MTR EXPRESS

MTR Express vill bidra till att stötta unga vuxna som drabbats av, eller tvingas leva nära sina kära med denna fruktansvärda sjukdom. Samtliga resenärer på snabbtågen kommer bland annat att erbjudas möjligheten att stötta oss genom att köpa våra armband ombord på sin resa mellan Göteborg och Stockholm. Samarbetet har ett långsiktigt perspektiv med finansiell stöttning och praktiskt engagemang med syfte att öka Ung Cancers intäkter och därmed möjlighet att utveckla sin verksamhet.

– Vi har ett brett nätverk av företag och organisationer, men framför allt så har vi en stor bas av resenärer som vi dagligen kommunicerar med. Då känns det angeläget att kunna använda våra kanaler för att informera om denna viktiga verksamhet och genomföra gemensamma kampanjer, säger Mats Johannesson, VD MTR Express

Du kan läsa mer om MTR Express på mtrexpress.se