stöd oss

Psykologpartners

Vilka är Psykologpartners?

Psykologpartners är ett psykologföretag som erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom Ung Cancers stipendium kan du som medlem i Ung Cancer få möjlighet att träffa en psykolog för att ha individuella samtal eller samtal i grupp/par. Psykologpartners har kontor i åtta olika städer:

  • Göteborg
  • Helsingborg
  • Linköping
  • Malmö
  • Norrköping
  • Stockholm
  • Västerås
  • Umeå

Du kan även söka stipendium för att få prata med en psykolog över Skype om det känns bättre för dig.

Hur väl känner Psykologpartners till unga vuxna cancerberördas behov?

Psykologpartners har varit med i Ung Cancers verksamhet sedan 2015. Ung Cancer har också informerat och undervisat Psykologpartners om målgruppen unga vuxna cancerberörda. På så sätt har vi skapat förutsättningar för att kunna ge våra medlemmar bra möjligheter för givande samtalsstöd.

Vad kan en samtalskontakt med Psykologpartners innebära?

Det kan innebära lite det du vill och behöver. Människor är olika och brottas med olika frågor och problem. För vissa är utmaningar och svårigheter kanske mer tydligt kopplat till erfarenheter av cancern, medan andra i nuläget kämpar med problem utöver själva sjukdomen.

  • Kanske har du på olika sätt fastnat i vissa mönster, känner dig vilsen, eller vill öka din förmåga att hantera stress, oro eller nedstämdhet.
  • Kanske behöver ni på grund av en cancersjukdom komma ihop, du och din partner, vän, familj eller närstående.

Du eller ni är varmt välkomna att söka ett stipendium för en samtalskontakt oavsett vem du är eller vilka erfarenheter du har av cancer.

Hur kan det gå till?

Psykologpartners svarar:
”Vi kan träffas upp till åtta gånger, där varje session är ungefär 45 minuter lång. Beroende på behov och om ni är fler som behöver prata kan upplägget variera (går ni i parterapi så kan vi träffas upp till sex gånger). Samtalskontakten börjar ofta med en kartläggning av din/er situation, så att vi kan anpassa resterande tid utifrån aktuella behov. Vi utforskar sådant som tankemönster, känslor, beteenden och hur de påverkar dig i nuläget. Samtalen kan fokusera på alltifrån sorgbearbetning, kommunikationssvårigheter, känslohantering och tekniker kring att leva mer medvetet här och nu. De kan också fokusera på livsriktning och frågor kring vad som är viktigt för dig i ditt liv just nu.”
Samtalen behöver användas inom 2 år från att de beviljas.

Vem kan gå?

En samtalskontakt hos Psykologpartners är till för medlemmar i Ung Cancer, både närstående och drabbade. Det innebär att alla medlemmar är varmt välkomna att söka stipendiet.Liknande inlägg

Hur har du påverkats av Covid-19? Var med i Ung Cancers undersökning

Att vara ung vuxen cancerdrabbad eller närstående under en pågående pandemi kan vara otroligt tungt. Att själv vara i riskgrupp...

Läs mer
Ung vuxen

Tack för 2020!

Att året 2020 kommer gå till historien, det är vi nog alla överens om. Att pandemins intågande satte Ung Cancers verksamhet på prov...

Läs mer
Ung Cancer

”Kära Ung Cancer, nu lämnar jag spelplanen och klättrar upp på läktaren. Det är mig ni kommer höra hurra och sjunga”

Jag blev medlem i Ung Cancer när andra beskedet kom. Först mamma, sen Sara – min kusin och bästa vän....

Läs mer
Ung vuxen

INSTAGRAM @UNGCANCER