stöd oss

Skrivet: 6 februari, 2019

De unga bakom cancern

Ung Cancer genomförde 2018 den överlägset största undersökningen av unga vuxna cancerberörda någonsin i Sverige. Den visar att stödet för unga vuxna är katastrofalt. Det är en helt osynlig grupp i sjukvården och samhället. Vi har aldrig hört vår fråga och målgrupp anses viktiga nog att bli ett vallöfte. Det är dags nu.
Vår målgrupp är unga vuxna mellan 16 och 30 år. Det är dagens entreprenörer och morgondagens ledare. Om de överlever. Gruppen unga vuxna cancerdrabbade har högre dödlighet än barn med samma cancerdiagnos. Många saknar sjukersättning då det krävs att du ska ha jobbat sex månader för att ha rätt till ekonomiskt stöd, men hur ska du ha hunnit jobba när du fick cancer innan du ens var myndig? Unga vuxna cancerdrabbade faller mellan stolarna och det är dags att cancers unga röster hörs och tas på allvar. Våra medlemmar har identifierat de områden där politikernas svek är absolut störst.

Ekonomiska situationen

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens fyrkantighet är system som inte är skapat utifrån att en ung vuxen drabbas av cancer. Du ska ha jobbat i sex månader för att ha rätt till sjukersättning, du kan heller inte vara sjukskriven på deltid när du pluggar. Avsaknaden av flexibilitet och bristen på förståelse för sjukdomen omöjliggör för gruppen unga vuxna att dels klara sig själva ekonomiskt samt försvårar vägen tillbaka till studier och arbetslivet.

Rehabfrågan

Politikerna har skapat vårdprogram och riktlinjer för att säkerställa att vården ska vara jämlik. Men sanningen är att när den sista behandlingen är avslutad och du anses cancerfri så fortsätter den omvälvande cancerresan. Möjligheten till stöd och rehabilitering är under all kritik och saknas många gånger. Vård är individuell och måste skräddarsys efter varje person, dessutom måste den fortsätta även efter att patienten lämnat sjukhuset.

Sex & fertilitet

Många 18-åringar har börjat utforska sin sexualitet och att ligga. Ångest över att få upp den eller att boka möte hos gyn för att få p-piller blir centrala livsfrågor. Tänk att istället behöva Viagra vid 19 eller hamna i klimakteriet när du är 25. Det är livsfrågorna för unga vuxna cancerdrabbade och den viktiga, och livsförändrande, information som kraftigt brister från vårdpersonalens håll. Många gånger har vårdpersonal inte möjligheten tidsmässigt till enskilda samtal eller saknar rent utav kunskap i frågan.

Sjukhusvistelsen

Sjukhus i Sverige har valt att dela upp vårdavdelningarna i två – vuxna och barn. På barnavdelningarna finns lekrum och clowner kommer och förgyller vardagen på sjukhuset. På vuxenavdelningen delas ofta ett gemensamt tv-rum och aktiviteter som bingo finns att tillgå. Men unga vuxna cancerdrabbade faller mellan stolarna. Verkligheten för dem är att du är för stor för barnavdelningen och för liten för vuxenavdelningen.

Anhörigsituationen

Som anhörig till en sjuk person ses du alltid som en resurs. Alltid. När en av dina närmaste fått en diagnos som i värsta fall kan vara dödlig behöver även den anhöriga stöd. Men sanningen är att du inte finns i sjukvårdens ögon annat än i de fall du ska finnas för dina nära. Forskning visar att äldre närstående får sämre fysisk hälsa och yngre närstående drabbas mer av psykisk ohälsa.Det är dags att unga vuxna cancerdrabbade får möjligheten att leva, inte bara överleva.

Därför kräver Ung Cancer att:

  • Unga vuxna cancerdrabbade som saknar rätten till sjukersättning ska ges ekonomiskt stöd för att kunna täcka de kostnader som finns såsom hyra, mat och kläder samt utöver detta uppkommer i samband med cancerdiagnosen såsom sjukhuskostnader, peruker och andra hjälpmedel.
  • Alla unga vuxna ska ha en individuellt anpassad vårdplan där rehabilitering ses som lika viktig som själva cancerbehandlingarna. Dessutom ska alla unga vuxna cancerdrabbade erbjudas samtalsstöd.
  • Att specialister såsom sexologer och sjuksköterskor med specialinriktning ska finnas knutna till cancervården.

Ta del av hela rapporten här. 


Liknande inlägg

Ung Cancer-milen blev succé

Under 2-11/april pågick Ung Cancer-milen runt om i Sverige. Vårt alldeles egna lopp där försäljningen av löparplatser gick till vår...

Läs mer
Jag vill bidra

Spring för Ung Cancer i vårt första digitala lopp

Efter satsningar i form av Göteborgsvarvet och #jagspringerförungcancer kombineras nu fysisk aktivitet med givande i vårt första egna lopp :...

Läs mer
Jag vill bidra

Markus familj skänker pengar till Ung Cancer i hans minne

Markus var en omtyckt kille på väg att ta steget ut i vuxenlivet. Han hade goda framtidsutsikter och drömmar om...

Läs mer
Jag vill bidra

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Det finns många sätt att bidra och göra skillnad. Ge en gåva, starta en insamling eller bli volontär.

Jag vill veta mer