stöd oss

Cancerlexikon

B

BENIGN

Benign är en godartad tumör som inte sprider sig, till skillnad från en malign tumör.

BIOPSI

är ett vävnadsprov som tas från något av kroppens organ. Provet undersöks sedan i mikroskop för att man ska kunna se om det finns någon sjuklig förändring i organet. En del biopsier tas utan bedövning, andra under lokalbedövning eller narkos.

BIVERKNINGAR

är när ett läkemedel eller en behandling ger en oönskad effekt utöver den önskade effekten på sjukdomen. Strålning och cellgifter slår ut kroppens celler vilket innebär att både cancercellerna och de friska cellerna angrips. En del patienter tappar till exempel håret, förlorar aptiten, mår illa eller får ett sämre immunförsvar. Det finns också biverkningar som kan uppstå och/eller finnas kvar en längre tid efter behandlingen, ibland resten av livet. Vi svarar alla olika mycket på behandling och därför är det också olika hur starka biverkningar vi får.

BLODVÄRDE

Blodvärde, Hb, brukar man kalla koncentrationen hemoglobin i blodet. Man brukar mäta i gram per liter och ett normalt värde för en man är cirka 130–170 g/l och för en kvinna 120–150 g/l.

C

CANCER

är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar där cellerna växer okontrollerat och förstör den omgivande vävnaden. En cancersjukdom uppstår genom att en eller flera celler får en ”felaktig information”. Med denna felaktiga information förökar sig cellen okontrollerat.

CANCERFRI

Innebär att kroppen är fri från cancerceller. Att vara cancerfri och att vara friskförklarad är inte samma sak. Det finns många patienter som av olika anledningar aldrig blir friskförklarade.

CELLGIFTER

se Cytostatika

CELLPROV

Om man har en knöl eller förändring i bröstet behöver man ofta lämna ett cell- eller vävnadsprov. När cellprovet tas får man ligga ner på en brits. Läkaren känner först igenom bröstet och armhålan, sedan tvättas huden ovanför knölen med sprit.

CYTOLOGISKT PROV

se Gynekologiskt cellprov

CYTOSTATIKA

är läkemedelsbehandling mot cancer som slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt, och framförallt cancerceller. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bland annat som behandling före och efter kirurgi, för att döda de cancerceller som inte kan avlägsnas kirurgiskt. Också kallat cellgifter.

D

DATORTOMOGRAFI

oftast förkortat DT alternativt CT (Computed Tomography) och på svenska även skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten.

G

GYNEKOLOGISKT CELLPROV

är ett test för att upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen som potentiellt kan tyda på, eller utvecklas till, cancer. Ett gynekologiskt cellprov kan leda till ett tidigt upptäckande av skadliga cellförändringar som då kan behandlas för att kunna förhindra att livmoderhalscancer utvecklas.

H

HB

Se Blodvärde

HEMOGLOBIN

Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många andra djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.

HYSTEREKTOMI

en operation som innebär att livmodern tas bort.

K

KEMOTERAPI

se Cytostatika

MAGNETKAMERAUNDERSÖKNING

Magnetkameraundersökning används för att upptäcka och kartlägga en mängd olika sjukdomar och tillstånd som är svåra att se vid vanlig röntgen- eller datortomografiundersökning.

MALIGN

är en sjukdoms tendens att förvärras och bli dödlig. Maligna tumörer är cancer medan benigna tumörer inte är det.

MAMMOGRAFI

är en typ av röntgenundersökning som görs för att undersöka människans bröst. Den används för att upptäcka tumörer och cystor.

MASTEKTOMI

är en operation där hela bröstet tas bort vid bröstcancer.

MR

Se Magnetkameraundersökning

O

ONKOLOGI

är läran om tumörsjukdomar. Det är en medicinsk specialitet huvudsakligen inriktad på diagnos, prevention och icke-kirurgisk behandling av cancer.

Operation

genomförs för att ta bort tumörer. Ofta behandlas en patient med cellgifter och/eller strålning först för att krypa tumören så att den blir enklare att operera bort. I andra fall kan patienten få cellgifter efter operationen för att minska risken för att några cancerceller finns kvar i kroppen.

P

PORT A CATH

betyder på svenska ”venport”. Port-a-cathen är en liten dosa som man opererar in under huden. En kateter är ansluten till dosan och katetern ligger i ett stort blodkärl – en ven. Genom Port-a-cathen kan man sedan ta prover, ge mediciner och dropp. När behandlingen är avslutad tas nålen bort. Det bästa med en Port-a-cath är att patienten inte behöver få så många stick i armar och händer.

PROGNOS

Prognos som en medicinsk term avser en sjukdoms sannolika fortsatta förlopp. Prognosen grundas på speciella egenskaper hos sjukdomen och den drabbade personen, så kallade prognostiska faktorer.

R

RECIDIV

Se Återfall.

REHABILITERING

Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet.

S

SECOND OPINION

Andra bedömning (eller andra utlåtande, från engelskans second opinion) innebär inom hälso- och sjukvård i Sverige och andra länder att patienten vid svåra medicinska ställningstaganden har rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist.

STAMCELLSTRANSPLANTATION

är när patienten får nya, friska stamceller från en annan person. Stamceller är omogna celler som finns i benmärgen. Innan stamcellerna kan överföras till patienten behandlas hen med cellgifter eller strålning för att få bort de sjuka cellerna ur kroppen. Inför, under och efter en transplantation är patienten väldigt känslig för infektioner. Ofta får den som är sjuk därför vara isolerad under ett par veckor på sjukhuset. En del patienter som har leukemi eller lymfkörtelcancer behandlas med en stamcellstransplantation. Om patientens egna stamceller används kallas det inte transplantation utan högdosbehandling.

STOMI

En stomi en speciell öppning på magen som man får genom en operation. Bajset (eller kisset) förs då ut ur kroppen genom stomin och samlas upp i en stomipåse. Man kan behöva få en stomi om tarmarna av någon anledning har skadats så att det blivit svårt eller omöjligt att gå på toaletten på vanligt sätt. Cancer i ändtarmen är den vanligaste orsaken till att man behöver få en stomi.

STRÅLBEHANDLING

är en vanlig behandlingsform om man har någon cancersjukdom. Syftet med behandlingen är att bota eller lindra sjukdomen och att förebygga återfall. Strålningen får man på ett begränsat område på kroppen, precis där cancertumören finns. Både friska celler och cancerceller skadas av strålningen men de friska cellerna har en bättre förmåga att reparera sig.

STRÅLNING

se Strålbehandling

T

TROMBOCYTER

Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, utgör en mycket liten del av blodet. Trombocyternas huvuduppgift är att bidra till blodets levring, koagulering. Brist på trombocyter ger ökad blödningsbenägenhet, ett tillstånd som kallas trombocytopeni.

TUMÖR

är en vävnadsbildning (”cellklump”) i kroppen utan någon funktion. När en tumör sprider sig (metastaserar) och tillväxer används begreppet cancer.

Å

ÅTERFALL

Om en person har behandlats för cancer, blir cancerfri, och cancern sedan kommer tillbaka igen brukar man säga att personen har fått återfall. De flesta som får återfall får det de första fem åren. Sedan minskar risken långsamt. Det är därför den som har haft cancer fortsätter att gå på kontroller även när hen är cancerfri, kontroller som sedan brukar glesas ut allt mer.

Saknar du något ord eller begrepp i listan? Skicka då gärna in det till info@ungcancer.se!Liknande inlägg

Carro fights cancer – insamling för Ung Cancer

Våren 2020 startade Matilda och hennes före detta klass insamlingen Carro fights cancer för deras klasskamrat Caroline som drabbats av...

Läs mer
Jag vill bidra

Sadelsurfarna – en insamling för Ung Cancer

Vännerna Anton Ståhlgren och Mikael Toftgren brinner båda två för cykling och ville hitta ett sätt att kombinera passionen med...

Läs mer
Jag vill bidra

Att vara mamma med cancer

”Försökt skriva något flera gånger utan att tårarna ska skymma sikten från tangentbordet. Att få till en text som blir...

Läs mer
Kampanj

INSTAGRAM @UNGCANCER