stöd oss

Under 2023 har Ung Cancer genomfört en omfattande behovsanalys tillsammans med våra medlemmar. Nu presenteras delar av resultaten vid en workshop den 8 november, som Ung Cancer arrangerar tillsammans med RCC i samverkan. 

“Jag kände mig som ”barnet” på sjukhuset bland många äldre kvinnor som redan hade skaffat barn och familj och kommit långt i sin karriär, om inte till och med gått i pension. Så satt man där 25 år gammal liksom och skulle starta sitt liv.”

“Andra saknade förståelse för att inte bara hälsan påverkas av cancer, utan att det är hela livet.”

Så beskriver två av Ung Cancers cancerdrabbade medlemmar sina erfarenheter av att drabbas av cancer, och hur omgivningen reagerade.

Stora behov, bristande stöd och känslan av ensamhet

Många delar deras upplevelser. Ung Cancer har under 2023 genomfört en medlemsenkät och behovsanalys tillsammans med organisationens medlemmar. Resultaten visar på stora behov, i kombination med bristande stöd. Exempelvis svarade en tredjedel av svarande cancerdrabbade medlemmar av att man har känt sig mycket ensamma under tiden för sin behandling. Nästan hälften, 43 %, har inte blivit erbjudna någon fysisk rehabilitering, men önskar att de hade blivit det. Två tredjedelar uppger att de saknat någon typ av information. 

För att synliggöra unga vuxna cancerdrabbades erfarenheter bjuder Ung Cancer och RCC i samverkan in till en workshop 8 november. Det blir ett tillfälle att med utgångspunkt i dessa resultat, och erfarenheterna hos Ung Cancer medlemmar, diskutera hur vård och stödinsatser bättre kan anpassas till deras behov. Bland deltagarna finns representanter från vården, myndigheter, forskare och civilsamhälle, samt unga vuxna cancerdrabbade.

En summering av resultaten gällande cancerdrabbade unga vuxna kan du läsa här

Kort om Ung Cancers behovsanalys

Analysen har inkluderat 126 enkätsvar, varav 86 personer var cancerdrabbade och 40 närstående. I underlaget för analysen ingår även 26 deltagare i fokusgrupper och tre djupintervjuer.