stöd oss

Skrivet: 10 oktober, 2023

“Inte längre barn, men när är man vuxen?” – unga vuxna cancerdrabbade i fokus i höst

Unga vuxna har andra behov och förutsättningar än yngre barn och äldre vuxna. Men hur kan samhället och vården bättre möta deras behov? Det är frågeställningen i fokus när Ung Cancer och Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till workshop i höst. 

Ska jag flytta hem till mina föräldrar? Hur fungerar det om jag måste sjukskriva mig när jag bara jobbar på timmar? Kommer jag att kunna få barn i framtiden? Frågorna unga vuxna cancerdrabbade ställs inför är många, och dessutom i stor utsträckning unika för deras ålder. 

Unga vuxna som drabbas av cancer vittnar om känslor av ensamhet och isolering, både under men också efter en avslutad cancerbehandling, berättar Therese Leijon, generalsekreterare på Ung Cancer. Vi ser att våra medlemmar faller mellan stolarna, och inte får stöd och vård anpassat utifrån deras unika förutsättningar. Det får stora konsekvenser för deras hälsa och välmående, även på sikt. 

Idén att bjuda in till en gemensam workshop uppkom under ett samtal mellan Therese Leijon och Kjell Ivarsson, SKR:s nationell cancersamordnare och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

Detta är en fråga som behöver diskuteras djupare, och av en bred samling aktörer, säger Kjell Ivarsson. Jag är väldigt glad över att vi kan arrangera detta tillsammans, och samla nyckelpersoner från hela landet. 

Workshopen kommer att hållas den 8 november. Flera av Ung Cancers medlemmar, med egen erfarenhet av cancer, kommer att medverka under dagen. Bland de inbjudna finns politiker, myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, vårdpersonal och forskare, samt flera representanter från civilsamhället. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson kommer att inledningstala. 

Vi är glada att det finns ett så starkt engagemang för unga vuxna cancerdrabbade, särskilt i detta skede när cancerstrategin uppdateras, säger Therese Leijon. Genom denna workshop kan vi tillsammans identifiera utmaningar och lösningar, och hur vi kan arbeta framåt för att förbättra stödet och vården till unga vuxna. 

Om Ung Cancer: Ung Cancer finns till för alla cancerdrabbade och närstående i åldern 16-30 år. Ung Cancers vision är att alla unga vuxna cancerberörda mellan 16 och 30 år ska få det stöd och bemötande de har rätt till och att ingen ung vuxen cancerdrabbade eller närstående ska känna sig ensam. Ung Cancer erbjuder mötesplatser, rehabiliterande aktiviteter samt ekonomiskt stöd. Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden.

För mer information vänligen kontakta:

Maria Stacke, Ung Cancer maria@ungcancer.se 

Ulrika Berg Roos, presskontakt, Regionala cancercentrum i samverkan ulrika.berg.roos@skr.se

Vill du stötta Ung Cancers arbete?

Läs mer om vad du kan göra för att stötta Ung Cancers arbete här.

Jag vill bidra

Liknande inlägg

Stort gensvar efter workshop om unga vuxna och cancer

Den 8 november arrangerade Ung Cancer workshopen “Inte längre barn, men när är man vuxen – om unga vuxna och...

Läs mer
Påverkansarbete

Medlemmarnas erfarenheter i fokus på workshop om unga och cancer

Under 2023 har Ung Cancer genomfört en omfattande behovsanalys tillsammans med våra medlemmar. Nu presenteras delar av resultaten vid en...

Läs mer
Påverkansarbete

Hur möter Ung Cancer behoven hos unga vuxna? Läs vår Effektrapport för 2022!

Att vara ung vuxen och leva med eller nära någon som har cancer är tufft nog. Att inte få vård,...

Läs mer
Ung Cancer

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva