stöd oss

Skrivet: 17 mars, 2022

Var med och skriv under på Ung Cancers namninsamling

Nu behöver vi er hjälp att visa hur viktigt det är att en förändring sker inom Försäkringskassan. Ung Cancer har samlat 100 cancerdrabbade och närstående som vittnar om det helt oacceptabla bemötandet unga vuxna möts av från Försäkringskassan. Unga vuxna som då har berättat om fördomar och okunskap. Att tvingas jobba trots att man är sjuk och den ständiga rädslan att inte ha någon ekonomisk trygghet när livet sätts på paus. 

Ingen ung vuxen ska behöva belåna sig, flytta hem eller arbeta sjuk på grund av att socialförsäkringen inte fungerar. Därför kräver Ung Cancer att det sker en förändring i hur Försäkringskassan bemöter unga vuxna. 

Våra krav

  • Försäkringskassans ledning måste ta ansvar för den kultur inom myndigheten som gör att unga vuxna bemöts utav misstro och misstänksamhet.
  • Det ska inte vara möjligt att ta beslut utan att ha träffat den som söker stöd.
  • Handläggare måste besitta rätt kunskap och utbildning i hur det är att få beskedet cancer, hur det är att leva med och leva efter sjukdomen, för att kunna ta beslut om unga vuxnas framtid. 

Varför är det här viktigt? 

Det är dags för unga vuxna att få leva, inte bara överleva. Det sättet unga vuxna och många andra blir bemötta av Försäkringskassan är ohållbart. Ung Cancer har lyft det här problemet sedan organisationens start 2010, nu vill vi se en förändring på riktigt!

Skriv under här.


Liknande inlägg

Pärldag i Göteborg 16 april

Pärla armband tillsammans med oss i Göteborg och gör skillnad för unga vuxna som lever med eller nära cancer! Våra...

Läs mer

Valberedningen söker nya styrelseledamöter!

Valberedningen söker nu ledamöter till Ung Cancers styrelse för att väljas in vid årsmötet den 9 maj 2023. Inför 2023/2024 söker...

Läs mer

Spring Göteborgsvarvet för Ung Cancer 2023

Häng med oss och gör skillnad för unga vuxna som lever med eller nära någon med cancer!  Ung Cancer har...

Läs mer

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva