stöd oss

Resurs800

Resurs 800 är ett nytt projekt som vill förbättra stödet till unga vuxna cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen.

Projektet vänder sig till personer mellan 16 och 30 år som lever eller har levt med cancer. Utifrån deras behov ska olika stödinsatser utformas och börja användas. Projektets namn grundar sig på att 800 unga vuxna varje år drabbas av cancer i Sverige. Många faller mellan stolarna och får inte det stöd som de behöver. Resurs 800 kommer både att förbättra de stödinsatser som redan finns och införa helt nya former av stöd.

Projektet kan ses både som en extra resurs för sjukvården och som en extra resurs för unga vuxna cancerdrabbade. Projektet ska pågå under två års tid och är ett samarbete mellan Ung Cancer, Regionalt cancercentrum norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

JUST NU

Nu har vi börjat med kartläggningen av behoven som unga vuxna cancerdrabbade i norr har. Undersökningen sker genom enskilda samtal med personer i vår målgrupp. Samtalen kan ske fysisk eller på telefon/Skype.

Bor du i Norrland, lever eller har du levt med cancer och skulle vilja delta i undersökningen? Tveka då inte att ta kontakt med projektkoordinatorn Wannes Van Assche. Genom att delta får du möjlighet att påverka beslutet om vilka stödinsatser Resurs800 kommer att införa.

Kontakt
Wannes Van Assche
Projektkoordinator
073-640 49 29
wannes.van.assche@regionvasterbotten.se

Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UmeåLiknande inlägg

Christina Freij är Månadens givare i juli

Christinas dotter Linda drabbades av cancer när hon var 18 år. Under sin tid som sjuk fick Linda stort stöd...

Läs mer
Jag vill bidra

Glad sommar och tack för den här våren!

Det har varit en speciell vår som inneburit stora förändringar för många. Vi har hittat nya vägar och trots rådande situation...

Läs mer
Ung Cancer

Verksamhetsberättelse 2019

Nu finns vår verksamhetsberättelse 2019 tillgänglig i digitalt format här på ungcancer.se. En lite mer läsvänlig version av åresredovisningen. På...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER