Lisa Karin Bergström

Ledamot

Bild på Lisa-Karin.

Lisa Karin är sjuksköterska och har tidigare arbetat bland annat med barncancer och med att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv, med fokus på vårdkedjan kring gynekologisk cancer i region Stockholm/Gotland. I dag är hon omvårdnadschef på Barncancercentrum på Karolinska i Solna. Lisa Karin har alltid haft ett stort engagemang för cancervården och de cancerdrabbade och hoppas att vi når en vård där man som patient känner sig helt trygg och sedd.

”Jag engagerar mig i Ung Cancer för att unga vuxna är en grupp som inte riktigt har fått en plats någonstans i vården, varken i barnsjukvården eller i vuxensjukvården. Det Ung Cancer gör för att väcka uppmärksamhet kring unga vuxna och deras behov, men framförallt det stöd som de ger till unga vuxna, är ovärderligt. Ung Cancer visar att det faktiskt finns andra som är i samma situation som man dessutom kan komma i kontakt med. Därmed skapar Ung Cancer den tillhörighet som saknas i vården men som så väl behövs.”