stöd oss

Ung Cancer

För unga vuxna cancerberörda – både drabbade och närstående.

Kavlifondet

Under 2019/2020 har Ung Cancer erhållit en donation på 1,5 miljoner kronor från Kavlifondet för att kunna stötta våra medlemmar genom våra stipendier. Stort tack!

Läs mer