Roger Henriksson

Ledamot (invald 2018)

Roger Henriksson är professor i onkologi och pensioneras under våren 2018 från sin tjänst som verksamhetschef på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Roger Henriksson är en av initiativtagarna till RCC och har i sitt arbete på ett uppskattat sätt lyft patienters roll i vården.