Kavlifondet

Det finns inga privata vinstintressen i Kavli. Men som alla välskötta företag gör företaget en vinst varje år. Drygt hälften av den vinsten behöver vi återinvestera i företaget. Resten går oavkortat till välgörenhet, framförallt brinner Kavli för projekt som förbättrar livet för kvinnor, barn och ungdomar. Genom Kavlifonden har Kavli bidragit med 414 884 kronor till Ung Cancer Festival 2017.