Kallelse till Ung Cancers extra årsmöte den 14 september 2017

30 augusti 2017

Ung Cancer kallar till extra årsmöte den 14 september 2017.

Den tidigare aktivitetskoordinatorn på Sahlgrenska står i ett av de uppehållsrum på sjukhuset som Ung Cancer har inrett.

Tid: Torsdag den 14 september kl 12:00-13:00 (gemensam lunch + extra årsmöte)

Plats: Maqs Advokatbyrå, Östra Hamngatan 24 i Göteborg

Vad är ett extra årsmöte?
Ung Cancer är och ska vara en medlemsstyrd organisation, där det varje år hålls ett årsmöte. Årsmötet är ett forum där du som medlem har möjlighet att vara med och påverka. I år kallar vi till ett extra årsmöte då organisationens ordförande Emma Knaggård Wendt behöver lämna sitt uppdrag som ordförande på grund av nya uppdrag.

Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår årsmötet att välja styrelsens vice ordförande, Peter Hesslin, till styrelseordförande från den 14 september och fram till ordinarie årsmöte den 17 mars 2018.

Vem kan gå på Ung Cancers extra årsmöte?
Alla som har intresse för Ung Cancers verksamhet och framtid är välkomna på årsmötet, men det är bara Ung Cancers medlemmar som har möjlighet att rösta. Varje medlem har en röst. Rösträtten är personlig, men om man inte kan komma kan man istället skicka ett ombud. Ombudet måste då ha med sig en fullmakt samt medlemmens legitimation.

Hur anmäler jag mig till årsmötet?
Anmäl dig genom att maila medlem@ungcancer.se senast den 12 september. Du kan också kontakta medlem@ungcancer.se om du har frågor om stämman.

Glöm inte att ange matbehov och/eller allergier, då Ung Cancer bjuder på lunch i samband med årsmötet.

Ung Cancer står inte för resor till det här extra årsmötet. Anledningen är att vi under det här mötet enbart avhandlar en fråga. Till ordinarie årsmöten står Ung Cancer för resa.

Behöver jag förbereda mig på något sätt?
Nej.

Schema för dagen

12.00-12.30: Gemensam lunch

12.30:00-13:00: Extra årsmöte

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Ung Cancer

Kommentera