stöd oss

Idag den 15 februari bjuder statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed in fler aktörer från civilsamhället och näringslivet till en hearing om psykisk ohälsa och suicidprevention. Ung Cancer är en av de inbjudna organisationerna.

Bakgrunden till hearingen är beslutet att ta fram en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. I underlaget till strategin framkommer att unga vuxna är särskilt utsatta. Unga vuxna, i åldrarna 15-29 år, och de över 85 år, är de som känner sig allra ensammast. 

– Vi känner också igen det från vår egen behovsanalys, säger Therese Leijon, generalsekreterare på Ung Cancer. En tredjedel av våra cancerdrabbade medlemmar, och hälften av våra närstående medlemmar, berättar att de känt sig ensamma i mycket stor utsträckning. Det handlar om få sammanhang där man kan träffa andra jämnåriga i en liknande situation, men också svårigheter att kunna dela svåra saker med vänner och familj. 

Therese Leijon fortsätter: 

– Utsattheten hos unga vuxna, som saknar barnets rättsliga skydd, men inte hunnit etablera sig på samma sätt som en äldre vuxen, måste tas på allvar. Det krävs insatser som särskilt fångar upp unga vuxna, och möjliggör sätt att både bryta ensamhet och isolering, och att man få ta del av samtalsstöd. 

I vår släpper Ung Cancer en rapport om situationen för unga vuxna cancerdrabbade och närstående. Du kan läsa mer om rapporten, och anmäla dig till det digitala lanseringseventet den 9 april nedan.

Registrera dig för eventet här.