stöd oss

Resurs800

Resurs 800 är ett nytt projekt som vill förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen.

Projektet vänder sig till personer mellan 16 och 30 år som lever eller har levt med cancer. Utifrån deras behov ska olika stödinsatser utformas och börja användas. Projektets namn grundar sig på att 800 unga vuxna varje år drabbas av cancer i Sverige. Många faller mellan stolarna och får inte det stöd som de behöver. Resurs 800 kommer både att förbättra de stödinsatser som redan finns och införa helt nya former av stöd.

Projektet kan ses både som en extra resurs för sjukvården och som en extra resurs för unga vuxna cancerdrabbade. Projektet ska pågå under två års tid och är ett samarbete mellan Ung Cancer, Regionalt cancercentrum norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

JUST NU

Nu har vi börjat med kartläggningen av behoven som unga vuxna cancerdrabbade i norr har. Undersökningen sker genom enskilda samtal med personer i vår målgrupp. Samtalen kan ske fysisk eller på telefon/Skype.

Bor du i Norrland, lever eller har du levt med cancer och skulle vilja delta i undersökningen? Tveka då inte att ta kontakt med projektkoordinatorn Wannes Van Assche. Genom att delta får du möjlighet att påverka beslutet om vilka stödinsatser Resurs800 kommer att införa.

Kontakt
Wannes Van Assche
Projektkoordinator
073-640 49 29
wannes.van.assche@regionvasterbotten.se

Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UmeåLiknande inlägg

minKod och Ung Cancer startar samtalsgrupper med fokus på emotionellt stöd

Vill du bidra till forskning och utveckling för bättre stöd till unga cancerdrabbade? Delta i Göteborgs Universitets samtalsgrupper med fokus...

Läs mer
Cancerkunskap

Uppgradera din e-handel till ge-handel – Ung Cancers samarbete med Team Together

Allt fler personer väljer produkter och företag för att det rimmar med ens personliga värderingar, inte bara för hur det...

Läs mer
Jag vill bidra

Månadens givare i april – Elsa Paulson

“Att se någon jag älskar så högt tyna bort framför mina ögon gav mig en förlamande känsla av maktlöshet. Jag...

Läs mer
Jag vill bidra

INSTAGRAM @UNGCANCER