stöd oss

Fokus samtal – rehabiliteringsträff för närstående online

Att leva nära någon som har eller har haft cancer, eller att leva vidare efter att ha förlorat någon i cancer är svårt. Som närstående är det vanligt att sätta den drabbades behov, känslor och mående i främsta rummet och samtidigt åsidosätta sig själv. Under rehabiliteringsträffen vill vi rikta ljuset på dig som närstående och sätta dina behov i centrum.  

Rehabiliteringsträffen för närstående genomförs online tillsammans med psykologer från Psykologpartners. Ansök om att delta antingen lördagen den 6 juni eller söndagen den 7 juni. Rubriken för träffen är självomhändertagande och med utgångspunkt i detta kommer psykologerna vägleda dig som att hitta hjälpsamma förhållningssätt till den smärta, sorg och maktlöshet du kan uppleva som närstående. Vi kommer fokusera på strategier för hur du kan ta hand om dig själv och hitta vägar för att leva ditt liv så rikt som möjligt när du fastnar i de utmaningar som det innebär att leva nära cancer. 

De som deltar under rehabiliteringsträffen kommer att delas in i två grupper om maximalt sex personer. Den första gruppen träffas lördag den 6 juni och den andra söndagen den 7 juni. De respektive träffarna pågår i totalt fyra timmar kl. 10-15 med en timmes paus för lunch. Du behöver kunna delta under hela passet men du deltar alltså bara under en av dagarna. 

Anmäl ditt intresse senast den 5 maj genom att svara på frågorna du hittar HÄR.

Det är ett begränsat antal platser till Ung Cancers rehabiliteringsträff för närstående. Om du är intresserad av att delta så ansöker du på länken ovan. När uttagningen görs av Ung Cancer anonymiseras din ansökan och bedöms tillsammans med andra ansökningar. I bedömningen tar vi hänsyn till din situation och mående, kopplat till rehabiliteringsträffens upplägg. 

Vem kan ansöka om att vara med på Ung Cancers rehabiliteringsträff för närstående? 
För att delta krävs det att du är medlem i Ung Cancer som närstående. Om du inte är medlem idag, men är mellan 16-30 år och närstående till någon som har eller har haft cancer kan du bli medlem och ansökan

För att bli antagen till rehabiliteringsträffen behöver också kunna delta under hela passet kl. 10-15, antingen lördag den 6 juni eller söndag den 7 juni.

Vad krävs för att delta? 
Rehabiliteringsträffen syftar till att göra dig som närståendemedlem medveten om dina egna behov utifrån din situation som närstående. Det är viktigt att du kan och vill delta i övningar och samtal som rör acceptans, självomsorg och värderingar och att du känner att du kan och vill reflektera kring din situation och din cancerresa. 

Rehabiliteringsträffen sker digitalt. Du behöver ha tillgång till en dator med kamera och någon form av hörlurar för att kunna delta.

Vad kostar det att vara med? 
Det är gratis att delta för alla som är medlemmar i Ung Cancer.  Liknande inlägg

Christina Freij är Månadens givare i juli

Christinas dotter Linda drabbades av cancer när hon var 18 år. Under sin tid som sjuk fick Linda stort stöd...

Läs mer
Jag vill bidra

Glad sommar och tack för den här våren!

Det har varit en speciell vår som inneburit stora förändringar för många. Vi har hittat nya vägar och trots rådande situation...

Läs mer
Ung Cancer

Verksamhetsberättelse 2019

Nu finns vår verksamhetsberättelse 2019 tillgänglig i digitalt format här på ungcancer.se. En lite mer läsvänlig version av åresredovisningen. På...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER