stöd oss

Stöd Ung Cancer

– och gör skillnad för unga vuxna cancerdrabbade och närstående

Ung Cancer finns till för unga vuxna cancerdrabbade och närstående mellan 16-30 år. Vi ger våra medlemmar möjlighet att få rehabilitering, stipendier för att få ekonomin att gå ihop och få träffa andra och uppleva en gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen.

Ung Cancer är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Tack vare din och andras gåvor kan vi fortsätta vårt arbete och finnas till för unga vuxna cancerdrabbade och närstående.