stöd oss

Skrivet: 17 november, 2023

Stort gensvar efter workshop om unga vuxna och cancer

Den 8 november arrangerade Ung Cancer workshopen “Inte längre barn, men när är man vuxen – om unga vuxna och cancer”, tillsammans med Regionala cancercentrum i samverkan. Therese Leijon, generalsekreterare på Ung Cancer, delar med sig av sina tankar och reflektioner efteråt. 

Therese, berätta lite kort – varför en workshop om unga vuxna och cancer?

Vi har under våren samlat in våra medlemmars erfarenheter, genom en enkätundersökning, fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer. Workshopen blev ett tillfälle att dela med oss av resultaten med olika aktörer, från vården, myndigheter och civilsamhället, och öka förståelsen för unga vuxnas situation. Utifrån detta ville vi även skapa samtal och diskussioner om hur vi gemensamt kan hitta lösningar för att bättre möta behoven hos unga vuxna cancerdrabbade. 

Vad kom fram i diskussionerna?

Det var flera deltagare som lyfte vikten av att skapa förutsättningar för ett bra möte mellan unga vuxna och personal i vården, att kunna erbjuda relevanta insatser, och hjälpa unga vuxna att navigera i sin cancerresa. Samtidigt blev det också tydligt att det finns stora utmaningar, i praktiken är det svårt att samverka mellan olika instanser trots att det är ett stort behov. 

Stort engagemang, positiva gensvar och vägen framåt 

Är det något särskilt du tar med dig från workshopen?

Det var otroligt att se allt engagemang, och all kompetens, som finns för att förbättra situationen för unga vuxna cancerdrabbade. Vi har fått oerhört positivt gensvar efteråt och vi börjar redan ta nästa konkreta steg för att ta vidare det som påbörjats. Vi hade flera medlemmar som deltog under dagen, och det var otroligt viktigt för att påminna alla om varför vi var där. 

Vad händer nu?

Vi har hela tiden haft målsättningen att workshopen ska leda fram i konkreta förslag. Vi fick många medskick om hur vi tar detta vidare, som vi nu diskuterar tillsammans med Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare. Ett första steg är att samla all dokumentation från dagens diskussioner, men vi kommer snart dela mer om nästa steg.

En summering av resultaten gällande cancerdrabbade unga vuxna kan du läsa här

Kort om Ung Cancers behovsanalys

Analysen har inkluderat 126 enkätsvar, varav 86 personer var cancerdrabbade och 40 närstående. I underlaget för analysen ingår även 26 deltagare i fokusgrupper och tre djupintervjuer. 

Vill du stötta Ung Cancers arbete?

Läs mer om vad du kan göra för att stötta Ung Cancers arbete här.

Jag vill bidra

Liknande inlägg

Medlemmarnas erfarenheter i fokus på workshop om unga och cancer

Under 2023 har Ung Cancer genomfört en omfattande behovsanalys tillsammans med våra medlemmar. Nu presenteras delar av resultaten vid en...

Läs mer
Påverkansarbete

“Inte längre barn, men när är man vuxen?” – unga vuxna cancerdrabbade i fokus i höst

Unga vuxna har andra behov och förutsättningar än yngre barn och äldre vuxna. Men hur kan samhället och vården bättre...

Läs mer
Påverkansarbete

Hur möter Ung Cancer behoven hos unga vuxna? Läs vår Effektrapport för 2022!

Att vara ung vuxen och leva med eller nära någon som har cancer är tufft nog. Att inte få vård,...

Läs mer
Ung Cancer

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva