stöd oss

Resurs800

Resurs 800 är ett nytt projekt som vill förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen.

Projektet vänder sig till personer mellan 16 och 30 år som lever eller har levt med cancer. Utifrån deras behov ska olika stödinsatser utformas och börja användas. Projektets namn grundar sig på att 800 unga vuxna varje år drabbas av cancer i Sverige. Många faller mellan stolarna och får inte det stöd som de behöver. Resurs 800 kommer både att förbättra de stödinsatser som redan finns och införa helt nya former av stöd.

Projektet kan ses både som en extra resurs för sjukvården och som en extra resurs för unga vuxna cancerdrabbade. Projektet ska pågå under två års tid och är ett samarbete mellan Ung Cancer, Regionalt cancercentrum norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

JUST NU

Efter att vi undersökt vilka behov unga vuxna cancerdrabbade i norr har samt genom Ung Cancers erfarenhet har vi kommit fram att en stöd- och kontaktperson skulle vara väldigt uppskattad av de flesta unga vuxna cancerdrabbade. Därför kommer Resurs800 att införa en lätt tillgänglig stödperson.

Ett uppdrag som kommer att innehålla

– Stöd till cancerdrabbade och närstående med fokus på det friska
– Anordning av aktiviteter och mötesplatser i Norrland
– Stötta och avlasta vården
– Finnas tillgängligt under och efter avslutad behandling/uppföljning

Stödpersonen kommer att finnas tillgänglig under kontorstider måndag till fredag mellan kl. 08:00-16:30. Det kan även förekomma kontakt på kvällstid och helger efter överenskommelse. Kontakt kan ske både fysiskt, över telefon och Skype, mejl eller meddelande.

Medicinsk rådgivning ingår inte i stödpersonens arbetsuppgifter.

Kontakt till Resurs800 stödperson
Wannes Van Assche
Projektkoordinator
073-640 49 29
wannes.van.assche@regionvasterbotten.se

Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

.Liknande inlägg

Cancerbaksmällan – en kurs om återfallsrädsla är tillbaka

“När det hade gått ett par månader och jag insåg att jag skulle överleva och cellgifterna fungerade bra kom rädslan...

Läs mer
Ung vuxen

Tack vare Ung Cancer

Nu letar vi efter medlemmar och tidigare medlemmar  som skulle vilja dela med sig av ett kort videoklipp på sig...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancers turné tackar för i år

På grund av omständigheterna som fortfarande råder har vi beslutat att våra kommande turnéstopp. Göteborg och Stockholm den 22 november...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER