stöd oss

Den 12-14 mars var Ung Cancer inbjudna av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att delta på US-Sweden Cancer Summit i Washington. Ung Cancer var på plats då ett nytt avtal mellan USA och Sverige, designat för att stärka samarbetet mellan länderna när det gäller cancerforskning, innovation och implementering av nya metoder och lösningar skulle signeras.

På konferensen befann sig en delegation från både regeringen, forskare, kliniker, organisationer och företag. Ung Cancer representerades av generalsekreterare Therese Leijon och Ung Cancers medlem Amir Abass.

Therese och Amir var delaktiga i flera möten och diskussioner under besöket i Washington. En av diskussionerna berörde vad som händer i våra grannländer och hur den nationella cancerstrategin kommer att utformas med EU som en viktig aktör, där TCAs (Teen Cancer America), arbete fick Amir att lyfta frågan: ”Hur arbetar andra länder inom EU, framför allt våra nordiska grannar, med unga vuxna och cancer?”. 

– Det finns många lärdomar och strategier att utbyta, och potential för samarbete. USA har ett helt annat vårdssystem än Sverige, och Ung Cancers motsvarighet (TCA) arbetar därför på ett helt annat sätt. Men våra nordiska grannar delar många likheter, och där kan vi lära oss mycket om hur vi kan fokusera på unga vuxna, nå ut till utsatta områden och integrera perspektiven i den nationella cancerstrategin, säger Amir Abass. 

En höjdpunkt under besöket var dialogen mellan Mef Nilbert, professor och ansvarig för den nationella cancerstrategin och W. Kimryn Rathmell (Director NCI) om Sveriges och USAs cancerstrategier. Mef betonade vikten av att gå från patientinsatser till patientdeltagande inom den svenska cancervården och att etablera ett samarbete med patienterna.

En viktig aspekt att följa med spänning är vilka aktörer i samhället som kommer att spela olika roller i den nya cancerstrategin, samt hur strukturen för den nya nationella cancerstrategin kommer att se ut, särskilt med tanke på svårigheterna att standardisera strategier nationellt.

– Det var en intressant diskussion, en viktig komponent som står med i avtalet men inte diskuterades på djupet är utvecklandet och användandet av digitala verktyg, både för preventiv vård, tidig identifiering och patientresan. Ett bra exempel som vi driver från Ung Cancer är MinKod, som använder en relativt enkel och effektiv digital portal för att öka medvetenheten om unga vuxnas behov bland vårdaktörer och ge unga vuxna mer kontroll och delaktighet i sin vårdresa, säger Amir Abass.

Under onsdagen den 13 mars signerades avtalet mellan Sverige och USA vid konferensen på den svenska ambassaden i Washington av sjukvårdsminister Acko Ankarberg och USA:s vice hälsominister Andrea Palm. Avtalet är en fortsättning på ett tidigare samarbetsavtal som sträckte sig från 2016 till 2021 och utgör en viktig milstolpe för fortsatt gemensam ansträngning mot att bekämpa cancer.

– Det är en spännande tid för Ung Cancer och för alla involverade parter. Möjligheterna till samarbete och framsteg inom cancerområdet är större än någonsin tidigare, och vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med våra partners både i Sverige och internationellt, säger Therese Leijon. 

– Vi tar med oss perspektivet kring hur vi behöver arbeta mycket mer intensivt utifrån alla diskrimineringsgrunder och nå unga med olika socioekonomiska förutsättningar, även om ojämlikheten ser annorlunda ut i USA behöver vi i Sverige mycket tydligare fokusera på att både nå och involvera unga från alla delar av samhället.