stöd oss

Skrivet: 15 december, 2020

Nu söker vi dig som vill vara med i en ny frilufts- och semesterstudie

De senaste åren har det bland människor i allmänhet samt inom forskning uppmärksammats att vistelse i naturen kan bidra till hälsa och välmående. Nu söker därför Mittuniversitetet deltagare i en ny vetenskaplig studie som riktar sig till cancerdrabbade personer mellan 16 och 30 år.

En jämförelse mellan semestervistelse på hotell med vistelse och vandring i naturmiljö. Detta för att se om det finn en möjlig påverkan på hälsa och välmående bland unga canceröverlevare

Studien är en så kallad förstudie med syfte att utvärdera om programmets utformning för att förbereda för ett större internationellt projekt. I studien kommer vi att jämföra deltagande i ett friluftsprogram med deltagande i ett semesterprogram bland unga canceröverlevare.

Bland deltagarna kommer vi att utvärdera om det finns skillnader mellan grupperna avseende förändringar i hälsa och välmående.

Om du väljer att delta lottas du till den ena eller andra gruppen. Ena gruppen innebär 8+3 dagars vistelse, med tremånaders mellanrum, på Hotell-Spa i Västernorrland. Den andra gruppen är med i ett friluftsbaserat program med vandring och tältning i Höga Kusten, Västernorrland. Deltagarna får även svara på web-baserade enkäter kopplat till hälsa och välmående. Enkäterna skickas ut före-, efter vistelse, efter tre månader, samt ett år efter deltagande. Vid två tillfällen genomförs även konditionstester.

Studien genomförs av Mittuniversitetet med stöd av föreningen Ung Cancer.

Om du är intresserad, kontakta: Mats Jong, Leg Sjuksköterska och docent Omvårdnad vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall tel: 010-142 8966 eller via email: mats.jong@miun.se 

För mer information och intresseanmälan se hemsidan här.

*Fotograf: Mats Jong, Mittuniversitetet


Liknande inlägg

“Mitt liv hade kunnat se annorlunda ut om vården gjort som de skulle från början”

Att cancern upptäcks i tid kan vara avgörande för att överleva. Trots det vittnar flera av våra cancerdrabbade medlemmar om...

Läs mer
Påverkansarbete

Rehabiliteringshelg med fokus på samtal 22 – 24 september

Äntligen dags för rehabiliteringshelg! I höst anordnar Ung Cancer en rehabiliteringshelg för drabbade medlemmar på Drakamöllan gårdshotell på vackra Österlen....

Läs mer
Få stöd

Träning på dina villkor 2023

Träning på dina villkor är ett digitalt tränings- och hälsoprogram som pågår under sex veckor, med fokus att stärka dig...

Läs mer
Få stöd

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva