stöd oss

Skrivet: 8 januari, 2021

Tack för 2020!

Att året 2020 kommer gå till historien, det är vi nog alla överens om. Att pandemins intågande satte Ung Cancers verksamhet på prov är heller ingen hemlighet. Vi ställde snabbt om verksamheten och mötte istället unga vuxna cancerberördas behov digitalt. En sak som är säker är att vi inte klarat detta utan medlemmar, givare, partners och volontärer. Tack!

Kanske har du skänkt en gåva, köpt ett armband, eller medverkat på annat sätt under 2020. Hur som helst har du gjort det möjligt för oss att fortsätta erbjuda stöd till unga vuxna som lever med eller nära cancer. Några av de stöd vi kunnat erbjuda medlemmarna tack ditt och andras stöd är:

Fokus samtal – Digitalt rehabstöd till närstående
Tillsammans med PsykologPartners genomfördes en rehabiliteringsträff för närstående med fokus samtal. Syftet med träffen var att rikta ljuset på den som är närstående och sätta dennes behov i centrum.

Träning på dina villkor
Ett digitalt träningsprogram under sex veckor genomfört tillsammans med experter inom personlig träning, kost, hälsa, yoga och sömn. Där varje deltagare fått nya verktyg och stöd att få vardagen i balans. Programmet är riktat till både närstående och drabbade.

Kraftsamlingen 2020 online
Ung Cancer nationella mötesplats blev i år digital. Under två heldagar kunde vi erbjuda de 170 deltagarna workshops, inspirationsföreläsningar, träning och ett hejdundrans firande av Ung Cancers 10-årsdag.

Samtalsvänner
Aldrig har efterfrågan på samtalsvänner varit så stor som under pandemin. Vi har under det här året kunnat förmedla samtalsvänner till 42 drabbade och 36 närstående runt om i landet som söker en annan ung vuxen att dela sina erfarenheter med.

Kurs i återfallsrädsla 
För de allra flesta som drabbas av cancer brukar rädslan för återfall dyka upp vid någon tidpunkt. Under 2020 har vi erbjudit drabbade medlemmar att delta i en digitalt kurs i återfallsrädsla för att med hjälp av psykologer få verktyg och stöd i att hantera sina känslor.

Ekonomiskt stöd & rehabiliterande stipendier
Ung Cancer har under 2020 delat ut 180 stipendium till unga vuxna som är drabbade ekonomiskt på grund av sin cancer eller behöver extra stöd i sin rehabilitering. 

Utöver dessa stöd har vi också spridit information om hur det är att vara ung vuxen och närstående i vår kampanj Vi som står bredvid, vi har släppt boken Jag, din cancerkompis och genomfört ett fysiskt och två digitala stopp på Ung Cancers turné. 

Tack vare er har allt detta varit möjligt! Vi ser fram emot ett nytt år, med nya möjligheter att ge stöd till unga vuxna som lever med eller nära cancer. Vi hoppas att du vill fortsätta finnas för oss och följa Ung Cancers arbete under 2021!


Liknande inlägg

Caroline Ensér blir ny ordförande för Ung Cancer

Den 15 maj hade Ung Cancer årsmöte där en ny styrelse valdes. Caroline Ensér tar över rollen som ordförande för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer genomför en telefonkampanj!

Vi vill informera om att vi just nu genomför en telefonkampanj. En kommunikationsbyrå ringer till givare och armbandsköpare till Ung Cancer på uppdrag...

Läs mer
Jag vill bidra

Botaniska trädgårdens rhododendrondal var inspirationen till Victors armband

Victor var bara 22 år och hade precis påbörjat sitt kandidatarbete på drömutbildningen inom industridesign. Som en blixt från en...

Läs mer
Jag vill bidra

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva