stöd oss

Styrelse

Ung Cancers styrelse består av 8 ledamöter som är invalda efter deras koppling till organisationen och deras starka engagemang för organisationens frågor.

URVALSKRITERIER, ÅRSMÖTE OCH VALBEREDNING

Urvalskriterier

Ung Cancers styrelse består av människor som har engagemang, kompetens och intresse i att utveckla organisationens kärnfrågor.

Årsmöte

Styrelsens storlek och antal ledamöter blir valda av medlemmarna vid organisationens årsmöte. Årsmötet sker i maj varje år och kallelse till detta kommer ut minst en månad i förväg. Styrelsen blir vald på årsmötet för ett år om inte annat blir beslutat på årsmötet. Årsmötet 2023 ägde rum den 31 maj.

På årsmötet 31 maj 2023 valdes följande till Ung Cancers styrelse

Omval ordförande 1 år
Dona Hariri

Styrelseledamöter med ytterligare 1 år kvar på sin mandatperiod
Matilda Österberg

Sixten Eriksson

Omval 2 år

Rickard Villard

Nyval styrelseledamöter 2 år

Petter Håkansson

Karin Skillner Cosic

Emma Kristensson Bennwik

Tarek Arnaout

Valberedning består av

Martin Boldt-Christmas, sammankallande

Anna Hellman

Mitra Frost

Du kan läsa mer om dess instruktioner här. Valberedningens kontaktas på info@ungcancer.se

Arbetsordning

Läs mer om styrelsens arbetsordning här.Liknande inlägg

Spring Göteborgsvarvet för Ung Cancer 2024

Häng med oss och stötta unga vuxna som lever med eller nära med cancer när Göteborgsvarvet går av stapeln den...

Läs mer
Jag vill bidra

Över 1 miljon kronor till unga vuxna via egna insamlingar!

Under november nådde egna insamlingar till förmån för Ung Cancer 1 miljon kronor! Ett tecken på det stora engagemang och...

Läs mer
Jag vill bidra

Stort gensvar efter workshop om unga vuxna och cancer

Den 8 november arrangerade Ung Cancer workshopen “Inte längre barn, men när är man vuxen – om unga vuxna och...

Läs mer
Påverkansarbete

INSTAGRAM @UNGCANCER