stöd oss

Styrelse

Vår styrelse består av 6 ledamöter och 2 suppleanter som är invalda efter deras koppling till organisationen och deras starka engagemang för organisationens frågor.

URVALSKRITERIER, ÅRSMÖTE OCH VALBEREDNING

Urvalskriterier

Ung Cancers styrelse ska bestå av människor som har någon form av koppling till organisationen och ett starkt engagemang för dess frågor.

Årsmöte

Styrelsens storlek och antal ledamöter blir valda av medlemmarna vid organisationens årsmöte. Årsmötet sker i maj varje år och kallelse till detta kommer ut minst en månad i förväg. Styrelsen blir vald på årsmötet för ett år om inte annat blir beslutat på årsmötet. Årsmötet 2021 ägde rum den 5 maj.

På årsmötet 5 maj 2021 valdes följande till Ung Cancers styrelse

Nyval ordförande 1 år
Dona Hariri

Styrelseledamöter med ytterligare 1 år kvar på sin mandatperiod
Roger Henriksson
Peter Hesslin

Omval styrelseledamöter 2 år
Rickard Villard – vice ordförande
Mikael Englund

Nyval styrelseledamöter 2 år
Isabelle Monfrini
Emilya Bislimova
Alexander Stigertsson

Nyval suppleanter på 1 år
Arvid Krumhorn
Matilda Österberg

Valberedning består av

Anna Hellman: VD Vanitas Stockholm AB , Stockholm
Lise Frank Ivarsson: Ägare Lise Ivarsson Consult AB, Handen/Haninge

Du kan läsa mer om dess instruktioner här. Valberedningens kontaktas på info@ungcancer.se

Arbetsordning

Läs mer om styrelsens arbetsordning här.Liknande inlägg

STIGA Sports och Ung Cancer lottar ut årets viktigaste pingisbord

Ung Cancer har sedan slutet av 2018 haft en koppling till pingissverige genom toppspelaren och Fuck Cancer-ambassadören Truls Möregårdh och...

Läs mer
Jag vill bidra

För dyrt att drabbas av cancer

”Det går att skriva en hel roman om hur det krävs att vara frisk för att ha råd att vara...

Läs mer
Cancerkunskap

Självomhändertagande – en ny kurs för närstående

Idag drar Att vara närstående – en kurs om självomhändertagande igång för unga vuxna närstående! När cancern brakar in i...

Läs mer
Ung vuxen

INSTAGRAM @UNGCANCER