stöd oss

Rehabiliterande stöd

Om du har har eller har haft cancer eller är närstående till någon med cancer och är i behov av att träffa en psykolog eller fysiskt rehabilitering är du välkommen att söka Ung Cancers stipendium för rehabiliterande stöd. Stipendiet vänder sig till dig som är medlem i Ung Cancer med behov av rehabilitering kopplat till cancer.

Under tiden 21 december 2022 – 15 januari 2023 kommer inga stipendium att hanteras, men du kan fortfarande skicka in din ansökan under perioden. 

Logga in och ansök här.

Ung Cancers rehabiliterande stöd

Ung Cancers rehabiliterande stöd är till för att unga vuxna ska kunna det få stöd de är i behov av i sin situation som antingen drabbad eller närstående till cancer. Cancer drabbar oss fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt. Att kunna erbjuda alla unga vuxna cancerberörda en rehabilitering ser vi som ett viktigt uppdrag, framförallt när vården och samhällets stöd är otillräckligt.

Innan man ansöker om rehabiliterande stöd hos Ung Cancer ska man se till att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man kan ha rätt till. Detta inkluderar sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag eller a-kassa. Du behöver förutom din inkomst även redovisa för dina vardagliga utgifter.

Vad kan jag söka stipendium för?

  • Rehabiliterande aktivitet. Du väljer ett ändamål: fysisk eller övrig aktivitet för upp till 3000 kronor.
  • Samtalsstöd hos Psykologpartners. Du kan söka för individuellt samtalsstöd eller för par/grupp på någon av mottagningarna i Sverige. Psykologpartners har ett samarbete med Ung Cancer. Det finns även möjlighet att få beviljat stipendium för samtal över Skype. Läs mer om Psykologpartners här.
  • Samtalsstöd hos annan psykolog. Du kan även söka samtalsstöd hos någon annan psykolog/terapeut. Maxbeloppet är då 5000 kronor.

Hur många gånger kan jag söka stipendium för rehabilitering?

Stipendium för rehabilitering kan bli beviljat två gånger per kalenderår och medlem. Du kan när som helst skicka in en ansökan. Observera att en bedömning görs där man de prioriterar sökande som sökt färre antal gånger i jämförelse med dem som sökt fler gånger

Hur ansöker jag för att få stipendium för rehabilitering?

Du ansöker digitalt. För att ansöka går du in på länken nedan och loggar in som medlem i Ung Cancer. Ansök sedan genom att fylla i formuläret. Glöm inte att bifoga ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos.

Du hittar vanliga frågor om stipendiet här. Behöver hjälp eller om du vill veta mer om våra stipendier är du varmt välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se. Detsamma gäller om du hjälper någon att ansöka och inte har tillgång till ett inlogg.

Vilket intyg ska jag bifoga som närstående medlem?

När du ansöker digitalt bifogar du ett intyg. Beroende på din situation så gör du på ett av följande sätt, om du

  • själv har besvär kopplat till en närståendes cancer: Vi godkänner blanketter som beskriver ”besvär som närstående”. Besvären behöver vara direkt eller indirekt kopplade till din närståendes cancer, och det behöver var tydligt i utlåtandet.
  • har tillgång till cancerdrabbades läkarintyg. Du också välja att bifoga ett läkarintyg som gäller för den person som du är närstående till, som har cancer
  • är närstående till en familjemedlem som har dött. Om din närstående är en familjemedlem som inte längre lever kan du beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket som styrker att personen är avliden. Var då noga med att förklara hur din närstående gick bort eftersom det inte står i själva dödsfallsintyget. Det går även bra att använda ett intyg från den avlidnes senaste behandling/läkarbesök, om intyget stärker din relation med den närstående.
  • är närstående till någon som avlidit, som inte var en familjemedlem. Om din närstående är en person du inte är nära släkt med och som inte längre lever kommer er relation inte att styrkas av personens dödsfallsintyg. Om det är möjligt att din närståendes familj kan intyga er relation genom att signera och godkänna att du använder dödsfallsintyget eller en journalkopia så är det ett alternativ.Liknande inlägg

Pärldag i Göteborg 16 april

Pärla armband tillsammans med oss i Göteborg och gör skillnad för unga vuxna som lever med eller nära cancer! Våra...

Läs mer

Valberedningen söker nya styrelseledamöter!

Valberedningen söker nu ledamöter till Ung Cancers styrelse för att väljas in vid årsmötet den 9 maj 2023. Inför 2023/2024 söker...

Läs mer

Pärldag i Stockholm 26 februari

Nu är pärldagarna äntligen tillbaka! Pärla armband tillsammans med oss och gör skillnad för unga vuxna som lever med eller...

Läs mer

INSTAGRAM @UNGCANCER