stöd oss

Cancerbaksmällan – En kurs om återfallsrädsla

Varför göra en kurs om cancerbaksmällan?

När cancerbehandlingen är färdig kommer livet långsamt återgå till det normala igen. Eller? Den här kursen syftar till att hjälpa dig att hantera allt det som kan uppkomma i eftersvallet efter din cancerbehandling. Att lindra din Cancerbaksmälla. Med det menar vi fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som följer en avslutad behandling. När vi på Ung Cancer frågade våra medlemmar om vad som kändes viktigast att få hjälp med när Cancerbaksmällan slår till, så hamnade rädsla för återfall högst upp. Därför fokuserar denna kursen på just återfallsrädsla. Att känna oro eller rädsla för återfall är fullständigt normalt efter att en gång ha varit drabbad. Återfallsrädsla kan beskrivas som rädsla eller oro kopplat till risken för att cancern ska komma tillbaka eller spridas. 

För vem?

Kursen är för alla medlemmar som är drabbade och som på ett eller annat sätt känner igen sig i att oro eller rädsla för återfall är en del av Cancerbaksmällan. Hur mycket livet påverkas av återfallsrädsla kan skilja sig mycket åt. Både från person till person och i olika perioder. Om oron och rädslan är väldigt stark och mer eller mindre ständigt närvarande kan den här kursen vara ett första steg, men den kommer inte att vara tillräcklig för alla. När återfallsrädslan helt tar över livet kan man behöva söka professionell hjälp för att ta sig ur det grepp rädslan kopplat.

Hur går man kursen?

Kursen är helt och hållet online och består av texter och filmer samt ljudklipp. Du arbetar självständigt vilket innebär att du själv styr när du vill jobba med kursen men det är upp till nio andra personer som samtidigt går kursen. Du kommer att tilldelas en kursansvarig som du kan ställa frågor till om innehåll i de olika avsnitten under tiden du går kursen. Du får ett eget inlogg vid kursstart och loggar in på KBT-online där kursen finns. För att du ska få ut mest möjliga av den här kursen är det viktigt att planera in tid för när du ska jobba med den. Ta gärna fram din kalender och se över hur de kommande veckorna ser ut för dig. Det kan vara bra att ha lite tid avsatt varje vecka. Räkna med att kursen bör tar 3-6 veckor att genomföra. Det är inte heller mening att du ska rusa igenom kursen.

Om du checkar dessa boxar kan kursen vara något för dig:

Jag har eller har haft cancer och är medlem i Ung Cancer

Jag vill ha hjälp med att själv kunna lära mig hantera min rädsla för återfallsrädsla

Jag tror eller vet att en onlinekurs är ett format som passar mig

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig själv till kursen genom att logga in som medlem på länken nedan och välja den kurs som du vill anmäla dig till. Om befintliga kurser är fullbokade kan du kontakta medlem@ungcancer.se för att få mer information om när nästa kurs startar och anmälningen öppnar upp.


Ung Cancer står för alla kostnader
Kursen är helt kostnadsfri för dig som går kursen.

Under sommaren startar inga nya kurser. Hör gärna av dig till medlem@ungcancer.se för att skriva upp dig på intresselistan, så kontaktar vi dig när en ny kurs ska starta.

LOGGA IN FÖR ATT SE TILLGÄNGLIGA KURSER OCH ANMÄL DIG

Läs hela kursbeskrivningen här
Liknande inlägg

Christina Freij är Månadens givare i juli

Christinas dotter Linda drabbades av cancer när hon var 18 år. Under sin tid som sjuk fick Linda stort stöd...

Läs mer
Jag vill bidra

Glad sommar och tack för den här våren!

Det har varit en speciell vår som inneburit stora förändringar för många. Vi har hittat nya vägar och trots rådande situation...

Läs mer
Ung Cancer

Verksamhetsberättelse 2019

Nu finns vår verksamhetsberättelse 2019 tillgänglig i digitalt format här på ungcancer.se. En lite mer läsvänlig version av åresredovisningen. På...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER