stöd oss

Cancerbaksmällan – En kurs om återfallsrädsla

När cancerbehandlingen är färdig kommer livet långsamt återgå till det normala igen. Eller? Den här kursen syftar till att hjälpa dig att hantera allt det som kan uppkomma i eftersvallet efter din cancerbehandling. Att lindra din Cancerbaksmälla. Med det menar vi fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som följer en avslutad behandling.

När vi på Ung Cancer frågade våra medlemmar vad som kändes viktigast att få hjälp med när Cancerbaksmällan slår till, så hamnade rädsla för återfall högst upp. Därför fokuserar denna kursen på just återfallsrädsla. Att känna oro eller rädsla för återfall är fullständigt normalt efter att en gång ha varit drabbad. Återfallsrädsla kan beskrivas som rädsla eller oro kopplat till risken för att cancern ska komma tillbaka eller spridas. 

Kursen är för alla medlemmar som är drabbade och som på ett eller annat sätt känner igen sig i att oro eller rädsla för återfall är en del av Cancerbaksmällan. Hur mycket livet påverkas av återfallsrädsla kan skilja sig mycket åt. Både från person till person och i olika perioder. Om oron och rädslan är väldigt stark och mer eller mindre ständigt närvarande kan den här kursen vara ett första steg, men den kommer inte att vara tillräcklig för alla. När återfallsrädslan helt tar över livet kan man behöva söka professionell hjälp för att ta sig ur det grepp rädslan kopplat.

Höstens kurser

Kursen är helt och hållet online och består av texter och filmer samt ljudklipp. Du arbetar självständigt vilket innebär att du själv styr när du vill jobba med kursen men det är upp till nio andra personer som samtidigt går kursen. Du får ett eget inlogg vid kursstart och loggar in på KBT-online där kursen finns. För dig som går kursen med start den 7 december kommer kursupplägget även innefatta 4 kursträffar via Zoom i en grupp om max 8 medlemmar. Kursledare är leg. psykolog från Psykologpartners som varit med och tagit fram den digitala kursen. 

Syftet med träffarna är att du som går kursen ska få möjlighet att ställa frågor och reflektera kring kursinnehållet tillsammans med andra medlemmar. Du kommer också få möjlighet att testa några olika sätt att hantera återfallsrädsla på och stöd i hur du kan använda dig av de olika verktygen i din vardag

Kursomgången inleds med en uppstartsträff i samband med att du får tillgång till kursportalen. Därefter träffas vi ytterligare tre gånger – ett kurstillfälle för varje avsnitt. Det är därför viktigt att du kan avsätta tid och arbeta med kursinnehållet mellan träffarna. 

Kursdatum och tider:
7 december kl 15.00 – 16.30. Uppstartträff.
14 december kl 15.00 – 16.30. Träff med fokus på avsnitt 1.
21 december kl 15.00 – 16.30 Träff med fokus på avsnitt 2
6 januari kl 15.00 – 16.30 Träff med fokus på avsnitt 3 och avslut.

Är kursen något för dig?

Jag har eller har haft cancer och är medlem i Ung Cancer
Jag vill ha hjälp med att själv kunna lära mig hantera min rädsla för återfallsrädsla
Jag tror eller vet att en onlinekurs är ett format som passar mig

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig själv till kursen genom att logga in som medlem på länken nedan och välja den kurs som du vill anmäla dig till. Om befintliga kurser är fullbokade kan du kontakta medlem@ungcancer.se för att få mer information om när nästa kurs startar och anmälningen öppnar upp.

Ung Cancer står för alla kostnader
Kursen är helt kostnadsfri för dig som går kursen.

LOGGA IN FÖR ATT SE TILLGÄNGLIGA KURSER OCH ANMÄL DIG

Läs hela kursbeskrivningen här
Liknande inlägg

Hur har du påverkats av Covid-19? Var med i Ung Cancers undersökning

Att vara ung vuxen cancerdrabbad eller närstående under en pågående pandemi kan vara otroligt tungt. Att själv vara i riskgrupp...

Läs mer
Ung vuxen

Tack för 2020!

Att året 2020 kommer gå till historien, det är vi nog alla överens om. Att pandemins intågande satte Ung Cancers verksamhet på prov...

Läs mer
Ung Cancer

”Kära Ung Cancer, nu lämnar jag spelplanen och klättrar upp på läktaren. Det är mig ni kommer höra hurra och sjunga”

Jag blev medlem i Ung Cancer när andra beskedet kom. Först mamma, sen Sara – min kusin och bästa vän....

Läs mer
Ung vuxen

INSTAGRAM @UNGCANCER