stöd oss

Skrivet: 19 september, 2023

Ung Cancer satsar på påverkansarbete i höst

Sommaren går mot sitt slut, och Ung Cancer laddar inför en höst med stort fokus på påverkansarbete. Therese Leijon, generalsekreterare på Ung Cancer, berättar mer.

Therese, vad ser du fram emot i höst? 

Det är mycket spännande som händer. I juli blev vi invalda på ytterligare två år som en av ledamöterna i regeringens patientråd. Vi kommer att träffas ett antal gånger under hösten och diskutera frågor som är viktiga för drabbade och närstående tillsammans med sjukvårdsministern. 

Vi kommer också vara med i panelsamtal under Cancerforum som ordnas av FOKUS Patient, 10 oktober. I november ordnar vi dessutom ett eget event tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och den nationella cancersamordnaren, men det kommer vi informera mer om längre fram. 

Regeringen har meddelat att de vill revidera den nuvarande cancerstrategin, hur är Ung Cancer med och påverkar detta arbete?

I mars inledningstalade vår medlem Tarek Arnaout, på en hearing på socialdepartementet om den nya cancerstrategin, och i augusti träffade vi sjukvårdsministern igen för att diskutera detta vidare. Vi kommer också att bli intervjuade i samband med den utredning myndigheten för vårdanalys genomför i höst. Vår målsättning är att den nya strategin tydliggör unga vuxna som grupp, och att det i sin tur kan leda till fler riktade insatser och mer anpassat stöd. 

En sista fråga, varför är påverkansarbete viktigt?

Påverkansarbetet handlar om att lyfta våra medlemmars erfarenheter, och skapa förändring på sikt. Vi riktar oss mot politiker och beslutsfattare, tjänstepersoner och de som möter unga vuxna cancerdrabbade och närstående i sitt arbete, exempelvis inom vården. I slutändan är målet att vård och stöd ska bli så bra som möjligt för unga vuxna cancerdrabbade och närstående.

Läs mer om Ung Cancers påverkansarbete – för unga vuxnas rättigheter

Vill du stötta Ung Cancers arbete?

Läs mer om vad du kan göra för att stötta Ung Cancers arbete här.

Jag vill bidra

Liknande inlägg

Stort gensvar efter workshop om unga vuxna och cancer

Den 8 november arrangerade Ung Cancer workshopen “Inte längre barn, men när är man vuxen – om unga vuxna och...

Läs mer
Påverkansarbete

Medlemmarnas erfarenheter i fokus på workshop om unga och cancer

Under 2023 har Ung Cancer genomfört en omfattande behovsanalys tillsammans med våra medlemmar. Nu presenteras delar av resultaten vid en...

Läs mer
Påverkansarbete

“Inte längre barn, men när är man vuxen?” – unga vuxna cancerdrabbade i fokus i höst

Unga vuxna har andra behov och förutsättningar än yngre barn och äldre vuxna. Men hur kan samhället och vården bättre...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva