Lina Edholm

Projektkoordinator

Som projektkoordinator ansvarar Lina för att stötta projektledarna och koordinera inom olika projekt som organisationen driver. Lina ansvarar också för Ung Cancers pärldagar.

Kontakt: lina@ungcancer.se