Frågor & svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om vårt stipendium för rehabilitering.

En person fyller i en blankett

SYFTE & ANVÄNDNING

Syftet är att stipendiet ska kunna ge stöd för rehabilitering för samtliga medlemmar i organisationen. Både de som själv har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer är välkomna att söka. Medlemmar ska själva definiera vad de själva skulle vilja ha för rehabilitering i form av en aktivitet. Det kan vara psykisk eller fysisk.

Det kan till exempel röra sig om ridlektioner, medlemskap på gym, kurser i måleri eller samtal med psykolog. Du kan också välja att söka stipendiemedel för något av Ung Cancers rehabiliteringspaket: Samtalsstöd hos Psykologpartners som har mottagningar runt om i landet eller en spavistelse med någon av de spaanläggningar Ung Cancer har samarbete med. Observera att Ung Cancer endast står för resan till det spa som den sökande bor närmast. Du kan söka vistelse på vilket spa du vill, men får i så fall själv bekosta resan.

VEM KAN SÖKA STIPENDIET?

Stipendiet vänder sig till dig som är medlem i Ung Cancer och som vill förbättra din fysiska och psykiska hälsa. Både drabbadmedlemmar och närståendemedlemmar kan söka stipendiet. Stipendiet avser att finansiera rehabiliterande aktivitet framåt i tiden. Du kan alltså inte söka stipendium för en aktivitet som du redan har bekostat själv. Tips: Sök stipendium i god tid före den rehabiliterande aktiviteten.

VAD KAN JAG SÖKA STIPENDIUM FÖR?

Du kan söka stipendium för ett av följande:
A)Rehabiliterande aktivitet
B)Spavistelse
C)Samtalsstöd hos Psykologpartners

A) Rehabiliterande aktivitet. Med rehabiliterande aktivitet menas till exempel ridlektioner, medlemskap på gym, yogaklasser, kurser i måleri eller matlagning eller sjukgymnastik. Observera att stipendiet inte gäller för utrustning/kläder till träning eller tävling. Med rehabiliterande aktivitet menas också till exempel samtal med psykolog, arbetsterapeut eller parterapi.

B) Spavistelse på en av de spaanläggningar vi har avtal med. Spavistelsen gäller för dig och en närstående om du vill ha med dig någon. Stipendiet täcker alla kostnader för din/er vistelse; resa, boende, mat och spainträde. Du kan söka för att vara borta en eller två nätter. Du kan få stipendium för spavistelse en gång per år och medlem. Observera att din ansökan om spavistelse inte kan kombineras med att söka andra rehabiliterande medel på samma stipendiumansökan. Observera också att Ung Cancer endast bekostar resan till den spaanläggning som ligger närmast din bostad. Stipendiet kan inte finansiera andra typer av resor, utan endast resor till och vistelser på de spaanläggningar vi har avtal med. Ung Cancer finansierar inte behandlingar eller liknande under din spavistelse.

C) Samtalsstöd hos Psykologpartners. Stipendiet gäller för samtal med en psykolog hos någon av Psykologpartners mottagningar som finns i Stockholm, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Malmö, Västerås, Norrköping och Umeå. Om du reser till en mottagning som ligger mer än fem mil från ditt hem så betalar Ung Cancer för resan. Psykologpartners erbjuder även samtalsstöd via Skype och parterapi/flerpartssamtal. Alla kostnader för dina samtal faktureras direkt till Ung Cancer.

VAD KAN JAG INTE SÖKA STIPENDIUM FÖR?

Ung Cancer vill undersöka och bredda begreppet rehabilitering och låter därför dig som medlem själv motivera vad som är rehabilitering för dig. Det finns dock några saker vi inte betalar ut stipendium för:

  • Religiösa/Politiska aktiviteter: Då Ung Cancer är en religiöst och obunden organisation kan du inte få stipendium för aktiviteter som är religiöst och/eller politiskt kopplade.
  • Utrustning: Det är inte heller möjligt att söka stipendiemedel för utrustning, kläder och liknande som du tänker använda för att till exempel kunna ägna dig åt en aktivitet. Det ska vara aktiviteten som sådan du söker stipendiemedel för.
  • Patientsäkerhetslagen: Ung Cancer beviljar inte stipendium för behandlingsformer som inte lyder under patientsäkerhetslagen.

KAN JAG FÅ STIPENDIUM FÖR EN RESA?

Generellt sett delar inte Ung Cancer ut stipendier för resor, varken inom Sverige eller till andra länder. Ung Cancer kan göra undantag om motiveringen har en stark koppling till cancersjukdom och bedöms vara av stort vikt för hälsa och förnödenhet. Men även om vi inte betalar ut stipendier för resor, så kan du söka stipendium för att få betalt för kostnaden för boendet på en annan ort, om Ung Cancer bedömer att själva vistelsen är rehabiliterande. Ett viktigt syfte med Ung Cancers stipendium för rehabilitering är att du som medlem ska ges möjligheten att definiera vad rehabilitering är för dig och vad du har behov av. Om det är att komma i väg på en campingsemester under en tuff tid med cancersjukdom i familjen så vill vi kunna hjälpa till genom att via stipendiemedel betala för boendet. Det är upp till dig som söker att formulera detta på ett tydligt sätt din ansökan. Tänk också på att du behöver skicka in kvitton på det du beviljas.

VILKET BELOPP KAN JAG SÖKA FÖR?

Om du söker för rehabiliterande aktivitet är maxbeloppet 5 000 kronor. Om du söker stipendium för att åka på spa eller för samtal med Psykologpartners skickas fakturan direkt till oss och vi betalar alltså inte ut några pengar direkt till dig.

HUR MÅNGA GÅNGER KAN JAG SÖKA STIPENDIET?

Du kan söka så många gånger du vill men under ett kalenderår kan du maximalt få två stipendier beviljade. Observera att du endast kan beviljas en spavistelse per år. Om din ansökan nekas kan du alltid söka igen. Ansökningarna kan skickas in när som helst under året.

HUR GÖR JAG FÖR ATT SÖKA SOM DRABBADMEDLEM?

Du måste vara medlem i Ung Cancer för att kunna få stipendiet. Om du är drabbadmedlem skickar du in en ansökan (med alla fem sidor ifyllda) och ditt senaste läkarintyg/utlåtande om diagnos eller journalkopia, som beskriver din cancerdiagnos. Ansökningarna kan skickas in när som helst under året.
Skicka din ansökan till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

VILKET LÄKARINTYG BEHÖVER JAG SKICKA MED I ANSÖKAN?

Du kan skicka med ett läkarintyg som din läkare skrivit under, en journalkopia eller en kopia på din sjukskrivning från Försäkringskassan. Oavsett vilket papper du skickar, så måste det stå tydligt att diagnosen är cancer. Dokumentet ska måste inte vara från din senaste behandling men det ska vara aktuellt. Med aktuellt menas att det beskriver din nuvarande situation och att den kan kopplas till de behov du söker stipendium för. Det går också bra att be din läkare fylla i blanketten ”utlåtande om diagnos” som du kan skriva ut här på hemsidan

HUR GÖR JAG FÖR ATT SÖKA SOM NÄRSTÅENDEMEDLEM?

Om du är närståendemedlem skickar du in en ansökan (med alla fem sidor ifyllda). Du behöver också skicka in ETT av följande alternativ beroende på hur situationen ser ut för just dig. Om du…
…själv har besvär kopplat till en närståendes cancer:
Vi godkänner blanketter som beskriver ”besvär som närstående”. Besvären behöver vara direkt eller indirekt kopplade till din närståendes cancer, och det behöver förklaras på utlåtandet.
…har tillgång till cancerdrabbades läkarintyg:
Du också välja att skicka in ett läkarintyg som gäller för den person som du är närstående till, som har cancer. Be personen att signera och godkänna att du använder hens intyg.
…är närstående till en familjemedlem som har dött:
Om din närstående är en familjemedlem som inte längre lever kan du beställa ett dödsfallsintyg från Skatteverket som styrker att personen är avliden. Var då noga med att förklara hur din närstående gick bort eftersom det inte står i själva dödsfallsintyget. Det går även bra att använda ett intyg från den avlidnes senaste behandling/läkarbesök, om intyget stärker din relation med den närstående.
…är närstående till någon som avlidit, som inte var en familjemedlem:
Om din närstående är en person du inte är nära släkt med, och som inte längre lever, så kommer er relation inte att styrkas av personens dödsfallsintyg. Om det är möjligt att din närståendes familj kan intyga er relation genom att signera och godkänna att du använder dödsfallsintyget eller en journalkopia så är det ett alternativ. Om detta inte är möjligt kontakta stipendium@ungcancer.se.

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året.
Skicka din ansökan till:
Ung Cancer
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Märk kuvertet med ”Stipendium”.

BEHÖVER JAG SKICKA IN ETT LÄKARINTYG OM JAG HAR SÖKT STIPENDIUM TIDIGARE?

Ja, vi behöver ha ett läkarintyg till varje ansökan eftersom vi behöver veta hur din situation ser ut just nu.

HUR BEDÖMS MIN ANSÖKAN?

När vi bedömer din ansökan så kommer den beviljas eller nekas. Ung Cancer lägger ingen vikt vid din ekonomisk situation, istället är det din motivering och förklaring av din situation och dina behov som vi tittar på när vi fattar beslut.

NÄR FÅR JAG SVAR PÅ MIN ANSÖKAN?

Ung Cancer lämnar besked via brev inom 1 månad efter att ansökan inkommit till Ung Cancer. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det ta längre tid innan du får ditt beslut. Tips: Sök stipendium i god tid före den rehabiliterande aktiviteten.

VARFÖR NEKAS STIPENDIUM FÖR REHABILITERING?

Det finns flera anledningar till att en stipendieansökan kan nekas. Det vanligaste är att personen söker stipendiemedel för saker som Ung Cancer aldrig betalar för, till exempel utlandsresa, utrustning, en alternativ rehabiliteringsform som Ung Cancer inte står bakom, eller ett politiskt eller religiöst ändamål. En annan anledning är att den sökande redan har fått två stipendier för rehabilitering under kalenderåret vilket är maximalt för perioden eller att medlemmen redan har beviljats en spavistelse under kalenderåret och söker en till.

Om en ansökan inte är komplett och/eller behöver kompletteras så mailar Ung Cancer den sökande och avvaktar i upp till fyra veckor innan den nekas, med motiveringen ”ej kompletterad/komplett ansökan”. När en ansökan väl har nekats så kan inte komplettering eller omprövning ske.

MÅSTE JAG REDOVISA VAD PENGARNA HAR ANVÄNTS TILL?

Ja, du måste skicka in kvitton som redovisar att pengarna du fått har gått till det som du sökte pengar för. Har du exempelvis fått stipendium för gymkort till en kostnad av 4600 kronor så vill vi ha kvitton detta. Det gör inget om summan på kvittot är högre än beloppet du fick (eftersom du då har betalat resten av summan själv.) Om summan på kvittot däremot är lägre än beloppet du fick via stipendiet behöver du skicka in kompletterande kvitton eller betala tillbaka den del av summan som du inte har redovisat. Observera att alla kvitton måste vara daterade efter att Ung Cancer betalat ut pengarna till dig. Vi godkänner alltså inga retroaktiva kostnader.

Om du får stipendium för att besöka någon av Ung Cancers avtalade spaanläggningar (alternativ B) eller för samtalsstöd hos Psykologpartners (alternativ C) skickas fakturan direkt till oss istället och inga pengar betalas ut. Då behöver du inte heller skicka in några kvitton eller annan form av redovisning.

NÄR SKA KVITTO SKICKAS IN?

Kvitton ska skickas in till Ung Cancer senast sex månader efter att du fick ditt stipendium beviljat. Tänk därför på att inte teckna ett avtal på autogiro som sträcker sig över ett år. Eftersom du behöver skicka in kvittot inom sex månader är det bäst att förskottsbetala hela summan, så du kan skicka in kvittot direkt. Skicka in originalkvitto och märk kuvertet ”Kvitto Stipendium”. Om kvittot är elektroniskt går det bra att maila kvittot till stipendium@ungcancer.se.

KAN JAG SKICKA IN EN FAKTURA ISTÄLLET FÖR ETT KVITTO?

Nej. En faktura är en bekräftelse på att du ska betala någonting men är inget bevis på att summan faktiskt är betald. Vi behöver veta att pengarna du fått har använts till det du fick pengarna för och då är en faktura inte tillräckligt.

VARFÖR BEHÖVER JAG SKICKA IN KVITTON?

Alla pengar som Ung Cancer betalar ut för stipendium för rehabilitering behöver redovisas så att Ung Cancer ska kunna visa att pengarna har gått till organisationens syfte och mål: Att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda. Det är därför nödvändigt att vi kan visa kvitton för samtliga stipendier för rehabilitering som betalats ut och att de stämmer överens med de ändamål som Ung Cancer har beviljat stipendierna för.

JAG HAR PENGAR ÖVER FRÅN MITT STIPENDIUM, VAD SKA JAG GÖRA MED DEM?

Det du behöver göra är att föra över det belopp som blivit över till vårt bankgiro: 705 –8878. Det är viktigt att du märker din insättning med ditt namn och ärendenummer.

JAG HAR FLER FRÅGOR OCH VILL VETA MER!

Tveka då inte att kontakta oss på stipendium@ungcancer.se eller ring 031-75 77 111.