Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om stipendium för rehabiliterande stöd.

En person fyller i en blankett

SYFTE

Syftet är att stipendiet ska kunna ge stöd för rehabilitering för samtliga medlemmar i organisationen. Både de som själv har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer är välkomna att söka. Vi vet att behovet av rehabilitering är individuellt och låter därför dig själv motivera vad som är rehabilitering för dig. Det kan röra sig om en fysisk aktivitet, samtalsstöd eller någon annan aktivitet. Ung Cancer beslutar sedan om stipendiet utifrån sina bestämmelser.

VEM KAN SÖKA STIPENDIET?

Stipendiet vänder sig till dig som är medlem i Ung Cancer och som vill förbättra din fysiska och/eller psykiska hälsa. Både drabbadmedlemmar och närståendemedlemmar kan söka stipendiet.

Stipendiet avser att finansiera rehabiliterande aktivitet framåt i tiden. Du kan alltså inte söka stipendium för en aktivitet som du redan har bekostat själv. Tips: Sök stipendium i god tid före den rehabiliterande aktiviteten.

VAD KAN JAG SÖKA STIPENDIUM FÖR?

Du kan söka stipendium för ett av följande:

A. Rehabiliterande aktivitet. Du väljer ett ändamål: fysisk eller övrig aktivitet till exempel: ridlektioner, medlemskap på gym, kurser i måleri för upp till 3000 kronor eller samtalsstöd för upp till 5000 kronor.

B. Samtalsstöd hos Psykologpartners. Du kan söka för individuellt samtalsstöd eller för par/grupp på någon av de åtta mottagningarna i Sverige. Psykologpartners har ett samarbete med Ung Cancer. Det finns även möjlighet att beviljas stipendium för samtal över Skype.

VAD KAN JAG INTE SÖKA STIPENDIUM FÖR?

Vi vet att behovet av rehabilitering är individuellt och låter därför dig själv motivera vad som är rehabilitering för dig. Det finns dock några saker vi inte betalar ut stipendium för:

  • Religiösa/Politiska aktiviteter: Då Ung Cancer är en religiöst och obunden organisation kan du inte få stipendium för aktiviteter som är religiöst och/eller politiskt kopplade.
  • Utrustning: Det är inte heller möjligt att söka stipendiemedel för utrustning, kläder och liknande som du tänker använda för att till exempel kunna ägna dig åt en aktivitet. Det ska vara aktiviteten som sådan du söker stipendiemedel för.
  • Patientsäkerhetslagen: Ung Cancer beviljar inte stipendium för behandlingsformer som inte lyder under patientsäkerhetslagen.
  • Nöjesresor.
  • Spavistelse. Det har tidigare varit möjligt att söka stipendium för spavistelse men denna möjlighet togs bort i juli 2017 på grund av prioriteringar utifrån ekonomiska skäl.

 

VILKET BELOPP KAN JAG SÖKA FÖR?

Om du söker för (A) rehabiliterande aktivitet kan du för fysisk eller övrig aktivitet söka för upp till 3000 kronor. För samtalsstöd kan du söka för upp till 5000 kronor.
Om du söker stipendium för (B) samtalsstöd hos Psykologpartners skickas fakturan direkt till oss och vi betalar alltså inte ut några pengar direkt till dig.

HUR MÅNGA GÅNGER KAN JAG SÖKA STIPENDIET?

Du kan söka så många gånger du vill. Men stipendium för rehabilitering kan beviljas maximalt upp till två gånger per kalenderår och medlem. Ansökningarna kan skickas in när som helst under året.

HUR GÖR JAG FÖR ATT SÖKA SOM DRABBADMEDLEM?

Du måste vara medlem i Ung Cancer för att kunna få stipendiet. Om du är drabbadmedlem skickar du in en ansökan (med alla fem sidor ifyllda) och ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos. Ansökningarna kan skickas in när som helst under året.

Skicka din ansökan till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

VILKET LÄKARINTYG BEHÖVER JAG SKICKA MED I ANSÖKAN?

Du kan skicka med ett läkarintyg som din läkare skrivit under, en journalkopia eller en kopia på din sjukskrivning från Försäkringskassan. Oavsett vilket papper du skickar, så måste det stå tydligt att diagnosen är cancer. Dokumentet måste inte vara från din senaste behandling men det ska vara aktuellt. Med aktuellt menas att det beskriver din nuvarande situation och att den kan kopplas till de behov du söker stipendium för. Det kan alltså vara ett äldre intyg om dina behov fortfarande är desamma. Det går också bra att be din läkare fylla i blanketten ”Utlåtande drabbad” som du hittar för utskrift här på ungcancer.se.

HUR GÖR JAG FÖR ATT SÖKA SOM NÄRSTÅENDEMEDLEM?

Om du är närståendemedlem skickar du in en ansökan (med alla fem sidor ifyllda). Du behöver också skicka in ETT av följande alternativ beroende på hur situationen ser ut för just dig. Om du…
…själv har besvär kopplat till en närståendes cancer:
Vi godkänner blanketter som beskriver ”besvär som närstående”. Besvären behöver vara direkt eller indirekt kopplade till din närståendes cancer, och det behöver förklaras på utlåtandet.
…har tillgång till cancerdrabbades läkarintyg:
Du också välja att skicka in ett läkarintyg som gäller för den person som du är närstående till, som har cancer. Be personen att signera och godkänna att du använder hens intyg.
…är närstående till en familjemedlem som har dött:
Om din närstående är en familjemedlem som inte längre lever kan du beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket som styrker att personen är avliden. Var då noga med att förklara hur din närstående gick bort eftersom det inte står i själva dödsfallsintyget. Det går även bra att använda ett intyg från den avlidnes senaste behandling/läkarbesök, om intyget stärker din relation med den närstående.
…är närstående till någon som avlidit, som inte var en familjemedlem:
Om din närstående är en person du inte är nära släkt med, och som inte längre lever, så kommer er relation inte att styrkas av personens dödsfallsintyg. Om det är möjligt att din närståendes familj kan intyga er relation genom att signera och godkänna att du använder dödsfallsintyget eller en journalkopia så är det ett alternativ. Om detta inte är möjligt kontakta stipendium@ungcancer.se.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året.

Skicka din ansökan till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

BEHÖVER JAG SKICKA IN ETT LÄKARINTYG OM JAG HAR SÖKT STIPENDIUM TIDIGARE?

Ja, vi behöver ha ett aktuellt läkarintyg till varje ansökan eftersom motiveringen i ansökan är kopplat till hur din situation ser ut just nu (läs mer om vad som menas under frågan: Vilket läkarintyg behöver jag skicka med i ansökan, se ovan).

HUR BEDÖMS MIN ANSÖKAN?

När vi bedömer din ansökan så kommer den beviljas eller nekas. Ung Cancer lägger ingen vikt vid din ekonomisk situation istället är det din motivering och förklaring av din situation och dina behov som vi tittar på när vi fattar beslut.

NÄR FÅR JAG SVAR PÅ MIN ANSÖKAN?

Ung Cancer lämnar besked via brev inom 20 arbetsdagar efter att ansökan inkommit till Ung Cancer. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det ta längre tid innan du får ditt beslut. Tips: Sök stipendium i god tid före den rehabiliterande aktiviteten.

VARFÖR NEKAS STIPENDIUM FÖR REHABILITERING?

Det finns flera anledningar till att en stipendieansökan kan nekas. Det vanligaste är att personen söker stipendiemedel för saker som Ung Cancer inte beviljar stipendium för, till exempel utlandsresa, utrustning, spavistelse, en alternativ rehabiliteringsform som inte ingår i Patientsäkerhetslagen eller ett politiskt/religiöst ändamål. En annan anledning är att den sökande redan har fått två stipendier för rehabilitering under kalenderåret eller att medlemmen redan har beviljats en spavistelse under kalenderåret eller har beviljats två eller fler spavisteser tidigare av Ung Cancer.

Om en ansökan inte är komplett och/eller behöver kompletteras så mailar Ung Cancer den sökande och avvaktar i minst fyra veckor innan den nekas, med motiveringen ”ej kompletterad/komplett ansökan”. När en ansökan väl har nekats så kan inte komplettering eller omprövning ske.

MÅSTE JAG REDOVISA VAD PENGARNA HAR ANVÄNTS TILL?

Ja, du måste skicka in kvitton som redovisar att pengarna du fått har gått till det som du sökte pengar för. Har du exempelvis fått stipendium för gymkort till en kostnad av 2600 kronor så behöver du redovisa detta. Det gör inget om summan på kvittot är högre än beloppet du fick (eftersom du då har betalat resten av summan själv.) Om summan på kvittot däremot är lägre än beloppet du fick via stipendiet behöver du skicka in kompletterande kvitton eller betala tillbaka den del av summan som blivit över. Observera att alla kvitton måste vara daterade efter att Ung Cancer betalat ut pengarna till dig. Vi godkänner alltså inga retroaktiva kostnader.

Om du får stipendium för (B) samtalsstöd hos Psykologpartners skickas fakturan direkt till oss istället och inga pengar betalas ut. Då behöver du inte heller skicka in några kvitton eller annan form av redovisning.

NÄR SKA KVITTO SKICKAS IN?

Kvitton ska skickas in till Ung Cancer senast sex månader efter att du fick ditt stipendium beviljat. Tänk därför på att exempelvis inte teckna ett avtal på autogiro som sträcker sig över ett år. Eftersom du behöver skicka in kvittot inom sex månader är det bäst att förskottsbetala hela summan, så du kan skicka in kvittot direkt. Skicka in originalkvitto och märk kuvertet ”Kvitto stipendium”. Om kvittot är elektroniskt går det även bra att maila kvittot till stipendium@ungcancer.se.

KAN JAG SKICKA IN EN FAKTURA ISTÄLLET FÖR ETT KVITTO?

Nej. En faktura är en bekräftelse på att du ska betala någonting men är inget bevis på att summan faktiskt är betald. Vi behöver veta att pengarna du fått har använts till det du fick pengarna för och då är en faktura inte tillräckligt.

VARFÖR BEHÖVER JAG SKICKA IN KVITTON?

Alla pengar som Ung Cancer betalar ut för stipendium för rehabilitering behöver redovisas så att Ung Cancer ska kunna visa att pengarna har använts ändamålsenligt och att det är förenligt med syftet med Ung Cancers stipendium.

JAG HAR PENGAR ÖVER FRÅN MITT STIPENDIUM, VAD SKA JAG GÖRA MED DEM?

Det du behöver göra är att sätta in det belopp som blivit över från ditt stipendium på vårt stipendiekonto:
Bank: SEB
Clearingnummer: 5023
Konto: 34 816 05

Märk din insättning med: Ärendenummer.

JAG HAR FLER FRÅGOR OCH VILL VETA MER!

Tveka då inte att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se eller ring 031-75 77 111.