stöd oss

Skrivet: 15 december, 2020

Nu söker vi dig som vill vara med i en ny frilufts- och semesterstudie

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till hälsa och välmående. Nu söker därför Mittuniversitetet deltagare i en ny vetenskaplig studie som riktar sig till cancerdrabbade personer mellan 16 och 30 år.

En jämförelse mellan semestervistelse på hotell med vistelse och vandring i naturmiljö. Detta för att se om det finn en möjlig påverkan på hälsa och välmående bland unga canceröverlevare

Studien är en så kallad förstudie med syfte att utvärdera om programmets utformning för att förbereda för ett större internationellt projekt. I studien kommer vi att jämföra deltagande i ett friluftsprogram med deltagande i ett semesterprogram bland unga canceröverlevare.

Bland deltagarna kommer vi att utvärdera om det finns skillnader mellan grupperna avseende förändringar i hälsa och välmående.

Om du väljer att delta lottas du till den ena eller andra gruppen. Ena gruppen innebär 8+3 dagars vistelse, med tremånaders mellanrum, på Hotell-Spa i Västernorrland. Den andra gruppen är med i ett friluftsbaserat program med vandring och tältning i Höga Kusten, Västernorrland. Deltagarna får även svara på web-baserade enkäter kopplat till hälsa och välmående. Enkäterna skickas ut före-, efter vistelse, efter tre månader, samt ett år efter deltagande. Vid två tillfällen genomförs även konditionstester.

Studien genomförs av Mittuniversitetet med stöd av föreningen Ung Cancer.

Om du är intresserad, kontakta: Mats Jong, Leg Sjuksköterska och docent Omvårdnad vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall tel: 010-142 8966 eller via email: mats.jong@miun.se 

För mer information och intresseanmälan se hemsidan här.

*Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet


Liknande inlägg

“Kommer jag kunna få barn?” – det är dags att prata om fertilitet och cancer

När du får ett cancerbesked är det sällan fertiliteten det första du oroar dig över. Men operationer och tunga cancerbehandlingar...

Läs mer
Cancerkunskap

Var med och skriv under på Ung Cancers namninsamling

Nu behöver vi er hjälp att visa hur viktigt det är att en förändring sker inom Försäkringskassan. Ung Cancer har...

Läs mer
Påverkansarbete

Generalsekreterare Emma Tonnes om Försäkringskassan

Beskedet cancer sätter livet på paus och för unga på väg ut i arbetslivet kan det ha förödande konsekvenser. I...

Läs mer
Påverkansarbete

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva