stöd oss

Att cancern upptäcks i tid kan vara avgörande för att överleva. Trots det vittnar flera av våra cancerdrabbade medlemmar om att de inte blivit tagna på allvar när de söker vård. En av dem är Mikaela. Hon anmälde hur hon behandlades när hon sökte vård till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och nu ger IVO vårdgivaren kritik.

När Mikaela sökte vård för en knöl i bröstet avfärdades det som ett symtom på mjölkstockning. Det tog flera månader, och flera vårdbesök, innan hon undersöktes ordentligt, och då diagnostiserades med spridd bröstcancer. Mikaela gjorde en anmälan till IVO, som nu gett vårdgivaren kritik och dessutom konstaterar att man brustit i dokumentationen. 

Mikaela som är medlem i Ung Cancer berättar hur hon känner nu.

– Det känns skönt att få ytterligare en bekräftelse på att min vård verkligen blivit fel från början och att dokumentationen brustit på flera plan! Samtidigt som det drar upp många känslor, där bland ilska, otrolig besvikelse och maktlöshet. Mitt liv hade kunnat se annorlunda ut nu om vården hade gjort som de skulle från början. Nu lever jag med en, idag, obotlig bröstcancer, inte ens 30 år gammal med en 3-årig son. Ingen kritik kan ta bort det. Men det ger en slags upprättelse i alla fall.

Varför valde du att anmäla, och hur hoppas du att det kan bidra till förändring? 

– Det kändes otroligt viktigt att anmäla det som hänt mig till IVO, även som sjukhuset även anmält sig själva tidigare. Bland annat för att uppmärksamma så mycket det går att sånt här förekommer, jag är inte den första och tyvärr inte den sista. Jag har sedan jag blev sjuk fått höra flera berättelser av unga vuxna som inte blivit tagna på allvar, där oro viftas bort med nonchalans och en klapp på axeln, istället för att undersökas ordentligt. Jag hoppas att min anmälan och min öppenhet om min cancer bland annat kan vara en del av att se till att det som hänt mig blir mindre vanligt. Uppenbarligen behöver vården få upp ögonen för att cancer drabbar oss unga vuxna också. Det går inte att bara att tänka på hästar när även zebror förekommer, även om hästar är mer vanliga. Om min historia kan hjälpa till att skapa nya rutiner på sjukhus, hjälpa någon annan till att få den hjälp de verkligen behöver och har rätt till i rätt tid, då kan jag i alla fall känna att jag gjort och hjälpt på alla sätt jag kan.

Tyvärr är Mikaelas historia långt ifrån unik. 

– Många av våra medlemmar delar Mikaelas erfarenhet av att inte tas på allvar när man söker vård. Det leder i sin tur till att diagnosen försenas och att man förlorar värdefull tid i att behandla cancern, säger Therese Leijon, generalsekreterare på Ung Cancer. 

I en patientundersökning som nätverket All.Can publicerade 2021 framkom att unga vuxna i åldern 16-34 år i lägre utsträckning än andra patienter rapporterade att de fick rätt diagnos från början, bara 41 %, att jämföra med 75 % för alla åldrar. Undersökningen visar också att unga i högre utsträckning beskriver att det tog lång tid att få rätt diagnos, eller att cancern först diagnostiserades som något annat, än andra åldersgrupper. 

– Detta visar att vården behöver ökad kunskap om cancer hos unga vuxna, och bättre rutiner för att upptäcka cancer hos unga vuxna i tid, fortsätter Therese Leijon. Genom att sprida kunskap och föra en dialog med beslutsfattare och nyckelpersoner inom vården arbetar vi för att ingen ska behöva gå igenom det som Mikaela gjort. 

Vill du veta mer? 

Du kan ta del av Mikaelas historia i dokumentären Fuck Cancer, som finns att se på tv4:s hemsida. Du kan ta del av All.Cans patientenkät här.

Är du mellan 16 och 30 år och lever med eller nära någon med cancer? 

Det är gratis att bli medlem i Ung Cancer om du är 16-30 och drabbad eller närstående till någon med cancer. Som medlem får du möjlighet att få kontakt med andra i samma situation och kan ta del av det stöd som Ung Cancer erbjuder. Logga in här https://ungcancer.se/ung-vuxen/bli-medlem/

Är du missnöjd med vård eller behandling, eller över hur du har bemötts? 

Du kan anmäla detta till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Du kan lämna ett tips anonymt, eller göra ett formellt klagomål. Du kan läsa mer om hur man gör på IVOs hemsida. Du kan också ringa till deras upplysningstjänst om du har frågor eller funderingar innan du gör en anmälan.