Villkor

Tack för att du vill bidra till Ung Cancers verksamhet genom en egen insamling! Med din hjälp kan vi utveckla vår verksamhet och göra skillnad. Här kommer lite information om vilka möjligheter och förväntningar Ung Cancer har och vad som gäller rent konkret.

 • Ung Cancer kan bidra med informationsbroschyrer och logga om du vill marknadsföra din insamling. På loggan står det ”Vi stöttar Ung Cancer”. Du kan däremot inte använda någon annan av Ung Cancers loggor i samband med insamlingen.
 • Uttrycket ”Fuck Cancer” är varumärkesskyddat och kan inte användas av någon annan än Ung Cancer. Det går inte heller att sälja någon av Ung Cancers produkter. Anledningen är att vi måste kunna försäkra dem som stöttar oss att alla pengar som samlas in i organisationens namn och i samband med de uttryck som förknippas med organisationen går direkt och i sin helhet till Ung Cancers verksamhet.
 • Ung Cancer har inte möjlighet att öronmärka insamlade medel. Det går alltså inte att bestämma vad insamlingens pengar ska användas till inom organisationen.
 • Ung Cancers anställda har tyvärr sällan möjlighet att närvara vid egna insamlingar och andra arrangemang som görs till förmån för Ung Cancer. Det är väldigt viktigt för oss att alla insamlade pengar används till att förbättra levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda. Vi har därmed inte möjlighet att lägga de anställdas tid på att besöka olika event oavsett hur viktiga vi tycker att era ansträngningar är. Vi hoppas att ni förstår hur vi menar. Vi vill verkligen betona att era initiativ har jättestor betydelse för Ung Cancer och att det ni gör är helt fantastiskt!
 • Egna insamlingar till förmån för Ung Cancer får aldrig förknippas med alkohol, tobak eller solning. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att sälja alkoholhaltig dryck eller tobak till förmån för Ung Cancer.
 • Om avsikten är att använda insamlade medel till att köpa Ung Cancers sponsorpaket får projektet inte kallas insamling till förmån för Ung Cancer.
 • En egen insamling sker ”till förmån för Ung Cancer” inte ”i samarbete med Ung Cancer”. Det är viktigt att detta framgår i er marknadsföring.
 • Den e-postadress du anger när du skapar din insamling använder du också som användarnamn för att kunna logga in. Ingen annan än du själv och Ung Cancer har tillgång till dina kontouppgifter. Om du donerar till en annan insamling får du också ange en e-postadress. Detta gör du för att kunna få ett kvitto på din donation. Ung Cancer kommer inte att använda dina kontouppgifter på något sätt som strider mot PUL.
 • När du startar en insamling väljer du ett insamlingsmål, det vill säga hur mycket pengar du hoppas kunna få in med din insamling. Detta är bara riktlinjer och du måste självklart inte komma upp i den summa du har skrivit. Pengarna kommer fortfarande att samlas in oavsett. Självklart får du mer än gärna samla in mer pengar än ditt insamlingsmål.
 • Efter slutdatum markeras din insamling som ”färdig”. Då kommer du inte längre åt insamlingen utan det är bara Ung Cancers administratörer som gör det. Du kan kontakta oss om du vill dra igång insamlingen igen, så fixar vi det!
 • Du kan själv ändra slutdatumet på din insamling genom att gå in på ”redigera”. Du kan då välja att din insamling försvinner inom 24 timmar. Om du vill att den ska tas bort med omedelbar verkan måste du kontakta Ung Cancers administratörer.
 • Ung Cancer förbehåller sig rätten att avsluta/ta bort en pågående insamling om den upplevs kränkande/diskriminerande eller bryter mot organisationens villkor.
 • Ung Cancer får inte lov att uppmärksamma eller sprida enskilda insamlingar utan godkännande från den person som har startat insamlingen.
 • Om du vill att Ung Cancer ska uppmärksamma din insamling kan du skicka information och bilder till ingrid@ungcancer.se.

Tusen tack för din insats!