stöd oss

Skrivet: 19 oktober, 2020

Kallelse till extra insatt årsmöte för Ung Cancer

Tid: 2020 den 3 nov kl. 17:00
Plats: Digitalt online genom Zoom

Varför ett extra årsmöte?

På årsmötet den 5 maj 2020 gav medlemmarna styrelsen i uppdrag att fylla platserna till valberedningen. Nu har styrelsen hittat tre personer på förslag som känner sig ärade att åta sig detta viktiga uppdrag. För att det ska bli officiellt måste dessa väljas in på ett årsmöte eller ett extra insatt årsmöte.

Dessa personer är följande
Anna Hellman: 
VD Vanitas Stockholm AB , Stockholm
Mohammed Aabi : 
VD/ägare av IQRA-Skolan , Västerås
Lise Frank Ivarsson: Ä
gare Lise Ivarsson Consult AB, Handen/Haninge

Vem kan gå på extra årsmöte?

Alla som har intresse för Ung Cancers verksamhet och framtid är välkomna på extra årsmötet, men det är bara Ung Cancers medlemmar som har möjlighet att rösta. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig, men om man inte kan komma kan man istället skicka ett ombud. Ombudet måste då ha med sig en fullmakt samt medlemmens legitimation.

Jag vill att extra årsmötet ska ta upp ett speciellt ärende, vad gör jag?

På detta extra insatta årsmötet kommer endast valet av tre valberedare att tas upp. Du kan alltid kontakta Ung Cancers kontor om du har några åsikter eller tankar om verksamheten. Vi tar gärna emot dessa under hela året. Men på detta extra årsmötet kommer inga andra ärenden eller beslut tas upp. Maila medlem@ungcancer.se

Kan Ung Cancer betala resan till årsmötet?

Ung Cancer står inte för resa till årsmötet då det sker digitalt.

Hur anmäler jag mig till årsmötet?

Anmäl dig genom att maila medlem@ungcancer.se senast den 1 nov 2020 Du kan också kontakta medlem@ungcancer.se om du har frågor om det extra insatta årsmötet.

Dagordning

– Val av ordförande och sekreterare för mötet
– Fastställande av röstlängd för mötet
– Val av protokolljusterare och rösträknare
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
– Fastställande av dagordning

Val av valberedning: På årsmöten den 5 maj valdes två vakanta platser som styrelsen fick 4 månader på sig att fylla. Pandemin har dock gjort att det dragit ut på tiden.

Styrelsens förslag till dessa platser är Lise Ivarsson, Anna Hellman och Mohammed Aabi.

Mötet avslutas.


Liknande inlägg

Nu söker vi medlemskoordinator!

Ung Cancer letar efter dig som vill göra skillnad och finnas för unga vuxna cancerberörda tillsammans med oss. Vi söker...

Läs mer
Ung Cancer

Lina Asadi har designat 2021 års Fuck Cancer-armband

Fuck Cancer-armbandet representerar de unga vuxnas röst och alla de känslor ett cancerbesked för med sig. I år är det...

Läs mer
Jag vill bidra

Träning på dina villkor är tillbaka!

Under hösten 2020 genomförde Ung Cancer tillsammans med Athlética första omgången av Träning på dina villkor. Nu är det dags...

Läs mer
Ung vuxen

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Det finns många sätt att bidra och göra skillnad. Ge en gåva, starta en insamling eller bli volontär.

Jag vill veta mer