Hanna Eidem

Ledamot (nyval 2 år)

Bild kommer snart står skrivet mot blå bakgrund.

Hanna är utbildad jurist som till vardags arbetar som seniorkonsult på Talentia AB med frågor som rör rekrytering och kompetensförsörjning. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som vd för Centrumutveckling och som jurist på IKEA i Moskva. Hennes ideella engagemang riktar sig främst mot ungdomar och unga vuxna, och sedan 2013 sitter Hanna också i Tjejzonens styrelse.

”Mitt engagemang i Ung Cancer bottnar i en stark önskan om att, tillsammans med kansli, medlemmar och andra som vill, få bidra till att förbättra villkoren för unga cancerberörda. Fuck Cancer!”