Adecco

För Adecco är det mycket viktigt att hitta samarbeten där våra anställda kan känna engagemang och igenkänning. Ung Cancer representerar vår största grupp av konsulter, unga vuxna, och vi är mycket stolta över att vara en av deras samarbetspartners.

Läs mer på deras hemsida: Adecco