stöd oss

Frågor & svar om rehabiliterande stöd

Syfte

Syftet är att både närstående och drabbade ska kunna det stöd de är i behov av i sin situation som själv drabbade av cancer eller närstående till någon som är det. Cancer drabbar oss fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt. Att då kunna erbjuda alla unga vuxna cancerberörda en rehabilitering ser vi som ett viktigt uppdrag som blir extra viktigt eftersom vård och samhälle inte erbjuder tillräckligt.
Stipendiet vänder sig till dig som:

 • Är medlem i Ung Cancer och har behov av rehabilitering kopplat till din eller din närståendes cancersjukdom.

Innan man ansöker om rehabiliterande stöd hos Ung Cancer ska man se till att ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man kan ha rätt till, exempelvis sjukersättning, bostadsbidrag, underhållsstöd, socialbidrag eller a-kassa. Du behöver förutom din inkomst även redovisa för dina vardagliga utgifter. OBS! Stipendiet avser att finansiera rehabiliterande aktivitet framåt i tiden. Du kan alltså inte söka stipendium för en aktivitet som du redan har bekostat själv. Tips: Sök stipendium i god tid före den rehabiliterande aktiviteten.

Vad kan jag söka stipendium för?

Du kan söka stipendium för ett av följande:
A. Rehabiliterande aktivitet. Du väljer ett ändamål: fysisk eller övrig aktivitet till exempel: ridlektioner, medlemskap på gym, kurser i måleri för upp till 3000 kronor eller samtalsstöd för upp till 5000 kronor.
B. Samtalsstöd hos Psykologpartners. Du kan söka för individuellt samtalsstöd eller för par/grupp på någon av de åtta mottagningarna i Sverige. Psykologpartners har ett samarbete med Ung Cancer. Det finns även möjlighet att beviljas stipendium för samtal över Skype.
C.   Samtalsstöd hos annan psykolog. Du kan även söka samtalsstöd hos någon annan psykolog/terapeut. Maxbeloppet är då 5000 kronor,

Vad kan jag inte söka stipendium för?

Vi vet att behovet av rehabilitering är individuellt och låter därför dig själv motivera vad som är rehabilitering för dig. Det finns dock några saker vi inte betalar ut stipendium för:

 • Religiösa/Politiska aktiviteter: Då Ung Cancer är en religiöst och obunden organisation kan du inte få stipendium för aktiviteter som är religiöst och/eller politiskt kopplade.
 • Utrustning: Det är inte heller möjligt att söka stipendiemedel för utrustning, kläder och liknande som du tänker använda för att till exempel kunna ägna dig åt en aktivitet. Det ska vara aktiviteten som sådan du söker stipendiemedel för.
 • Patientsäkerhetslagen: Ung Cancer beviljar inte stipendium för behandlingsformer som inte lyder under patientsäkerhetslagen.
 • Nöjesresor.
 • Spavistelse: Det har tidigare varit möjligt att söka stipendium för spavistelse men denna möjlighet togs bort i juli 2017 på grund av prioriteringar utifrån ekonomiska skäl.

Vilket belopp kan jag söka för?

Om du söker för (A) rehabiliterande aktivitet kan du för fysisk eller övrig aktivitet söka för upp till 3000 kronor. För samtalsstöd hos annan psykolog (C) kan du söka för upp till 5000 kronor.
Om du söker stipendium för (B) samtalsstöd hos Psykologpartners skickas fakturan för dina samtal direkt till Ung Cancer och vi betalar alltså inte ut några pengar direkt till dig.

Hur många gånger kan jag söka stipendiet?

Du kan söka så många gånger du vill. Men stipendium för rehabilitering kan beviljas maximalt upp till två gånger per kalenderår och medlem. Ansökningarna kan skickas in när som helst under året. Observera att en bedömning görs där man de prioriterar sökande som sökt färre antal gånger i jämförelse med dem som sökt fler gånger.

Hur ansöker jag?

Du ansöker digitalt. För att ansökan går du in på länken nedan och loggar in som medlem i Ung Cancer. Ansök sedan genom att fylla i formuläret, inkomst, vardagliga utgifter och glöm inte att bifoga ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos. I din motivering ska du nämna om du har rätt till friskvård genom din arbetsgivare och i så fall hur mycket. Observera att handläggningstiden på inkommande ansökning är 30 arbetsdagar.

LOGGA IN OCH ANSÖK HÄR

Om du har frågor, behöver hjälp eller om du vill veta mer om våra stipendier är du varmt välkommen att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se.

Vilket intyg ska jag bifoga som drabbad medlem?

Du kan i ansökan bifoga ett läkarintyg som din läkare skrivit under, en journalkopia eller en kopia på din sjukskrivning från Försäkringskassan. Oavsett vilket så behöver det framgå på intyget att det avser en cancerdiagnos. Dokumentet måste inte vara från din senaste behandling men det ska vara aktuellt. Med aktuellt menas att det beskriver din nuvarande situation och att den kan kopplas till de behov du söker stipendium för. Det kan alltså vara ett äldre intyg om dina behov fortfarande är desamma.

Vilket intyg ska jag bifoga som närstående medlem?

När du ansöker digitalt bifogar du ett intyg. Beroende på din situation så gör du på ETT av följande sätt, om du…

 • själv har besvär kopplat till en närståendes cancer: Vi godkänner blanketter som beskriver ”besvär som närstående”. Besvären behöver vara direkt eller indirekt kopplade till din närståendes cancer, och det behöver förklaras på utlåtandet.
 • har tillgång till cancerdrabbades läkarintyg: Du kan också välja att bifoga ett läkarintyg som gäller för den person som du är närstående till, som har cancer
 • är närstående till en familjemedlem som har dött: Om din närstående är en familjemedlem som inte längre lever kan du beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket som styrker att personen är avliden. Var då noga med att förklara hur din närstående gick bort eftersom det inte står i själva dödsfallsintyget. Det går även bra att använda ett intyg från den avlidnes senaste behandling/läkarbesök, om intyget stärker din relation med den närstående.
 • är närstående till någon som avlidit, som inte var en familjemedlem:
 • Om din närstående är en person du inte är nära släkt med, och som inte längre lever, så kommer er relation inte att styrkas av personens dödsfallsintyg. Om det är möjligt att din närståendes familj kan intyga er relation genom att signera och godkänna att du använder dödsfallsintyget eller en journalkopia så är det ett alternativ.

Behöver jag skicka in ett läkarintyg om jag har sökt stipendium tidigare?

Ja, vi behöver ha ett aktuellt läkarintyg till varje ansökan eftersom motiveringen i ansökan är kopplat till hur din situation ser ut just nu (läs mer om vad som menas under frågan: Vilket läkarintyg behöver jag skicka med i ansökan, se ovan).

Hur bedöms min ansökan?

När vi bedömer din ansökan så kommer den beviljas eller nekas. Ung Cancer gör en bedömning utifrån din motivering och förklaring av din situation och dina behov.

När får jag svar på min ansökan?

Du kan följa din ansökan när du loggar in. När ansökan är klar får du ett mail om vilket beslut som är fattat. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det ta längre tid innan du får ditt beslut. Tips, håll koll på din mail. Det tar upp till maximalt 30 arbetsdagar innan du får svar på din ansökan.

Varför nekas stipendium för rehabilitering?

Det finns flera anledningar till att en stipendieansökan kan nekas. Det vanligaste är att personen söker stipendiemedel för saker som Ung Cancer inte beviljar stipendium för, till exempel nöjesresa, utrustning, spavistelse, en alternativ rehabiliteringsform som inte ingår i Patientsäkerhetslagen eller ett politiskt/religiöst ändamål. En annan anledning är att den sökande redan har fått två stipendier för rehabilitering under kalenderåret.
Om en ansökan inte är komplett och/eller behöver kompletteras så mailar Ung Cancer den sökande och inväntar svar från den sökande på upp till fyra veckor innan ansökan nekas. När en ansökan väl har nekats så kan inte komplettering eller omprövning ske.

Måste jag redovisa vad pengarna har använts till?

Ja, du måste redovisa kvitton så att det framgår att pengarna du fått har gått till det ändamål som du sökte pengar för. Har du exempelvis fått stipendium för gymkort till en kostnad av 2600 kronor så behöver du redovisa detta. Det gör inget om summan på kvittot är högre än beloppet du fick. Om summan på kvittot däremot är lägre än beloppet du fick via stipendiet behöver du skicka in kompletterande kvitton eller betala tillbaka den del av summan som blivit över. Observera att alla kvitton måste vara daterade efter att Ung Cancer betalat ut pengarna till dig. Vi godkänner alltså inga retroaktiva kostnader.

Om du får stipendium för (B) samtalsstöd hos Psykologpartners skickas fakturan direkt till oss istället och inga pengar betalas ut. Då behöver du inte heller skicka in några kvitton eller annan form av redovisning.

Hur redovisar jag kvitton?

Kvitton laddar du själv upp på din inloggade sida. Om du inte har möjlighet att ladda upp dina kvitton digitalt kan du skicka in dem via brev, märk kuvertet ”Kvitto stipendium” och skicka till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg

Tänk på att du själv ansvarar för att kvittot inkommer till Ung Cancer.

När ska kvitto skickas in?

Kvitton ska skickas in till Ung Cancer senast sex månader efter att du fick ditt stipendium beviljat. Tänk därför på att exempelvis inte teckna ett avtal på autogiro som sträcker sig över ett år. Eftersom du behöver redovisa kvittot inom sex månader är det bäst att förskottsbetala hela summan, så att du kan redovisa kvittot direkt.

Kan jag skicka in en faktura istället för ett kvitto?

Nej. En faktura är en bekräftelse på att du ska betala någonting men är inget bevis på att summan faktiskt är betald. Vi behöver veta att pengarna du fått har använts till det du fick pengarna för och då är en faktura inte tillräckligt. Däremot fungerar en faktura tillsammans med en betalningsbekräftelse som redovisning.

Jag har pengar över från mitt stipendium, vad ska jag göra med dem?

Det du behöver göra är att sätta in det belopp som blivit över från ditt stipendium på vårt stipendiekonto:
Bank: SEB
Clearingnummer: 5023
Konto: 34 816 05
Märk din insättning med ditt ärendenummer.

Jag har fler frågor och vill veta mer!

Tveka då inte att kontakta oss på stipendium@ungcancer.seLiknande inlägg

Ung Cancer deltog i US-Sweden Cancer Summit i Washington

Den 12-14 mars var Ung Cancer inbjudna av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att delta på US-Sweden Cancer Summit i Washington....

Läs mer
Ung Cancer

Svenska Bordtennisförbundet + Ung Cancer

Ung Cancer och Svenska Bordtennisförbundet har ingått ett samarbetsavtal med fokus på att nå fler unga vuxna, öka engagemanget för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer medverkar på KATARINA CUP tillsammans med Adam Taal

Adam Taal startar tillsammans STIGA och Svenska Bordtennisförbundet Sveriges allra första musik- och bordtennisfestival – KATARINA CUP lördagen den 15...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER