stöd oss

Psykologpartners

Vilka är Psykologpartners?

Psykologpartners är ett psykologföretag som erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom Ung Cancers stipendium kan du som medlem i Ung Cancer få möjlighet att träffa en psykolog för att ha individuella samtal eller samtal i grupp/par. Psykologpartners har kontor i åtta olika städer:

  • Göteborg
  • Helsingborg
  • Linköping
  • Malmö
  • Norrköping
  • Stockholm
  • Västerås
  • Umeå

Du kan även söka stipendium för att få prata med en psykolog över Skype om det känns bättre för dig.

Hur väl känner Psykologpartners till unga vuxna cancerberördas behov?

Psykologpartners har varit med i Ung Cancers verksamhet sedan 2015. Ung Cancer har också informerat och undervisat Psykologpartners om målgruppen unga vuxna cancerberörda. På så sätt har vi skapat förutsättningar för att kunna ge våra medlemmar bra möjligheter för givande samtalsstöd.

Vad kan en samtalskontakt med Psykologpartners innebära?

Det kan innebära lite det du vill och behöver. Människor är olika och brottas med olika frågor och problem. För vissa är utmaningar och svårigheter kanske mer tydligt kopplat till erfarenheter av cancern, medan andra i nuläget kämpar med problem utöver själva sjukdomen.

  • Kanske har du på olika sätt fastnat i vissa mönster, känner dig vilsen, eller vill öka din förmåga att hantera stress, oro eller nedstämdhet.
  • Kanske behöver ni på grund av en cancersjukdom komma ihop, du och din partner, vän, familj eller närstående.

Du eller ni är varmt välkomna att söka ett stipendium för en samtalskontakt oavsett vem du är eller vilka erfarenheter du har av cancer.

Hur kan det gå till?

Psykologpartners svarar:
”Vi kan träffas upp till åtta gånger, där varje session är ungefär 45 minuter lång. Beroende på behov och om ni är fler som behöver prata kan upplägget variera (går ni i parterapi så kan vi träffas upp till sex gånger). Samtalskontakten börjar ofta med en kartläggning av din/er situation, så att vi kan anpassa resterande tid utifrån aktuella behov. Vi utforskar sådant som tankemönster, känslor, beteenden och hur de påverkar dig i nuläget. Samtalen kan fokusera på alltifrån sorgbearbetning, kommunikationssvårigheter, känslohantering och tekniker kring att leva mer medvetet här och nu. De kan också fokusera på livsriktning och frågor kring vad som är viktigt för dig i ditt liv just nu.”
Samtalen behöver användas inom 2 år från att de beviljas.

Vem kan gå?

En samtalskontakt hos Psykologpartners är till för medlemmar i Ung Cancer, både närstående och drabbade. Det innebär att alla medlemmar är varmt välkomna att söka stipendiet. Gå tillbaka till stipendiet här.Liknande inlägg

Ung Cancer söker praktikant inom medlems- och eventverksamhet 2023

”Vi är axeln att luta sig emot. Vi finns när marken skakar och allt förändras. Vi faller tillsammans och vi...

Läs mer

Ung Cancers nya generalsekreterare Therese Leijon vill påverka mer och nå fler

Therese Leijon har anställts som ny generalsekreterare för Ung Cancer. Therese kommer senast från Svenska Röda korset där hon har...

Läs mer

Att mista båda sina föräldrar

Vetskapen om att ens föräldrar en dag inte kommer finnas kvar har alltid varit ett faktum. Men att vid ung...

Läs mer
Cancerkunskap

INSTAGRAM @UNGCANCER