stöd oss

Skrivet: 24 maj, 2022

“Kommer jag kunna få barn?” – det är dags att prata om fertilitet och cancer

När du får ett cancerbesked är det sällan fertiliteten det första du oroar dig över. Men operationer och tunga cancerbehandlingar kan påverka möjligheten att få biologiska barn. Nu vill Ung Cancer uppmärksamma ofrivilligt barnlösas dag för att sprida kunskap om de konsekvenser cancern för med sig för unga kvinnor och män.

Både cancerdrabbade män och kvinnor undrar hur de kan besvara sin fertilitet

Det finns olika sätt att bevara fertiliteten om man behöver gå igenom behandling som skadar spermier eller ägg. Att behöva ta beslut om sådana åtgärder redan innan man ens tänkt på om man vill ha barn är överväldigande, oavsett om du är man eller kvinna. För män har möjligheten att frysa in spermier funnits länge och är i det närmaste en rutin i cancervård. En del kan dock känna sig pressade när allt går så fort som det ibland gör när en cancerbehandling ska påbörjas.

För kvinnor ser det lite annorlunda ut. Att frysa in ägg är ett större ingrepp med en hormonstimulering innan äggen kan plockas ut. Det här kräver mer tid och är ibland svårt att hinna med om det är bråttom att starta cancerbehandlingen. Dessutom kan möjligheten att genomgå en graviditet påverkas av till exempel operationer i reproduktionsorganen och av strålning. Men det är viktigt att komma ihåg att väldigt många kvinnor och män lyckas få barn efter att de har behandlats för cancer. Att vilja men inte kunna få barn skapar stress.

– Vi har mött personer som berättat att beskedet om att inte kunna få barn var värre än få cancer. Men vi vet att inte alla vill bli föräldrar. Det finns en stark barnnorm i samhället, framförallt förväntas kvinnor vilja bli mammor. Därför är det viktigt att du som patient får information om dina möjligheter att bevara din fertilitet. Detta utan att sjukvården lägger någon värdering i vilket beslut du tar, säger Claudia Lampic, professor i klinisk psykologi.

Positiv förändring inom cancervården

Sedan 2014 har Claudia Lampic och Lena Wettergren drivit forskningsprogrammet Fex-Can, som står för fertilitet och sexualitet efter cancer. Programmet fokuserar på män och kvinnor under 40 som drabbats av cancer som barn, tonåringar eller unga vuxna. De kartlägger hur sjukdom och behandling påverkar unga vuxnas liv vad gäller sex och fertilitet och har även utformat ett behandlingsprogram för att minska sexuella problem och fertilitetsoro. Dessutom har de utvecklat en utbildningsinsats för att träna sjuksköterskor att samtala om fertilitet och sexualitet med unga vuxna patienter.

– Anledningen till att vi fokuserar på dessa frågor och den här målgruppen är för att allvarlig sjukdom i den här åldern påverkar viktiga utvecklingssteg i livet. Att få cancer i tonåren eller som ung vuxen innebär ofta att man missar mycket av det som tillhör vuxenblivande t.ex. att dejta och hitta en partner, säger Claudia Lampic.

Stödet från cancervården har varit bristande när det gäller att prata om påverkan på fertilitet i samband med cancer. Det har funnits en ojämlikhet mellan kvinnor och män när det kommer till information och samtal om fertilitet och cancer.

– Vi ser en stor skillnad i den information som kvinnor får och att det nu verkar ha jämnat ut sig mellan könen, berättar Lena Wettergren, professor i vårdvetenskap.

– Vi ser även när vi utbildar sjuksköterskor att det här är frågor man är beredd och vill ta ansvar för. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra och vi försöker uppmuntra att kommunicera om både sex och fertilitet även om det kan kännas ovant, säger Claudia Lampic och Lena Wettergren som båda länge har forskat om fertilitet och sexualitet efter cancer.

Ung Cancer uppmärksammar ofrivilligt barnlösas dag

 Ung Cancer uppmärksammar ofrivilligt barnlösas dag som infaller den 28 maj varje år. Vi vill fortsätta sprida kunskap och bredda synen på vad det innebär att få beskedet cancer som ung vuxen. Vi vill uppmärksamma vad det innebär att behöva ta beslut om sin fertilitet innan man är redo att bilda familj.

– Det är vanligt att känna sig ensam med sin oro kring möjligheten att få barn efter att ha haft cancer. Vare sig du är man eller kvinna är det viktigt att veta att du inte är ensam. Många går igenom samma sak. Det finns sammanhang bland annat hos Ung Cancer med andra som har liknande erfarenheter. Ni är inte ensamma, säger Lena Wettergren.

Ung Cancers kampanj pågår i sociala medier mellan 22-28 maj 2022, gå in och ta del av unga vuxna berätta om deras upplevelser på @ungcancer på instagram.

Claudia Lampic, professor i klinisk psykologi vid Umeå universitet.

Lena Wettergren, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet och knuten till Akademiska sjukhuset, verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar.

Vill du få stöd?

Vi finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer.

Få stöd

Liknande inlägg

Så fungerar den svenska sjukförsäkringen

Ung Cancer har tillsammans med Försäkringskassan tagit fram anpassad information till dig som är sjuk och inte har möjlighet att...

Läs mer
Cancerkunskap

Kan naturvistelser förbättra unga canceröverlevares hälsa?

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till...

Läs mer
Få stöd

“Mitt liv hade kunnat se annorlunda ut om vården gjort som de skulle från början”

Att cancern upptäcks i tid kan vara avgörande för att överleva. Trots det vittnar flera av våra cancerdrabbade medlemmar om...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva