Camilla Tuneberg

Generalsekreterare

Camillas uppgifter är att driva, utveckla och förvalta Ung Cancer. Camilla ansvarar övergripande för att utveckla organisationen samt för strategier, ekonomi och personal. Hon ansvarar också för externa relationer med företag, samarbetspartners och sponsorer.

Camilla har tidigare haft ledande befattningar inom organisationen Friends och arbetade senast som verksamhetschef och rektor för Move & Walks skolor.

Kontakt: camilla.tuneberg@ungcancer.se