stöd oss

Integritetspolicy Ung Cancer

Syfte med integritetspolicy

För att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss och hur vi på Ung Cancer behandlar dina personuppgifter finns denna integritetspolicy. Den anger hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. I denna integritetspolicy berättar vi mer om hur vi arbetar med dina personuppgifter och säkerställer att vi följer de lagar och regler för personuppgiftsskydd. 

Personuppgiftsansvarig

Ung Cancer med organisationsnummer 802456-7763 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss via mejl på info@ungcancer.se. Personuppgiftsansvarig är Jenny Jonskog. 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt våra skyldigheter enligt avtal eller lag. All insamling och behandling av dina personuppgifter måste enligt GDPR stödjas av en rättslig grund för behandling av personuppgifter. Ung Cancers rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter är för att fullfölja de riktlinjer som finns för den gåva du har lämnat till oss, de skyldigheter vi har enligt bokföringslagen men också vårt berättigade intresse av att ge dig information om vad din gåva gör för skillnad för vår verksamhet. 

De personuppgifter som du lämnar registreras i vår databas och därefter använder vi dem för att administrera din gåva eller din beställning av tjänster och produkter, för att administrera ditt deltagande i events och aktiviteter samt för att föra statistik. Vi kan komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor för att säkerställa att vi riktar relevant kommunikation till relevant person. Uppgifterna kan också komma att användas för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor och köp du genomför, när vi berättar mer om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon, för riktad kommunikation till anpassade målgrupper på sociala medier (t ex. Facebook, LinkedIn och Google samt för uppföljning och utveckling av Ung Cancers verksamhet). 

Vi använder kakor.

Om vi delar dina personuppgifter

Ibland är det nödvändigt för oss att dela personuppgifter med andra för att kunna hålla igång en löpande relation till dig. Det kan exempelvis röra sig om uppdateringar i vårt kund- och givarregister eller för att kunna kommunicera. I de fall när vi delar personuppgifter har vi säkerställt att vår partner följer svenska personuppgiftslagstiftningen och GDPR (General Data Protection Regulation), genom ett skriftligt avtal. Med våra partners har vi säkerställt att de som personuppgiftsbiträde inte kommer att sälja vidare personuppgifterna till tredje part.

Så länge sparar vi dina personuppgifter 

Som givare lagrar vi dina uppgifter som längst i 36 månader efter det att du gav din senaste gåva.

Om du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev och lämnat ditt medgivande till att vi behandlar dina uppgifter så behåller vi dem tills du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev.

Undantaget för detta är medlemmar som får finnas kvar så länge personen är medlem och 36 månader efter att medlemskapet upphört. Om medlemmen väljer att därefter fortsätta som alumni behålls uppgifterna i 36 månader.

Här lagrar vi dina uppgifter 

De personuppgifter som samlas in från dig lagras inom EU. Dina uppgifter kommer inte att behandlas utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge.

Ung Cancer strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Ung Cancer vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

När och vilka personuppgifter vi samlar in

Medlemmar

Från dig som är mellan 16-30 år och medlem i Ung Cancer samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter, adressinformation, fotografiska bilder samt känslig information som är nödvändig för att ge dig det stöd och hjälpmedel som du behöver för att ge dig anpassad information.  Om du blir medlem som cancerdrabbad kan vi även komma att behandla andra uppgifter om dig, såsom uppgifter om ditt sjukdomstillstånd, din till oss uppgivna sjukdomsprocess eller kontakter med sjukvården samt vilka personer som är dina anhöriga.

Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, mobilnummer, e-post, samt diagnos och tidpunkt för diagnos. Om du samtycker till att din historia kan berättas på vår hemsida www.ungcancer.se eller via sociala medier kommer du eventuellt att kontaktas av Ung Cancer om detta blir aktuellt.

Om du ansöker om stipendium så behöver du också ge ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter enligt ovan, detta görs i samband med ansökan om stipendium.  Som närstående behöver du också skicka in skriftlig information som bekräftar att du har/har haft en närstående med cancerdiagnos, såsom en journalkopia, dödsattest eller annat intyg på den närståendes diagnos. Det är ditt ansvar som medlem att se till att du har samtycke från din närstående att dela denna information med Ung Cancer.

Det år du fyller 36 upphör ditt medlemskap i Ung Cancer och din möjlighet att ta del av det stöd som finns att tillgå. För att ha möjligheten att fortsätta kontakta dig övergår du då från medlem till alumni. Eventuell information som tidigare funnits om sjukdom raderas automatiskt och endast information om personnummer, adress, mail samt telefonnummer finns kvar i systemet. 

Givare

När du ger en gåva (t ex. en swishgåva eller gåva via betalkort), blir månadsgivare, handlar i vår gåvoshop eller startar en egen insamling samlar vi in information om namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din gåva eller beställning. När du ger en gåva samtycker du till att personuppgifter sparas och behandlas av Ung Cancer. Personuppgifter vi registrerar är namn, adressuppgifter, personnummer, telefonnummer, mobilnummer, e-post samt specifika uppgifter om gåvan, exempelvis skänkt belopp, betaldatum, vilken kampanj eller ändamål gåvan skänktes till och liknande, samt i förekommande fall vid minnes-/hyllningsgåva uppgifter om den avlidne/jubilaren och hälsningstext. Bankkontonummer registreras endast för att hantera eventuellt månadsgivande via autogiro. 

Ung Cancer använder personuppgifterna för ekonomisk uppföljning, för att exempelvis kunna administrera gåvobeloppet för ändamålet. Uppgifterna används för att kunna sända uppföljande utskick för att engagera till fortsatt gåvogivande, exempelvis genom givarbrev, tackbrev, mailutskick eller sms utskick för att engagera till fortsatt stöd genom gåvogivande. Exempel på uppföljande kampanjer kan vara telemarketing för att fråga om givande via autogiro, utskick av nyhetsbrev via e-post samt sms utskick om pågående kampanjer. Det går alltid bra att kontakta oss för att avsäga sig utskick eller vidare kontakt om man ej önskar information kring fortsatt gåvogivande.

Samtycke

Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Det innebär att du godkänner den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Vid en sådan begäran upphör behandlingen av dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post på info@ungcancer.se. 

Du har rättigheter 

Du har rätt att begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför om dig. En sådan begäran ska göras skriftligen till info@ungcancer.se. 

I vissa fall kan det vara så att vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, på grund av legala skyldigheter. I sådana fall kommer vi att informera dig om varför, och begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direktmarknadsföring. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

Du kan tacka nej till direktmarknadsföring

Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss. Du har rätt att säga nej till att få brev, e-post, sms eller andra utskick. Vill du inte ha fortsatt direktmarknadsföring från oss kan du kontakta vår givarservice och be oss lägga in en spärr.  Du kan även spärra dig från adresserad direktreklam i brevlådan genom NIX adresserat på swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/.Spärren mot adresserad direktreklam spärrar då all form av adresserad direktreklam från alla företag och organisationer, inte enbart Ung Cancer.

Om du har synpunkter eller klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@ungcancer.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

För kontakt:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se 
Växel: 08-657 61 00
Web: imy.se 

Förändringar av integritetspolicyn

Ung Cancer kan behöva uppdatera denna integritetspolicy. I det fall då integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade integritetspolicyn att finnas på ungcancer.se. Vid väsentliga förändringar av denna integritetspolicy informerar Ung Cancer dig om de ändringar som gjorts via t. ex. e-post.Liknande inlägg

Caroline Ensér blir ny ordförande för Ung Cancer

Den 15 maj hade Ung Cancer årsmöte där en ny styrelse valdes. Caroline Ensér tar över rollen som ordförande för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer genomför en telefonkampanj!

Vi vill informera om att vi just nu genomför en telefonkampanj. En kommunikationsbyrå ringer till givare och armbandsköpare till Ung Cancer på uppdrag...

Läs mer
Jag vill bidra

Gör din praktik inom digital marknadsföring hos Ung Cancer och var med och påverka livet till det bättre för unga vuxna som lever med och nära cancer

Vi söker nu en praktikant inom insamling och kommunikation till höstterminen 2024. Du kommer att arbeta nära insamlare och kommunikatörer...

Läs mer
Ung Cancer

INSTAGRAM @UNGCANCER