stöd oss

Boka föreläsning

Vi på Ung Cancer föreläser regelbundet för att informera om unga vuxna cancerberörda och ersätta fördomar med kunskap. Genom våra föreläsningar hoppas vi kunna skapa bättre förutsättningar för gruppen inom vården och i samhället. Vi föreläser för vårdpersonal och vårdutbildningar, för skolelever och politiker, på organisationer och myndigheter. Under våra föreläsningar berättar vi om Ung Cancers historia, hur vi arbetar, vad vi gör för unga vuxna cancerberörda och vad det innebär att tillhöra den gruppen.

FÖRETAG

När vi föreläser för företag berättar vi om Ung Cancers historia, hur vi arbetar och vad det innebär att vara ung vuxen cancerberörd. Vi pratar också om olika exempel på engagemang, hur vi arbetar med samarbeten och hur vi ser på entreprenörskap. Fokus ligger också på Ung Cancers framväxt och hur organisationen arbetat med sociala medier för att nå ut med budskap.

VÅRDEN

När vi föreläser för vårdpersonal tar vi upp exempel på lyckad och misslyckad delaktighet i vården och vilka frågor vi vill att vården fokuserar mer på. Vi problematiserar kring hur det kan vara att vara ung vuxen cancerpatient och informerar också om olika sjukhussatsningar och samarbeten vi har med vården.
Alla våra föreläsningar görs utifrån beställarens behov och förutsättningar. Kontakta oss så berättar vi mer! Ni når oss på info@ungcancer.se eller 031-75 77 111.Liknande inlägg

Glad sommar och tack för den här våren!

Det har varit en speciell vår som inneburit stora förändringar för många. Vi har hittat nya vägar och trots rådande situation...

Läs mer
Ung Cancer

Verksamhetsberättelse 2019

Nu finns vår verksamhetsberättelse 2019 tillgänglig i digitalt format här på ungcancer.se. En lite mer läsvänlig version av åresredovisningen. På...

Läs mer
Ung Cancer

#Jag springer för Ung Cancer

Det har varit en otroligt egendomlig vår för oss och många andra personer, företag och organisationer kommer 2020 gå till...

Läs mer
Jag vill bidra

INSTAGRAM @UNGCANCER