stöd oss

Cancerbaksmällan – En kurs om återfallsrädsla

Varför göra en kurs om cancerbaksmällan?

När cancerbehandlingen är färdig kommer livet långsamt återgå till det normala igen. Eller? Den här kursen syftar till att hjälpa dig att hantera allt det som kan uppkomma i eftersvallet efter din cancerbehandling. Att lindra din Cancerbaksmälla. Med det menar vi fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som följer en avslutad behandling. När vi på Ung Cancer frågade våra medlemmar om vad som kändes viktigast att få hjälp med när Cancerbaksmällan slår till, så hamnade rädsla för återfall högst upp. Därför fokuserar denna kursen på just återfallsrädsla. Att känna oro eller rädsla för återfall är fullständigt normalt efter att en gång ha varit drabbad. Återfallsrädsla kan beskrivas som rädsla eller oro kopplat till risken för att cancern ska komma tillbaka eller spridas. 

För vem?

Kursen är för alla medlemmar som är drabbade och som på ett eller annat sätt känner igen sig i att oro eller rädsla för återfall är en del av Cancerbaksmällan. Hur mycket livet påverkas av återfallsrädsla kan skilja sig mycket åt. Både från person till person och i olika perioder. Om oron och rädslan är väldigt stark och mer eller mindre ständigt närvarande kan den här kursen vara ett första steg, men den kommer inte att vara tillräcklig för alla. När återfallsrädslan helt tar över livet kan man behöva söka professionell hjälp för att ta sig ur det grepp rädslan kopplat.

Hur går man kursen?

Kursen är helt och hållet online och består av texter och filmer samt ljudklipp. Du arbetar självständigt vilket innebär att du själv styr när du vill jobba med kursen men det är upp till nio andra personer som samtidigt går kursen. Du kommer att tilldelas en kursansvarig som du kan ställa frågor till om innehåll i de olika avsnitten under tiden du går kursen. Du får ett eget inlogg vid kursstart och loggar in på KBT-online där kursen finns. För att du ska få ut mest möjliga av den här kursen är det viktigt att planera in tid för när du ska jobba med den. Ta gärna fram din kalender och se över hur de kommande veckorna ser ut för dig. Det kan vara bra att ha lite tid avsatt varje vecka. Räkna med att kursen bör tar 3-6 veckor att genomföra. Det är inte heller mening att du ska rusa igenom kursen.

Om du checkar dessa boxar kan kursen vara något för dig:

Jag har eller har haft cancer och är medlem i Ung Cancer

Jag vill ha hjälp med att själv kunna lära mig hantera min rädsla för återfallsrädsla

Jag tror eller vet att en onlinekurs är ett format som passar mig

Hur ofta startar kurserna och hur anmäler jag mig?

Kurserna startar var tredje vecka och det finns plats för upp till 10 personer per kurs. Du anmäler dig själv till kursen genom att logga in som medlem på länken nedan och välja den kurs som du vill anmäla dig till. Om kursen är fullbokad kommer det var tredje vecka att löpande komma ut nya kurser att anmäla sig till.

Ung Cancer står för alla kostnader
Kursen är helt kostnadsfri för dig som går kursen.

LOGGA IN FÖR ATT SE TILLGÄNGLIGA KURSER OCH ANMÄL DIG

Läs hela kursbeskrivningen här
Liknande inlägg

minKod och Ung Cancer startar samtalsgrupper med fokus på emotionellt stöd

Vill du bidra till forskning och utveckling för bättre stöd till unga cancerdrabbade? Delta i Göteborgs Universitets samtalsgrupper med fokus...

Läs mer
Cancerkunskap

Uppgradera din e-handel till ge-handel – Ung Cancers samarbete med Team Together

Allt fler personer väljer produkter och företag för att det rimmar med ens personliga värderingar, inte bara för hur det...

Läs mer
Jag vill bidra

Månadens givare i april – Elsa Paulson

“Att se någon jag älskar så högt tyna bort framför mina ögon gav mig en förlamande känsla av maktlöshet. Jag...

Läs mer
Jag vill bidra

INSTAGRAM @UNGCANCER