stöd oss

Det har inkommit drygt 1000 ansökningar under 2016 och vi räknar med ett fortsatt högt tryck för stipendierna under 2017 nu när vi är drygt 3400 medlemmar.
Under 2017 kommer det som tidigare att vara möjligt att söka stipendium för rehabilitering och stipendium för allmänt ekonomiskt stöd. En del förändringar har gjorts gällande förutsättningarna för att beviljas stipendium under 2017 så läs gärna igenom informationen nedan. Har du frågor eller om något är otydligt, maila stipendium@ungcancer.se för svar.
Stipendium för rehabilitering
Kan sökas av alla medlemmar i Ung Cancer.
Du kan söka för:
A.    Rehabiliterande aktivitet. Du väljer ett ändamål: fysisk eller övrig aktivitet för upp till 3000 kronor eller samtalsstöd för upp till 5000 kronor.
B.    Spavistelse. Du kan välja någon av de fyra spaanläggningar vi samarbetar med. Det ingår övernattning (1 natt), middag, frukost, inträde till spa för den sökande plus eventuell medföljande. Ung Cancer står även för resa till det spa som ligger närmast den sökande geografiskt.
C.    Samtalsstöd hos Psykologpartners. Du kan söka för individuellt samtalsstöd eller för par/grupp på någon av de åtta mottagningarna i Sverige. Psykologpartners har ett samarbete med Ung Cancer. Det finns även möjlighet att beviljas stipendium för samtal över Skype.
Stipendium för rehabilitering kan beviljas två gånger per kalenderår och medlem. Spavistelse kan dock endast beviljas en gång per kalenderår och medlem.
Observera att medlemmar som tidigare har beviljats två spavistelser eller fler av Ung Cancer inte kan beviljas ytterligare spavistelser.
Stipendium för allmänt ekonomiskt stöd
Kan sökas i första hand av medlemmar som själva är drabbade, men vid undantag även av medlemmar som är närstående.
Du kan söka för:

Stipendium för allmänt ekonomiskt stöd kan beviljas en gång per sex månader, det vill säga tidigast sex månader efter att din senaste ansökan beviljades.
Observera att varje medlem max kan beviljas totalt 60 000 kronor från Ung Cancer genom allmänt ekonomiskt stöd. Har man beviljats detta kan ytterligare ekonomiskt stöd inte beviljas.
Läs mer om Ung Cancers stipendium här:
Stipendium för allmänt ekonomiskt stöd
Stipendium för rehabilitering
Vid frågor, maila stipendium@ungcancer.se