stöd oss

Skrivet: 15 december, 2020

Nu söker vi dig som vill vara med i en ny frilufts- och semesterstudie

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till hälsa och välmående. Nu söker därför Mittuniversitetet deltagare i en ny vetenskaplig studie som riktar sig till cancerdrabbade personer mellan 16 och 30 år.

En jämförelse mellan semestervistelse på hotell med vistelse och vandring i naturmiljö. Detta för att se om det finn en möjlig påverkan på hälsa och välmående bland unga canceröverlevare

Studien är en så kallad förstudie med syfte att utvärdera om programmets utformning för att förbereda för ett större internationellt projekt. I studien kommer vi att jämföra deltagande i ett friluftsprogram med deltagande i ett semesterprogram bland unga canceröverlevare.

Bland deltagarna kommer vi att utvärdera om det finns skillnader mellan grupperna avseende förändringar i hälsa och välmående.

Om du väljer att delta lottas du till den ena eller andra gruppen. Ena gruppen innebär 8+3 dagars vistelse, med tremånaders mellanrum, på Hotell-Spa i Västernorrland. Den andra gruppen är med i ett friluftsbaserat program med vandring och tältning i Höga Kusten, Västernorrland. Deltagarna får även svara på web-baserade enkäter kopplat till hälsa och välmående. Enkäterna skickas ut före-, efter vistelse, efter tre månader, samt ett år efter deltagande. Vid två tillfällen genomförs även konditionstester.

Studien genomförs av Mittuniversitetet med stöd av föreningen Ung Cancer.

Om du är intresserad, kontakta: Mats Jong, Leg Sjuksköterska och docent Omvårdnad vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall tel: 010-142 8966 eller via email: mats.jong@miun.se 

För mer information och intresseanmälan se hemsidan här.

*Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet


Liknande inlägg

Ung Cancer tar grepp om bollarna i ny kampanj på Sveriges golfbanor

När årets golfsäsong startar kommer många av landets spelare mötas av ett budskap om att hålla koll på bollarna, fast...

Läs mer
Kampanj

Hur kan naturen hjälpa unga vuxna cancerdrabbades hälsa?

Mats och Miek Jong vid Mittuniversitetet genomför en studie som undersöker hur naturvistelser och återhämtning kan påverka hälsa och välmående...

Läs mer
Ung vuxen

”Även om hon var en stark person tror jag att ensamheten hade gjort henne ännu sjukare.”

Tidigt 2018 fick Karlas syster sitt cancerbesked, 24 år gammal. Millaray, eller Mia som hon också kallades, gick bort bara...

Läs mer
Cancerkunskap

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Det finns många sätt att bidra och göra skillnad. Ge en gåva, starta en insamling eller bli volontär.

Jag vill veta mer