stöd oss

Skrivet: 19 oktober, 2020

Kallelse till extra insatt årsmöte för Ung Cancer

Tid: 2020 den 3 nov kl. 17:00
Plats: Digitalt online genom Zoom

Varför ett extra årsmöte?

På årsmötet den 5 maj 2020 gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att fylla platserna till valberedningen. Nu har styrelsen hittat tre personer på förslag som känner sig ärade att åta sig detta viktiga uppdrag. För att det ska bli officiellt måste dessa väljas in på ett årsmöte eller ett extra insatt årsmöte.

Dessa personer är följande
Anna Hellman: 
VD Vanitas Stockholm AB , Stockholm
Mohammed Aabi : 
VD/ägare av IQRA-Skolan , Västerås
Lise Frank Ivarsson: Ä
gare Lise Ivarsson Consult AB, Handen/Haninge

Vem kan gå på extra årsmöte?

Alla som har intresse för Ung Cancers verksamhet och framtid är välkomna på extra årsmötet, men det är bara Ung Cancers medlemmar som har möjlighet att rösta. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig, men om man inte kan komma kan man istället skicka ett ombud. Ombudet måste då ha med sig en fullmakt samt medlemmens legitimation.

Jag vill att extra årsmötet ska ta upp ett speciellt ärende, vad gör jag?

På detta extra insatta årsmötet kommer endast valet av tre valberedare att tas upp. Du kan alltid kontakta Ung Cancers kontor om du har några åsikter eller tankar om verksamheten. Vi tar gärna emot dessa under hela året. Men på detta extra årsmötet kommer inga andra ärenden eller beslut tas upp. Maila medlem@ungcancer.se

Kan Ung Cancer betala resan till årsmötet?

Ung Cancer står inte för resa till årsmötet då det sker digitalt.

Hur anmäler jag mig till årsmötet?

Anmäl dig genom att maila medlem@ungcancer.se senast den 1 nov 2020 Du kan också kontakta medlem@ungcancer.se om du har frågor om det extra insatta årsmötet.

Dagordning

– Val av ordförande och sekreterare för mötet
– Fastställande av röstlängd för mötet
– Val av protokolljusterare och rösträknare
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
– Fastställande av dagordning

Val av valberedning: På årsmöten den 5 maj valdes två vakanta platser som styrelsen fick 4 månader på sig att fylla. Pandemin har dock gjort att det dragit ut på tiden.

Styrelsens förslag till dessa platser är Lise Ivarsson, Anna Hellman och Mohammed Aabi.

Mötet avslutas.


Liknande inlägg

Ung Cancer lanserar kraftfull kampanj med fokus på unga cancerdrabbade vuxna

Minns du din första kyss, din första lägenhet eller din första kärlek? 840 unga vuxna får varje år uppleva en...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer lanserar rapport om de unga bakom cancern

“Kände mig ensam i situationen jag befann mig i. När jag fick min behandling så var jag instängd på sjukhuset...

Läs mer
Påverkansarbete

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 15 maj 2024

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 15 maj 2024Tid: Onsdagen den 15 maj kl 18:00-19:00Plats: The Park, Magnus Ladulåsgata 1 i...

Läs mer
Ung Cancer

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva