stöd oss

Skrivet: 22 augusti, 2018

Nu söker vi medlemmar som vill förbättra sjukvården

Sedan förra hösten arbetar Ung Cancer, Akademiska Sjukhuset i Uppsala och företaget Health Solutions tillsammans i ett Innovationsprojekt där vi undersöker hur vården, genom digitalt stöd, bättre kan möta unga vuxna cancerberördas behov och skapa en mer jämlik vård. Vi har gjort enkätundersökningar, djupintervjuer och genomfört workshops. Under arbetet har det visat sig att sjukvården måste bli bättre på frågor kring fertilitet, sexliv, psykisk ohälsa, information och att få patienten att känna sig tryggare i sjukvården. Vi har också sett att närstående är en grupp som inte fångas upp och börjat undersöka hur sjukvården kan stötta dom på ett bättre sätt.
I det här arbetat har vi plockat fram förslag på olika digitala lösningar och nu är det dags att gå från idéstadie till konkreta lösningar. Vill du vara med och skapa detta tillsammans med oss?
Vi söker nu unga vuxna cancerberörda som vill bidra med erfarenheter och tankar kring vägen i vården och vad som kan göras annorlunda för att möta era behov. Vi vill också att ni tycker till om de digitala lösningarna som vi hittills tagit fram.
Vad förväntas du bidra med?
Under september kommer närstående att delta i en djupintervju. Intervjun kräver inga förberedelser utan den röda tråden är din berättelse om dina erfarenheter i vården. Intervjun tar ca 45 minuter. Under hösten kommer det sen vara 1-3 workshops under hösten och även ge feedback på lösningen.
För drabbademedlemmar kommer det inledningsvis vara att ge input på de digitala prototyper som redan tagits fram. Efter det kommer det vara 1-3 workshops och feedback på de digitala lösningar som vi kommer fram till under hösten.
Omfattningen på med antal workshops kommer bero på hur många som deltar och feedbacken på de olika digitala lösningarna. Workshops planeras till eftermiddagar runt klockan 15.oo i Stockholm. Intervjuer och användartest genomförs företrädesvis i Stockholm på en tid och plats som passar dig (tex i Health Solutions lokal på Södermalm i Stockholm, hemma hos dig, på ditt arbete eller på ett café i stan). Vi söker därför medlemmar från Stockholm men också Stockholms närområde som kan åka till Stockholm över dagen.
Du kommer att få ersättning från Ung Cancer. Totalt rör det sig om mellan 2-4 dagars arbete där ersättningen är 1000kr efter skatt per dag. Du får hela ersättningen i december när projektet är klart.
Ansök senast 29 augusti. Du får sen svar på din ansökan senast 4 september.
Här hittar du ansökan för drabbadmedlemmar
Här hittar du ansökan för närståendemedlemmar
Om du har några frågor är det bara maila ante@ungcancer.se.
Lycka till med din ansökan!
// Ante Nordqvist, medlemsansvarig Ung Cancer


Liknande inlägg

Kan naturvistelser förbättra unga canceröverlevares hälsa?

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till...

Läs mer
Få stöd

Stora behov hos unga vuxna, utan konkreta insatser – Ung Cancers medskick till nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention

Fler pratar om unga vuxna – men vi saknar fortfarande konkreta insatser. Det är medskicket från Therese Leijon, generalsekreterare på...

Läs mer
Påverkansarbete

Ung Cancer lyfter unga vuxnas psykiska hälsa i möte med socialministern

Idag den 15 februari bjuder statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed in fler aktörer från civilsamhället och näringslivet till...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva