stöd oss

Skrivet: 3 mars, 2022

Generalsekreterare Emma Tonnes om Försäkringskassan

Beskedet cancer sätter livet på paus och för unga på väg ut i arbetslivet kan det ha förödande konsekvenser. I en tid där du ska fokusera på att bli frisk och återhämta dig från sjukdom tvingas du istället oroa dig för avslag och uteblivna ersättningar. 100 unga vuxna vittnar om att stödet från Försäkringskassan. 

Med anledning till vår rapport vill vi passa på att stanna upp och prata om vad syftet med arbetet är. Anledningen till varför vi lyfter detta har aldrig varit för att peka ut specifika personer eller anklaga handläggare på Försäkringskassan. Vi vet att det finns fantastiska handläggare som vet hur man möter unga cancerdrabbade. De som gör allt i sin makt för att hjälpa personer i kris. Ofta handlar problemet snarare om att Försäkringskassan som arbetsgivare inte ger sina anställda rätt utbildning och verktyg.

Den hårda attityden som i dagsläget finns kring att söka bidrag och stöd från Försäkringskassan skadar de som faktiskt behöver och förtjänar hjälp. Att som ung vuxen få ett cancerbesked och sedan möta handläggare som inte tror dem när de berättar att de har drabbats av en dödlig sjukdom. Men den största problematiken kopplas inte till själva sjukdomstiden, utan tiden efter. För även om du överlever cancer är resan tillbaka till livet lång. En resa som Försäkringskassan gör ännu längre genom att bemöta unga vuxna på ett så inhumant sätt. 

Nu kräver vi en förändring!

För många unga vuxna möts faktiskt av fördomar och misstro. Många har en cancerhistoria som vi väljer att ofiltrerat lyfta för att fler ska våga berätta och vi ska kunna visa på att en förändring behövs, här och nu. I en situation där man är svårt sjuk eller närstående, och rentav hamnar i en form av beroendesituation är det otroligt viktigt att man känner sig säker – för det är just därför Försäkringskassan finns till. Även om inte alla blir bemötta på ett dåligt sätt, så är det illa nog att någon upplever under den stress och press som ett dåligt bemötande och misstroende kan innebära. Och det är ett arbete som Försäkringskassan skulle kunna arbeta med utifrån utbildning, bemötande och liknande.

Ingen ung vuxen ska tvingas belåna sig, flytta hem eller arbeta sjuk på grund av att socialförsäkringen inte fungerar. Nu kräver Ung Cancer att det sker en förändring i hur Försäkringskassan bemöter unga vuxna. Försäkringskassans ledning måste ta ansvar för den kultur som utvecklats där unga vuxna som söker hjälp möts med misstro och misstänksamhet. Det ska inte vara möjligt att ta beslut utan att ha träffat den som söker stöd. Handläggare måste besitta rätt kunskap och utbildning i hur det är att få beskedet cancer, hur det är att leva med och leva efter sjukdomen, för att kunna ta beslut om unga vuxnas framtid. 

Vill du stötta Ung Cancers arbete?

Läs mer om vad du kan göra för att stötta Ung Cancers arbete här.

Jag vill bidra

Liknande inlägg

Ung Cancer deltog i US-Sweden Cancer Summit i Washington

Den 12-14 mars var Ung Cancer inbjudna av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att delta på US-Sweden Cancer Summit i Washington....

Läs mer
Ung Cancer

Svenska Bordtennisförbundet + Ung Cancer

Ung Cancer och Svenska Bordtennisförbundet har ingått ett samarbetsavtal med fokus på att nå fler unga vuxna, öka engagemanget för...

Läs mer
Ung Cancer

Ung Cancer medverkar på KATARINA CUP tillsammans med Adam Taal

Adam Taal startar tillsammans STIGA och Svenska Bordtennisförbundet Sveriges allra första musik- och bordtennisfestival – KATARINA CUP lördagen den 15...

Läs mer
Ung Cancer

Din gåva gör skillnad

Tack vare din gåva kan vi fortsätta minska ensamhet och ge personligt, ekonomiskt och rehabiliterande stöd

Ge en gåva