stöd oss

Skrivet: 19 oktober, 2020

Kallelse till extra insatt årsmöte för Ung Cancer

Tid: 2020 den 3 nov kl. 17:00
Plats: Digitalt online genom Zoom

Varför ett extra årsmöte?

På årsmötet den 5 maj 2020 gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att fylla platserna till valberedningen. Nu har styrelsen hittat tre personer på förslag som känner sig ärade att åta sig detta viktiga uppdrag. För att det ska bli officiellt måste dessa väljas in på ett årsmöte eller ett extra insatt årsmöte.

Dessa personer är följande
Anna Hellman: 
VD Vanitas Stockholm AB , Stockholm
Mohammed Aabi : 
VD/ägare av IQRA-Skolan , Västerås
Lise Frank Ivarsson: Ä
gare Lise Ivarsson Consult AB, Handen/Haninge

Vem kan gå på extra årsmöte?

Alla som har intresse för Ung Cancers verksamhet och framtid är välkomna på extra årsmötet, men det är bara Ung Cancers medlemmar som har möjlighet att rösta. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig, men om man inte kan komma kan man istället skicka ett ombud. Ombudet måste då ha med sig en fullmakt samt medlemmens legitimation.

Jag vill att extra årsmötet ska ta upp ett speciellt ärende, vad gör jag?

På detta extra insatta årsmötet kommer endast valet av tre valberedare att tas upp. Du kan alltid kontakta Ung Cancers kontor om du har några åsikter eller tankar om verksamheten. Vi tar gärna emot dessa under hela året. Men på detta extra årsmötet kommer inga andra ärenden eller beslut tas upp. Maila medlem@ungcancer.se

Kan Ung Cancer betala resan till årsmötet?

Ung Cancer står inte för resa till årsmötet då det sker digitalt.

Hur anmäler jag mig till årsmötet?

Anmäl dig genom att maila medlem@ungcancer.se senast den 1 nov 2020 Du kan också kontakta medlem@ungcancer.se om du har frågor om det extra insatta årsmötet.

Dagordning

– Val av ordförande och sekreterare för mötet
– Fastställande av röstlängd för mötet
– Val av protokolljusterare och rösträknare
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
– Fastställande av dagordning

Val av valberedning: På årsmöten den 5 maj valdes två vakanta platser som styrelsen fick 4 månader på sig att fylla. Pandemin har dock gjort att det dragit ut på tiden.

Styrelsens förslag till dessa platser är Lise Ivarsson, Anna Hellman och Mohammed Aabi.

Mötet avslutas.


Liknande inlägg

Pärldag i Göteborg 16 april

Pärla armband tillsammans med oss i Göteborg och gör skillnad för unga vuxna som lever med eller nära cancer! Våra...

Läs mer

Valberedningen söker nya styrelseledamöter!

Valberedningen söker nu ledamöter till Ung Cancers styrelse för att väljas in vid årsmötet den 9 maj 2023. Inför 2023/2024 söker...

Läs mer

Spring Göteborgsvarvet för Ung Cancer 2023

Häng med oss och gör skillnad för unga vuxna som lever med eller nära någon med cancer!  Ung Cancer har...

Läs mer

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva