Fuck Cancer – För Unga vuxna!

15%
Insamlat: 920 kr
Mål: 6 000 kr
Skapad av:
Missjennifer & Frökenrödlök
Skapad:
21 januari 2018
Slutdatum:
31 december 2018

Missjennifer.se och Frokenrodlok.se har startat Fuck Cancer – För Unga vuxna för att sprida ordet vidare om Ung Cancer!
Alla andra cancerfonder marknadsförs överallt, men just Ung cancer hör man inte om så ofta! Vi vill hjälpa till att sprida ordet samt starta denna insamling där första målet är att få ihop 6000 kr innan året är slut!

Skänk gärna en krona eller två!

Donera

Tack alla givare!

  • Missjennifer 50 kr
  • Putte bastarden 200 kr
  • Sålda tavlor 40 kr
  • Sålda tavlor 220 kr
  • Sålda tavlor 100 kr
  • Sålda tavlor 120 kr
  • Sålda tavlor 100 kr
  • Såld tavla 40 kr
  • Marica 50 kr