Markus Carlsson

Aktivitetskoordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bild på Markus Carlsson.

Markus uppdrag är att förbättra sjukhusvistelsen för unga vuxna cancerpatienter genom att aktivera dem och uppmärksamma deras individuella behov. Markus arbetar på 11 olika avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra Sjukhuset i Göteborg, avdelningar där unga vuxna cancerpatienter vårdas. Ung Cancer finansierar tjänsten medan Sahlgrenska står som arbetsgivare. Tjänsten är ett pilotprojekt.

Markus är utbildad socionom och har tidigare arbetat på behandlingshem för tjejer med självskadebeteende, som utredare av barn och unga inom socialtjänsten och på ett akutboende. Alla unga vuxna cancerpatienter mellan 16 och 30 år som vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är välkomna att kontakta Markus.

Kontakt: markus.carlsson@vgregion.se eller 072-333 69 25