stöd oss

Skrivet: 5 oktober, 2023

Hur möter Ung Cancer behoven hos unga vuxna? Läs vår Effektrapport för 2022!

Att vara ung vuxen och leva med eller nära någon som har cancer är tufft nog. Att inte få vård, stöd och information som är anpassat till ens förutsättningar och behov, gör situationen ännu svårare. Därför finns Ung Cancer. Vi arbetar för att varje ung vuxen som drabbats av cancer, eller är närstående till någon som gjort det, ska få det stöd och bemötande de har rätt till.

Vi strävar efter att möta unga vuxna cancerdrabbades och närståendes behov i stunden, genom direkt stöd till våra medlemmar, men vi bidrar också till förändring på sikt, genom att sprida information, kunskap och debattera. Dessa verksamhetsområden går hand i hand och bidrar till det slutgiltiga målet, att alla unga vuxna som lever med eller nära cancer ska få det stöd de har behov av och rätt till

– Att kunna visa på resultaten och effekten av vår verksamhet är en skyldighet vi har gentemot såväl våra medlemmar som alla personer, företag och stiftelser som stöttar vår verksamhet, säger Therese Leijon, generalsekreterare. Effektrapporten är en del i detta arbete.

Vill du veta mer om hur Ung Cancer möter unga vuxnas behov, och skapar förändring? Läs mer i vår Effektrapport för 2022. Där beskriver vi hur vi arbetar, effekterna det får, och resultaten från 2022.

Läs Ung Cancers Effektrapport 2022 här!


Liknande inlägg

Stort gensvar efter workshop om unga vuxna och cancer

Den 8 november arrangerade Ung Cancer workshopen “Inte längre barn, men när är man vuxen – om unga vuxna och...

Läs mer
Påverkansarbete

Medlemmarnas erfarenheter i fokus på workshop om unga och cancer

Under 2023 har Ung Cancer genomfört en omfattande behovsanalys tillsammans med våra medlemmar. Nu presenteras delar av resultaten vid en...

Läs mer
Påverkansarbete

“Inte längre barn, men när är man vuxen?” – unga vuxna cancerdrabbade i fokus i höst

Unga vuxna har andra behov och förutsättningar än yngre barn och äldre vuxna. Men hur kan samhället och vården bättre...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva