stöd oss

Skrivet: 5 april, 2018

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 5 maj 2018

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 5 maj 2018
Tid: Lördag den 5 maj kl 12
Plats: Företagarna, Rådmansgatan 40, Stockholm

Vad är ett årsmöte?

Ung Cancer är och ska vara en medlemsstyrd organisation. Årsmötet är ett forum där du som medlem har möjlighet att vara med och påverka. Målet är att årsmötet ska vara en mötesplats där vi alla kan diskutera Ung Cancers framtid och tillsammans göra organisationen ännu bättre. Under årsmötet kommer även personal från Ung Cancer att presentera verksamhetsplaneringen för 2018.

Vem kan gå på årsmöte?

Alla som har intresse för Ung Cancers verksamhet och framtid är välkomna på årsmötet, men det är bara Ung Cancers medlemmar som har möjlighet att rösta. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig, men om man inte kan komma kan man istället skicka ett ombud. Ombudet måste då ha med sig en fullmakt samt medlemmens legitimation.
Man kan också delta på mötet via länk från Ung Cancers kontor i Göteborg eller via Skype.
Information om hur du deltar vi Skype skickas till dig efter anmälan är gjord.
Vid anmälan, ange om du deltar på plats i Stockholm, i Göteborg eller via Skype.

Jag vill att årsmötet ska ta upp ett speciellt ärende, vad gör jag?

Om du har några frågor eller ärenden som du vill att årsmötet ska ta upp så behöver dessa mailas till styrelsen på medlem@ungcancer.se senast 14 dagar innan årsmötet, alltså den 21 april. Märk mailet med ”Årsmöte 2018″.

Kan Ung Cancer betala resan till årsmötet?

Ung Cancer står inte för resa till årsmötet. Istället finns det möjlighet att delta på årsmötet via Skype eller på Ung Cancers kontor i Göteborg.

Hur anmäler jag mig till årsmötet?

Anmäl dig genom att maila medlem@ungcancer.se senast den 21 april. Du kan också kontakta medlem@ungcancer.se om du har frågor om årsmötet.
Vid anmälan, ange om du deltar på plats i Stockholm, i Göteborg eller via Skype.

Behöver jag förbereda mig på något sätt?

Nej. Alla som har anmält sig till årsmötet kommer få verksamhetsplanen för 2018, verksamhetsberättelsen för 2017 samt bokslutet för 2017 mailat till sig innan årsmötet.

Dagordning:

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
 • Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 • Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år.
 • Val av övriga styrelseledamöter för en tid av upp till två (2) år.
 • Val av ledamöter till valberedningen.
 • Val av revisorer.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Övriga frågor.

Schema för dagen

11:30-12:00: Fika
12:00-15:00: Årsmöte
 
Hoppas vi ses!
Vänliga hälsningar
Styrelsen för Ung Cancer


Liknande inlägg

minKod och Ung Cancer startar samtalsgrupper med fokus på emotionellt stöd

Vill du bidra till forskning och utveckling för bättre stöd till unga cancerdrabbade? Delta i Göteborgs Universitets samtalsgrupper med fokus...

Läs mer
Cancerkunskap

Uppgradera din e-handel till ge-handel – Ung Cancers samarbete med Team Together

Allt fler personer väljer produkter och företag för att det rimmar med ens personliga värderingar, inte bara för hur det...

Läs mer
Jag vill bidra

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 5 maj 2020

Kallelse till Ung Cancers årsmöte 5 maj 2020Tid: Tisdagen den 5 maj kl 17:00Plats: Vi kommer genomföra årsmötet digitalt genom...

Läs mer
Ung vuxen

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Det finns många sätt att bidra och göra skillnad. Ge en gåva, starta en insamling eller bli volontär.

Jag vill veta mer