stöd oss

Skrivet: 2 mars, 2021

Sveriges beslutsfattare sviker unga vuxna under pandemin

Att drabbas av cancer när livet knappt hunnit börja är redan en svår uppgift, att leva som ung vuxen cancerdrabbad under en pågående pandemin är ännu svårare. Unga vuxna närstående tvingas stå starka när deras nära inte längre orkar, men de får själva inget stöd att luta sig mot. Nu släpper Ung Cancer en undersökning om hur unga vuxna påverkats av covid-19. Resultatet visar att stödet som redan varit bristfälligt från sjukvården och samhället nu är katastrofalt. Det är dags att göra en förändring. 

Varje år drabbas 800 unga vuxna mellan 16 och 30 år av cancer, och än fler är närstående. Det är en grupp som varit osynlig inom sjukvården och samhället alltför länge. Men under en pågående pandemi är det särskilt lätt att falla mellan stolarna. På grund av inställda screeningtider, uppföljningar och behandlingar ökar risken för en uppbyggd vårdskuld efter pandemin. Det är avgörande att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt. Likaså är det viktigt med en tydlig uppföljning för att minska risken för återfall och öka överlevnadschansen.  

Redan nu ser vi unga vuxna cancerdrabbade som börjat känna av konsekvenserna både fysiskt och mentalt på grund av utebliven rehabilitering och stöttning av sjukvården. Både drabbade och närstående tvingas isolera sig själva och sina nära för att inte riskera att bli sjuk som infektionskänslig. Samtidigt som oron och utsattheten som unga vuxna cancerdrabbade och närstående upplever blir ännu starkare har också den stöttning som unga vuxna har rätt till blivit ännu mer svåråtkomlig.

Unga vuxna berättar

Vi på Ung Cancer får mängder av historier berättade för oss, många gånger om systemet som sviker. En av dem är Michael Jestin, som drabbades av cancer 2010. På grund av sjukdomen lever han med komplikationer som påverkar hans liv varje dag. Komplikationer som har blivit extra påtagliga under den rådande pandemin. 

“Skenet bedrar, alla unga människor har inte samma fysiska förutsättningar. Jag är en 29-årig kille på 190 cm som ser ut att leva sitt liv som alla andra, men min läkare kan ha sagt tre dagar tidigare att jag inte kan klara att få en infektion. Det känns lite talande för oss som får cancer när vi är unga. Det handlar inte bara om att överleva utan även om att få leva.”

Michael och flera andra unga vuxna vittnar om hur problemen inte bara beror på en pandemi och belastad sjukvård, utan om brister som redan existerade. Sjukvårdens förmåga att se personen bakom sjukdomen kan kännas nästintill obefintlig. Detta tar sig uttryck i avsaknaden av tydlig information och kommunikation om unga riskgrupper. Både för att som drabbad känna sig trygg i sin egen situation men också för att förtydliga det samhälleliga ansvaret. Bristerna blir särskilt påtagliga nu när uppföljningar, läkarbesök och rehabiliteringar flyttas fram eller ställs in.

Att påverkas som närstående

För närstående har pandemin väckt ännu fler bekanta tankar och känslor om döden hos många vars drabbade har avlidit i cancer. Att förlora någon i cancer är oerhört svårt och sätter djupa spår. Samtidigt som det funnits ett stort behov av professionellt samtalsstöd menar majoriteten att de inte fått stöd, där främsta orsaken är att de som närstående inte vet vart de ska vända sig.

Covid-19 har belastat sjukvården enormt och sättet som vårdpersonal har axlat den här pandemin är oerhört stark. De hinder som unga vuxna möter inom cancervården är inte heller nya problem. Men den vårdskuld som håller på att byggas upp kommer förvärra utsattheten för gruppen. Sveriges cancervård anses höra till de bästa i världen. Trots detta så finns det styrande faktorer inom välfärdssystemet som skapat en ojämlik vård. I synnerhet för unga vuxna cancerberörda. Sveriges beslutsfattare måste bekänna den befarade vårdskulden, men också unga vuxna som rättighetsbärare. Att som ung vuxen cancerdrabbad inte nås av vården på grund av sin ringa ålder eller regionala samt socioekonomiska indelningar måste få ett slut. Unga vuxna cancerdrabbade faller mellan stolarna och det är dags att deras röster hörs och tas på allvar.

Det är dags att unga vuxna cancerdrabbade får möjligheten att leva, inte bara överleva. Läs hela rapporten här.

Vill du stötta Ung Cancers arbete?

Läs mer om vad du kan göra för att stötta Ung Cancers arbete här.

Jag vill bidra

Liknande inlägg

Så fungerar den svenska sjukförsäkringen

Ung Cancer har tillsammans med Försäkringskassan tagit fram anpassad information till dig som är sjuk och inte har möjlighet att...

Läs mer
Cancerkunskap

Kan naturvistelser förbättra unga canceröverlevares hälsa?

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till...

Läs mer
Få stöd

Generalsekreterare Therese Leijon om att säga fuck cancer och mötas i det svåra

I Dagens ETC (24/8) svarar Ung Cancer på den text som Clara Lee Lundberg har skrivit i Dagens ETC (19/8),...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva