Vi finns här för dig

Vi är axeln att luta sig emot. Vi finns när marken skakar och allt förändras. Vi faller tillsammans och vi lyfter tillsammans. Vi skingrar mörkret, tänder ljuset och väcker glädjen. Vi hittar hoppet, ställer in kompassen och håller varandra i handen. Vi finns där, varje steg på vägen.

 

Psykologsamtal
Ekonomiskt stöd
Rehabiliterande stöd
Medlemsträffar
Cancerkunskap
Medlemsberättelser
Leva med cancer
Rehabiliteringsläger