stöd oss

Styrelse

Ung Cancers styrelse består av 8 ledamöter som är invalda efter deras koppling till organisationen och deras starka engagemang för organisationens frågor.

URVALSKRITERIER, ÅRSMÖTE OCH VALBEREDNING

Urvalskriterier

Ung Cancers styrelse består av människor som har engagemang, kompetens och intresse i att utveckla organisationens kärnfrågor.

Årsmöte

Styrelsens storlek och antal ledamöter blir valda av medlemmarna vid organisationens årsmöte. Årsmötet sker i maj varje år och kallelse till detta kommer ut minst en månad i förväg. Styrelsen blir vald på årsmötet för ett år om inte annat blir beslutat på årsmötet. Årsmötet 2023 ägde rum den 31 maj.

På årsmötet 31 maj 2023 valdes följande till Ung Cancers styrelse

Omval ordförande 1 år
Dona Hariri

Styrelseledamöter med ytterligare 1 år kvar på sin mandatperiod
Matilda Österberg

Sixten Eriksson

Omval 2 år

Rickard Villard

Nyval styrelseledamöter 2 år

Petter Håkansson

Karin Skillner Cosic

Emma Kristensson Bennwik

Tarek Arnaout

Valberedning består av

Martin Boldt-Christmas, sammankallande

Anna Hellman

Mitra Frost

Du kan läsa mer om dess instruktioner här. Valberedningens kontaktas på info@ungcancer.se

Arbetsordning

Läs mer om styrelsens arbetsordning här.Liknande inlägg

Ung Cancer lanserar kraftfull kampanj med fokus på unga cancerdrabbade vuxna

Minns du din första kyss, din första lägenhet eller din första kärlek? 840 unga vuxna får varje år uppleva en...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer lanserar rapport om de unga bakom cancern

“Kände mig ensam i situationen jag befann mig i. När jag fick min behandling så var jag instängd på sjukhuset...

Läs mer
Påverkansarbete

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 15 maj 2024

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 15 maj 2024Tid: Onsdagen den 15 maj kl 18:00-19:00Plats: The Park, Magnus Ladulåsgata 1 i...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER