonomiskt stöd för att ha råd att bo, äta och betala för din sjukvård. Du kan alltså söka för:

  • Vardagliga utlägg. Du kan bli beviljad upp till 10 000 kronor i stöd för basala utgifter som hyra, mat, hygien m.m, när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.
  • Sjukvård och hjälpmedel. Du kan bli beviljad upp till 10 000 kronor för sjukhusräkningar, peruker, proteser och sjuktransport m.m. när din cancersjukdom har orsakat att du inte själv kan bekosta detta.

Hur ansöker jag?

Du ansöker digitalt. För att ansökan går du in på länken nedan och loggar in som medlem i Ung Cancer. Ansök sedan genom att fylla i formuläret och glöm inte att bifoga ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos. Just nu är handläggningstiden på inkommande ansökning är 30 arbetsdagar. Behöver du en blankett för utlåtande hittar du den här.

Logga in och ansök här.

Du hittar vanliga frågor om hur stipendiet ser ut här. Behöver hjälp eller om du vill veta mer om våra stipendier är du varmt välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se 

Om du hjälper någon att ansöka och därför inte kan logga in, hör av dig till stipendium@ungcancer.se

Frågor och svar om ekonomiskt stöd för vardagliga utgifter

Hur många gånger kan jag söka stipendium för ekonomiskt stöd?
Stipendium för ekonomiskt stöd kan beviljas en gång per sex månader, det vill säga tidigast sex månader efter att din senaste ansökan beviljades. Du kan när som helst skicka in en ansökan. Observera att varje medlem max kan beviljas totalt 60 000 kronor från Ung Cancer genom ekonomiskt stöd. Har man beviljats detta kan ytterligare ekonomiskt stöd inte beviljas. Observera att en bedömning görs där Ung Cancer prioriterar sökande som sökt färre antal gånger i jämförelse med dem som sökt fler gånger.

Undantag
I undantagsfall kan även du som närståendemedlem söka stipendium för ekonomiskt stöd. Det kan till exempel vara om det dyker upp oväntade kostnader i samband med att din närstående går bort eller att din ekonomi som närstående är direkt hotad av anhörigs cancersjukdom eller för resor till cancersjuk på annan ort.

Hör av dig till stipendium@ungcancer.seom du har frågor om undantagen för närståendemedlemmar att söka ekonomiskt stöd.
Hur fyller jag i ansökan?
Logga på in https://ungcancer.arcmember.net/Public/

För att en ansökan ska vara komplett så krävs det att ansökan är korrekt ifylld.
Vilket innebär:
– Korrekt inkomst efter skatt är uppgiven i ansökan. Inkomst innebär lön, sjukersättning, studiemedel/lån eller dylikt.
– Om du har barn, se till att fylla i fältet för detta, inklusive barnets födelsedatum.
– Alla månatliga utgifter är korrekt ifyllda. Exempelvis behöver man uppge följande:
• Hyra/boendekostnad
• Elkostnad
• Mat
• Hemförsäkring
• Kostnad för mobil och mobilabonnemang
• Bredbandskostnad
• Streamingtjänster, så som Netflix och Spotify
• Bilförsäkring
• Bränslekostnader
• Kostnader för husdjur
• Busskort/kollektivtrafik
• CSN-avbetalningar
• Mediciner
• Läkarbesök
• Sjukvårdsresor

Skulder, såsom inkasso eller privatlån behöver du inte uppge, då Ung Cancer inte räknar dessa som månatliga utgifter.

– Den sökandes senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia som anger den sökandes cancerdiagnos.
– Motiveringen innehåller en koppling till cancer.
Vad behöver jag ha sökt innan jag kan ansöka om ekonomiskt stöd från Ung Cancer?
För att beviljas ekonomiskt stöd så behöver du först ha sökt stöd genom det offentliga skyddsnätet. Det innebär att du först ska söka sjukersättning, a-kassa och/eller socialbidrag, innan du ansöker om ekonomiskt stöd hos Ung Cancer. Om Ung Cancer bedömer att du inte gjort detta, kan din ansökan komma att pausas tills dess att du kan visa utdrag på att du haft kontakt med relevanta offentliga aktörer. Du behöver inte ha sökt från andra privata stiftelser eller föreningar innan du söker ekonomiskt stöd från Ung Cancer.
Hur mycket ekonomiskt stöd kan jag få genom Ung Cancer?
Totalt kan man som medlem beviljas 50 000 kr i ekonomiskt stöd under medlemstiden. Detta innefattar både ekonomiskt stöd för vardagliga utgifter och stöd för rehabilitering. Efter att du har beviljats 50 000 kr i stöd så kommer följande ansökningar att avslås.
Varför räknar Ung Cancer studielån som en inkomst?
Även om studielån är ett lån och inte en inkomst så bedömer Ung Cancer att det är ett gängse och utbrett sätt att finansiera studier vid högskolor, universitet och folkhögskola. Om du bara tar studiemedlet och inte lånet under studierna så kommer Ung Cancer utgå från att du har möjlighet att ta även lånedelen. Du kan även därför uppge avbetalningar till CSN som en utgift, trots att andra lån inte räknas som utgifter av Ung Cancer.
När får jag svar på min ansökan?
Du kan följa din ansökan när du loggar in. När ansökan är klar får du ett mail om vilket beslut som är fattat. Om du behöver komplettera din ansökan kan det ta längre tid innan du får ditt beslut. Tips, håll koll på din mail. Det tar upp till maximalt 30 arbetsdagar innan du får svar på din ansökan.
Varför beviljas ansökningar om stöd delvis?
Vi gör en bedömning av medlemmens utgifter och inkomster. Vi bedömer om medlemmens utgifter är rimliga. Detta görs utifrån referensvärden som Ung Cancer har tagit fram med hjälp av Konsumentverkets årliga referensvärden. Ung Cancer har utifrån denna anpassat kostnader som cancerdrabbade kan ha utöver vardagliga kostnader (exempelvis dyrare klädkostnader på grund av viktökning/viktminskning som en följd av mediciner eller cellgifter).

Om Ung Cancer bedömer att en utgiftspost är särskilt hög så skrivs den ner och en uträkning görs från det nya värdet. När uträkningen är gjord på samtliga utgiftsposter så kan därför summan som ska beviljas bli lägre än den som medlemmen sökt för. Detta kan leda till att stödet delvis beviljas en summa.
Hur många gånger kan jag söka Ekonomiskt stöd för vardagliga utgifter?
Du kan söka så många gånger du vill men det finns en väntotid på sex månader från att du beviljats ekonomiskt stöd tills du kan få ett nytt ekonomiskt stöd beviljat. Blir du nekad så kan du alltid söka igen. Tänk på att du även kan bli beviljad stöd för rehabilitering två gånger per år parallellt.
Vilket läkarintyg behöver jag bifoga i ansökan?
Ett läkarintyg som din läkare skriver under eller en journalkopia eller en kopia på din sjukskrivning från Försäkringskassan fungerar utmärkt. Det måste framgå att diagnosen är cancer. Dokumentet ska vara från din senaste behandling även om det var 10 år sedan. Det går också bra att be din läkare att fylla i blanketten ”utlåtande om diagnos” som du kan skriva ut på hemsidan.
Jag har glömt mitt lösenord och kommer inte in i ansökningssystemet.
Ta kontakt med Arcmembers support som sköter plattformen. Ung Cancer kan inte själva ändra lösenord eller inloggningsuppgifter. Kontakta medlem@ungcancer.se om du behöver hjälp.
Varför nekas ansökningar om ekonomiskt stöd?
Det finns flera olika anledningar till att ansökningarna nekas. Vanligast är att personen som söker inte bedöms ha ett ekonomiskt underskott. Det betyder att utifrån den information som Ung Cancer tagit del av i ansökan så bedöms personen täcka sina utgifter och det ändamål som personen söker ekonomiskt stöd för med sin inkomst.
En annan orsak till att stödet nekas är att det personen söker medel för inte är giltig. Exempel på detta kan vara lån, skulder eller nöjen.

Om en ansökan inte är komplett och/eller behöver kompletteras så mailar Ung Cancer dig och avvaktar i upp till fyra veckor innan stödet nekas med motiveringen ”ej kompletterad/komplett ansökan ”

När en ansökan väl har nekats så kan inte komplettering eller omprövning ske.
Behöver jag redovisa kvitton om jag beviljas ekonomiskt stöd för vardagliga utgifter?
Nej, för vardagliga utlägg behöver du inte redovisa kvitton till Ung Cancer. Har du däremot blivit beviljad enbart ”sjukvård och hjälpmedel” så behöver du skicka in kvitton på just detta. Det ska då stå i din beslutslapp: ”Kvitto behövs”. Detta kvitto kan även vara elektroniskt. Observera att kvittot måste vara daterat efter att pengarna blev utbetalda till dig. Vi godkänner inga retroaktiva kvitton. Vi kan inte heller godkänna kvitton som inte är från Sverige.
Kan jag få ekonomiskt stöd för resor?
Generellt sett delar inte Ung Cancer ut stöd för resor, varken inom Sverige eller till andra länder. Ung Cancer kan göra undantag om motiveringen bedöms ha en stark koppling till cancersjukdom och bedöms vara av stor vikt för psykisk/fysisk hälsa.Liknande inlägg

Svenska Bordtennisförbundet + Ung Cancer

Ung Cancer och Svenska Bordtennisförbundet har ingått ett samarbetsavtal med fokus på att nå fler unga vuxna, öka engagemanget för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer medverkar på KATARINA CUP tillsammans med Adam Taal

Adam Taal startar tillsammans STIGA och Svenska Bordtennisförbundet Sveriges allra första musik- och bordtennisfestival – KATARINA CUP lördagen den 15...

Läs mer
Ung Cancer

Gemensam helg startskott för Ung Cancers nybildade Unga vuxna-råd 

Under helgen träffades sju av Ung Cancer medlemmar, som tillsammans formar Ung Cancers nystartade Unga vuxna-råd. Målsättningen var bland annat...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER