stöd oss

Skrivet: 22 februari, 2024

Kan naturvistelser förbättra unga canceröverlevares hälsa?

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till hälsa och välmående. Nu söker därför Mittuniversitetet 150 deltagare i en ny vetenskaplig studie som riktar sig till personer mellan 16-39 år som är drabbade, eller tidigare drabbad av cancer.

Studien är en så kallad ”randomiserad kontrollerad studie” med syfte att studera vilka effekter programmet har på upplevd hälsa och välmående.  I studien jämförs deltagande i ett friluftsprogram med deltagande i ett semesterprogram bland unga canceröverlevare (16-39 år gamla).

Bland deltagarna kommer vi att utvärdera om det finns skillnader mellan grupperna avseende förändringar i hälsa och välmående.

Deltagarna kommer, i grupper om 10–12 personer, antingen att få delta i en åtta  dagars vandring med övernattning i tält eller tillbringa en vecka på ett hotell där det  bland annat finns möjlighet till bad och spafaciliteter. Första grupperna deltar i  programmet under juni och juli 2024.

Du hittar mer information och intresseanmälan här

Kontaktperson: Mats Jong, docent i omvårdnad, Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet,  072-142 89 66, mats.jong@miun.se

 

Är du i behov av stöd?

Ung Cancer finns till för unga vuxna cancerdrabbade och närstående mellan 16-30 år. Vi ger våra medlemmar möjlighet att få rehabilitering, stipendier för att få ekonomin att gå ihop och få träffa andra och uppleva en gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen.

Få stöd

Liknande inlägg

Svenska Bordtennisförbundet + Ung Cancer

Ung Cancer och Svenska Bordtennisförbundet har ingått ett samarbetsavtal med fokus på att nå fler unga vuxna, öka engagemanget för...

Läs mer
Ung Cancer

Så fungerar den svenska sjukförsäkringen

Ung Cancer har tillsammans med Försäkringskassan tagit fram anpassad information till dig som är sjuk och inte har möjlighet att...

Läs mer
Cancerkunskap

Kravlös gemenskap minskar ensamhet hos unga vuxna

Ensamhet är ett av de vanligaste orden unga vuxna cancerdrabbade och närstående använder när de beskriver sina erfarenheter. Hos Ung...

Läs mer
Få stöd

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva